Divadelní noviny Aktuální vydání 11/2020

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

11/2020

ročník 29
26. 5.–8. 6. 2020
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Zahrajme si společně

  Pod záštitou Evropské unie se deset amatérských souborů z Česka a Slovenska v prvních dnech července zúčastnilo divadelního projektu, během kterého v průběhu tří dnů vytvořilo pět miniinscenací na téma české a slovenské klasiky v postmoderní době. Téměř padesát amatérů tak mělo možnost nejen vyměnit si zkušenosti a navázat kontakty, ale také pracovat s profesionálními lektory.

  Slovenské město Ilava se touto akcí zapojilo do projektu přeshraniční spolupráce financovaného z fondů EU s názvem Zahrajme si společně – projekt československých tvořivých dílen (SK/FMP/03/001). Mezi správcem Fondu mikroprojektů, Trenčínským samosprávným krajem a žadatelem, městem Ilava, byla na jaře podepsaná smlouva o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 22.889 eur s 5% účastí města. Koordinátory a organizátory realizace projektu jsou Divadelní soubor Malá múza z Ilavy a Divadelní soubor Dialog z Brna.

  Psychologický realismus dnes

  Akce Stretnutie s divadlem se konala v prostorách ilavského kulturního domu. Divadelních dílen, které vedli profesionální lektoři herectví, se zúčastnili zástupci deseti slovenských a českých ochotnických souborů z pohraničí. Kromě již zmíněných pořádajících uskupení DS Malá Múza a DS Dialog to z Česka bylo Divadlo Digoknu Rožnov pod Radhoštěm, Divadlo SemTamFór Slavičín a Divadlo Stodola Jiříkovice. Ze slovenských souborů přijeli zástupci Divadla Galéria Nové Mesto nad Váhom, divadelní studio THD Trenčín, Dubnické divadlo, Divadelní studio „M“ Púchov a Divadlo Na kolene Považská Bystrica. Podtitul zadání, které dílny zpracovávaly, zněl Psychologický realismus dnes. Lektoři se tak ve svých tvořivých skupinách snažili přistupovat ke klasickým českým a slovenským dílům s určitým klíčem.

  Michal Babiak, který celkový koncept dílen navrhl, pracoval s textem Vladimíra Hurbana Vladimírova Keď vejú jarné víchre se zaměřením se na analýzu výrazových prostředků symbolistického a expresionistického dramatu. V další dílně se Adriana Totíková při přípravě hry Zem od stejného autora soustředila na herce samotného, na analýzu a tvorbu postavy a na variaci vzájemných vztahů. Třetí slovenský lektor Peter Palík využil princip loutkového divadla a pojal téma z hlediska hry s předmětem a přírodním materiálem. Výsledný tvar tak korespondoval s lyrikou a symbolismem povídky F. Švantnera Nevesta hôľ. Jakub Cír, absolvent ateliéru Klaunské scénické a filmové tvorby brněnské JAMU, koncipoval dílnu dle svého zaměření jako nacházení vztahů, emocí a situací a jejich zobrazení pomocí scénických obrazů beze slov. Ve své práci vycházel z příběhu G. Preissové Její pastorkyňa. Posledním zúčastněným lektorem byl Martin Mišík, který se pokusil nalézt v díle L. Stroupežnického Naši furianti prvky komiky a hravý pohled na starý dramatický text, a vytvořil vtipný až lehce absurdní komediální skeč.

  Výhledy do budoucna

  Výsledkem třídenní práce skupinek herců byla krátká prezentace před účastníky dílen a diváckou veřejností. Na závěr setkání, v úterý 5. července dopoledne, se navíc ve vestibulu kulturního domu konala vernisáž výstavy fotografií z této akce. Cílem projektu bylo navázat spolupráci napříč oběma národy, výměna kulturních zkušeností a možnost navázání dlouhodobější spolupráce mezi zúčastněnými soubory. Pro kulturní dům v Ilavě se zároveň s zásluhou dotace podařilo natrvalo získat novou oponu a jevištní koberec.

  V rámci kulturní výměny bude na podzim 2011 brněnské Divadelní studio Dialog hostovat v Ilavě s dramatizací novely Bohumila Hrabala Ostře sledované vlaky. Zdá se, že v Ilavě vzniká trvalejší spolupráce ochotníků z Česka a Slovenska.

  Více na: http://web.dsdialog.org


  Komentáře k článku: Zahrajme si společně

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,