Divadelní noviny Aktuální vydání 11/2020

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

11/2020

ročník 29
26. 5.–8. 6. 2020
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Zemřel Andrej Maťašík

  PhDr. Andrej Maťašík, PhD. FOTO archiv SAV

  Andrej Maťašík

  14. 8. 1953 Košice, Československo – 4. 6. 2017 Bratislava, Slovensko

  Slovenský divadelní historik, kritik, dramaturg, vysokoškolský pedagog a redaktor, vědecký pracovník a člen vědecké rady Ústavu divadelní a filmové vědy Slovenské akademie věd. Patril ku generácii slovenských teatrológov, ktorá vstupovala do profesionálneho života v priebehu sedemdesiatych rokov minulého storočia.

  V rokoch 1968 – 1971 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole, neskôr v období rokov 1971 – 1976 študoval na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. V roku 1976 vyštudoval s vyznamenaním odbor divadelná veda. V mladom veku jeho cesta viedla do divadelnej praxe. Začínal ako dramaturg v novozaloženej Komornej scéne Parku kultúry a oddychu v Bratislave. V Trnave však už existovalo Divadlo pre deti a mládež so zaujímavým generačným súborom a programom, ku ktorému sa v roku 1978 pripojil. V tomto divadle pôsobil ako dramaturg v jeho najprogresívnejšom období, spolupracoval s režisérmi Blahom Uhlárom, Jurajom Nvotom a ďalšími na vysoko cenených inscenáciách Gogoľovho Revízora, Šulajovej Epizódy 39-44, Čibenkovej Charlieho a iných.

  70. léta. FOTO ANTONÍN ŽIŽKA

  Podstatnou črtou Maťašíkovho celoživotného zamerania však nebola činnosť v divadle, ale písanie o divadle. Počas života napísal stovky divadelných kritík, publicistických príspevkov, rozhovorov a analýz do odborných časopisov a dennej tlače.

  V rokoch 1981 – 1982 presedlal z dramaturgie na redaktorskú prácu v časopisoch Film a divadlo a Javisko. Napokon od roku 1982 bol dlhé obdobie zamestnaný v Divadelnom ústave (od 1984 bol ústav začlenený do Ústavu umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie, od 1991 mal názov Národné divadelné centrum), ktorý slúžil ako servisné a metodické pracovisko pre živé slovenské divadlo. Andrej Maťašík v ňom pôsobil na rôznych úrovniach až do roku 1999 ako výskumný pracovník, vedúci analyticko-kritického oddelenia, námestník riaditeľa pre umeleckú kritiku (1988 – 1990 ) a v rokoch 1995 – 1998 bol generálnym riaditeľom.

  Po roku 1998 sa zmenila situácia a Andrej Maťašík odišiel z Divadelného ústavu do novinárskej praxe (Slovenská republika, Nový deň), vždy sa totiž živo zaujímal aj o otázky spoločensko-politické. Zároveň sa podieľal na založení novej vysokej školy – Akadémie umení v Banskej Bystrici, kde pôsobil ako hosťujúci docent, vedúci Katedry dramaturgie, réžie a teatrológie a zároveň predseda Akademického senátu Fakulty dramatických umení. Venoval sa tiež vedeckej práci a publikoval tri knižné monografie: Činoherné divadlo na Slovensku (1993), Majstri scény (2003), Slovenské divadlo v premenách času (2003).

  FOTO archiv

  Jeho dlhoročná kritická, publicistická a pedagogická činnosť prerástla do vedecko-výskumnej a od roku 2004 pôsobil v Slovenskej akadémii vied – v Kabinete divadla a filmu SAV, v súčasnosti Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV. V tomto prostredí si vytvoril priestor pre svoj ďalší vedecký rast. Napísal desiatky vedeckých štúdií, vydal ďalšie dve knižné monografie: Pohyb slovenskej drámy (2005), Vznik a prvé roky Slovenského národného divadla (2015), zorganizoval množstvo popularizačných aktivít, podieľal sa na významných projektoch ústavu. Vedecky sa venoval dejinám slovenského a českého divadelného umenia, medzivojnovej divadelnej avantgarde, pôvodnej slovenskej dráme, divadelnej réžii v druhej polovici 20. storočia, žánrom divadelnej kritiky. Zároveň bol v rokoch 2005 – 2014 hlavným redaktorom vedeckého časopisu Slovenské divadlo, každoročne organizoval medzinárodné teatrologické konferencie v Banskej Bystrici, podieľal sa na doktorandskom štúdiu a motivoval mladých ľudí, aby o divadle mysleli, písali, naučili sa ho vnímať v celej komplexnosti.

  Elena Knopová, riaditeľka Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV

  ///

  Vzdelanie

  • Základná deväťročná škola, Námestie 1. Mája 3, Bratislava, ukončená 1968
  • Stredné všeobecné vzdelanie s maturitou: ukončené 1971, SVŠ Metodova,
   Bratislava
  • Vysokoškolské vzdelanie: ukončené s vyznamenaním 1976, divadelná veda,
   Divadelná fakulta VŠMU, Bratislava

   Priebeh zamestnaní

  • 1976-1978 – dramaturg, Park kultúry a oddychu v Bratislave
  • 1977-1978 – prezenčná vojenská služba
  • 1978 – 1981 – dramaturg, Divadlo pre deti a mládež, Trnava
  • 1981 – 1982 – redaktor, vydavateľstvo Obzor, Bratislava, redakcie Film a divadlo a Javisko
  • 1982 – 1999 – odborný, neskôr výskumný pracovník Divadelného ústavu (od 1984 začleneného do Ústavu umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie, od 1991 Národného divadelného centra), opakovane vedúci analyticko-kritického
   oddelenia, 1988-90 námestník riaditeľa pre umeleckú kritiku, 1995-1998
   generálny riaditeľ)
  • 1999 – redaktor a vedúci oddelenia kultúry, vydavateľstvo SALUS, Bratislava, denník Slovenská republika
  • 1985 -1994 – opakovane pedagóg (dohoda) na Divadelnej fakulte VŠMU
  • 1998 – doteraz – pedagóg (úväzok) na Fakulte dramatických umení Akadémie
   umení v Banskej Bystrici (teória drámy, analýza dramatického textu, dejiny
   slovenského divadla), v súčasnosti hosťujúci docent, vedúci katedry divadelnej dramaturgie, réžie a teatrológie, predseda Akademického senátu FDU
  • 1999 – 2004 – redaktor a vedúci oddelenia kultúry, vydavateľstvo
   Republika, Bratislava, denník Nový deň
  • od 2004 – odborný pracovník, hlavný redaktor časopisu Slovenské
   divadlo, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava

  Oblasť výskumného pôsobenia:

  Dejiny a súčasnosť slovenského divadelného umenia, medzivojnová divadelná
  avantgarda, pôvodná slovenská dráma, divadelná réžia v druhej polovici 20.
  storočia, žánre divadelnej kritiky a pod.

  Samostatné knižne vydané diela:

  MAŤAŠÍK, Andrej: Slovenské divadlo v premenách času, Bratislava, 2003, 292 s.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Pohyb slovenskej drámy, Bratislava, 2005, 278 s.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Majstri scény, Bratislava : Perfekt, 2003, 85 s.
  MAŤAŠÍK, Andrej: Činoherné divadlo na Slovensku, Bratislava, 1993, 76 s.

  ///

  Posledná rozlúčka sa konala v piatok 9. júna 2017 o 13.00 hodine na cintoríne v Borinke pri Bratislave.

  • Autor:
  • Publikováno: 16. června 2017

  Komentáře k článku: Zemřel Andrej Maťašík

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,