Divadelní noviny Aktuální vydání 10/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

10/2024

ročník 33
14. 5. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Kontext Zprávy

  W♀men in art

  23. května proběhne v zóně nezávislého umění CO.LABS první ročník konference w♀men in art věnované podpoře žen v umění. Konference je pro CO.LABS jednou z klíčových událostí sezóny 2022/2023, taktéž zaměřené na podporu žen v oblasti umění. CO.LABS chce prostřednictvím konference upozornit na nepoměr v zastoupení žen a mužů v kulturních institucích, ale také na nerovné pracovní podmínky a možnosti.

  Ředitelka networkové platformy Nová síť Adris Světlíková se bude věnovat tématu žen a leadershipu ze své perspektivy odbornice z praxe. Foto: archiv projektu

  Kulturní centrum CO.LABS připravuje historicky první konferenci w♀men in art věnovanou podpoře žen v umění. Pestrým programem nabitý konferenční den proběhne 23. května v zóně nezávislého umění CO.LABS v Brně. Ve znamení podpory žen v umění se nese koncept celé stávající sezóny kulturního centra a právě konference bude jejím vrcholem. Konference vzešla z poslání zóny nezávislého umění CO.LABS, které reflektuje současné potřeby umělecké sféry. w♀men in art si klade za cíl propojení českých a zahraničních umělkyň a odbornic s odbornou veřejností, dále také propojení umělců a umělkyň z nezávislé i zřizované sféry navzájem. Nabídne svým hostkám prostor pro prezentaci své tvorby, ale také pro sdílení zkušeností, potřeb. Konference je určena jak pro odbornou, tak širokou veřejnost, podmínkou účasti je registrace prostřednictvím registračního formuláře z důvodů omezené kapacity. Hlavní konferenční část pilotního ročníku je součástí doprovodného programu mezinárodního brněnského festivalu Divadelní svět Brno.

  Tématem prvního konferenčního ročníku je Nepoměr. Ambicí konference je konečně otevřít otázky zabývající se problémy a fenomény týkajícími se žen v umění. Program konference bude pracovat s tématy jako např. ženy a leadership, mateřství a výkon povolání, status umělkyně/umělce, pay gap, ženy v kolektivech, umělecké vzdělávací instituce a následný nástup do praxe. Tato a jim příbuzná témata budou v hlavní konferenční části představena prostřednictvím 9 konferenčních příspěvků – hostka Lenka Simerská hlavní gestorka systémového projektu Rovná odměna z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR se bude věnovat tématu pay gapu, ředitelka organizace Aperio Eliška Kodyšová představí neviditelné paradoxy mateřství, společně s režisérkou a matkou Julií Rázusovou, ředitelka networkové platformy Nová síť Adris Světlíková se bude věnovat tématu žen a leadershipu ze své perspektivy odbornice z praxečlenky kolektivu SdruŽeny, Olga Wawracz a Hana Drštičková, společně představí téma ženských aktivistických a uměleckých kolektivů a jejich vzájemné prostupování se; zakladatelka hnutí Čtvrtá vlna, vizuální umělkyně a pedagožka Marie Lukáčová se bude věnovat problematice uměleckých vzdělávacích institucí, členka Slovenské akademie věd a pedagožka na Pedagogické fakultě UK v Bratislavě Veronika Valkovičová představí koncept tzv. institucionální zrady; nezávislá expertka v oblasti kulturní politiky a managementu kulturních a kreativních odvětví Blanka Marková; představí koncept připravovaného návrhu statusu umělkyně/umělce v ČR, tanečnice a choreografka Barbora Hřebačková představí výsledky svého výzkumu, kde skoumá genderizaci trhu práce a romantizaci práce v kulturním sektoru; filozofka, matematička, pedagožka a proděkanka pro vědecko výzkumnou činnost na pražské DAMU Alice Koubová se bude věnovat diferenciaci umění na tzv. mužské a ženské.

  Součástí programu bude i networková platforma Open Mic, v rámci které odprezentuje svoji tvorbu několik umělkyň a uměleckých kolektivů z České a Slovenské republiky. Diváci a divačky se mohou dále v rámci konference těšit na uvedení dvou inscenačních projektů, které vznikly v koprodukci kulturního centra CO.LABS s platformou Averze_—katalyzátor_stability tematizující regulaci interrupcí na Slovensku a v ČR, dále na inscenaci IF zabývající se tématem mechanismů moci a manipulace v uměleckém prostředí. Následovat bude také diskuse s tvůrci a tvůrkyněmi inscenací.

  Konference reaguje na současné podmínky a situaci týkající se žen působících v oblasti umění v našem geopolitickém prostoru. Ženy v umělecké sféře a napříč různými profesemi se potýkají se stereotypizací na základě genderu, diskriminací, často musí řešit, že umělecké prostředí není připravené na to, že ženy umělkyně jsou zároveň matky a mají děti. O genderových rozdílech v odměnách za odvedenou práci ani nemluvě. Chceme všechny problematické body, se kterými se ženy v umění potýkají nahlas pojmenovat a začít o nich veřejně diskutovat. Cílem je rovněž zapojit do této diskuse kulturní instituce—zřizované i ty nezřizované, které by měly společně s umělkyněmi ve společné diskusi začít hledat cesty jak tyto problémy řešit, či hledat mechanismy, jak výše nastíněným jevům předcházet, říká o konferenci režisérka a jedna z organizátorek konference Alexandra Bolfová.

  • Autor:
  • Publikováno: 24. dubna 2023

  Komentáře k článku: W♀men in art

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,