Divadelní noviny Aktuální vydání 8/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

8/2024

ročník 33
16. 4. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Burza Zprávy

  Výzva k nominaci: Ceny Ministerstva kultury 2015

  Tak jako každý rok,

  i letos se bude u příležitosti státního svátku 28. října udělovat Cena ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury. Cena se uděluje za výjimečné tvůrčí počiny a za dlouhodobé umělecké zásluhy, tvoří ji diplom a peněžní ocenění ve výši 300.000 Kč a uděluje se fyzickým a právnickým osobám činným jak v oblasti tradičního tak alternativního umění.

  Státní cena za literaturu a Státní cena za překladatelské dílo se v návaznosti na tradici první republiky udělují od roku 1995. Ceny ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby a výtvarného umění a architektury se udělují od roku 2003. Letos poprvé budou Ceny ministerstva kultury za přínos v oblasti výtvarného umění a za přínos v oblasti architektury uděleny odděleně, dosud byla v této kategorii udělována vždy cena jedna. FOTO archiv ČT

  Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury se udělují od roku 2003. FOTO archiv ČT

  Na webovém odkazu http://www.mkcr.cz/cz/profesionalni-umeni/ceny-ministerstva-kultury-za-prinos-v-oblasti-divadla–hudby–vytvarneho-umeni-a-architektury-112/ si můžete stáhnout nominační formulář, v příloze připojte zdůvodnění svého návrhu a zásilku pošlete poštou na adresu Ministerstva kultury (lze i mailem s oběma přílohami na adresu [email protected]). Najdete tam i seznam osobnosti oceněných v letech 2003-2014.

  Bližší informace o podávání návrhů na ocenění vizte zde: http://www.mkcr.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vyzva-k-podavani-navrhu-na-udeleni-cen-ministerstva-kultury-za-prinos-v-oblasti-divadla–hudby–vytvarneho-umeni-a-architektury-pro-rok-2015-253159/tmplid-228

  Pokud mezi odbornou veřejností znáte někoho, o kom víte, že by mohl na naši výzvu pozitivně zareagovat, prosíme o laskavé přeposlání našeho podnětu.

  Odbor umění, literatury a knihoven, Ministerstvo kultury, Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1

  ///

  Nostický palác na Malé Straně v Praze, hlavní sídlo Ministerstva kultury. FOTO archiv

  Nostický palác na Malé Straně v Praze, hlavní sídlo Ministerstva kultury ČR. FOTO archiv

  Výzva k podávání návrhů na udělení Cen Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury pro rok 2015

  Ceny se udělují za výjimečné umělecké, tvůrčí nebo interpretační počiny či za dlouhodobé umělecké zásluhy.

  Návrh musí být zpracován na příslušném formuláři. Příloha musí obsahovat podrobnou charakteristiku osoby či díla, z níž bude patrný výjimečný tvůrčí nebo interpretační počin nebo přínos pro rozvoj příslušného oboru.
  Cena nemůže být udělena in memoriam; její součástí je diplom a peněžní ocenění ve výši 300 tisíc Kč.
  Návrhy na udělení cen mohou podávat fyzické či právnické osoby, a to nejpozději do 31. května 2015 (rozhoduje razítko pošty, datum odeslání e-mailu).

  Návrh musí být doručen v jednom vyhotovení jednou z těchto cest:
  1. poštou na adresu Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1
  2. osobně prostřednictvím podatelny Ministerstva kultury
  3. elektronicky na adresu: [email protected].

  Bližší informace lze získat na webových stránkách Ministerstva kultury v rubrice Profesionální umění, pod odkazem Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury: http://www.mkcr.cz/cz/profesionalni-umeni/ceny-ministerstva-kultury-za-prinos-v-oblasti-divadla–hudby–vytvarneho-umeni-a-architektury-112/

  MK-image001

  Odbor umění, literatury a knihoven, Ministerstvo kultury, Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1

  ///

  V roce 2011 uváděl slavnostní ceremoniál Státních cen za literaturu, překladatelské dílo a Cen Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, kinematografie a audiovize, hudby, výtvarného umění a architektury herec Marek Eben. FOTO archiv ČT

  V roce 2011 uváděl slavnostní ceremoniál Státních cen za literaturu, překladatelské dílo a Cen Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, kinematografie a audiovize, hudby, výtvarného umění a architektury herec Marek Eben. FOTO archiv ČT

  Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury 2003-2014

  2003 divadlo – David R a d o k
  hudba – Marek K o p e l e n t
  výtvarné umění a architektura – Jitka a Květa V á l o v y

  2004 divadlo – Otomar K r e j č a
  hudba – Ivan M o r a v e c
  výtvarné umění a architektura – Václav B o š t í k

  2005 divadlo – Jiří S u c h ý
  hudba – Richard N o v á k
  výtvarné umění a architektura – Adriena Š i m o t o v á

  2006 divadlo – Ladislav S m o č e k
  hudba – Svatopluk H a v e l k a
  výtvarné umění a architektura – Dalibor C h a t r n ý

  2007 divadlo – J. A. P i t í n s k ý
  hudba – Jiří K o u t
  výtvarné umění a architektura – Karel M a l i c h

  2008 divadlo – Jan B o r n a
  hudba – Zdeněk Š e s t á k
  výtvarné umění a architektura – Jan K a p l i c k ý

  2009 divadlo – Ivan V y s k o č i l
  hudba – Milan S l a v i c k ý
  výtvarné umění – Vladimír K o p e c k ý
  architektura – Eva J i ř i č n á

  2010 divadlo – Karel K r a u s
  hudba – Ilja H u r n í k
  výtvarné umění – František S k á l a , ml.
  architektura – Alena Š r á m k o v á

  2011 divadlo – Jiří K y l i á n
  hudba – Lubomír D o r ů ž k a
  výtvarné umění – Leoš V á l k a
  architektura – Miroslav M a s á k

  2012 divadlo – Pavel Š m o k
  hudba – Zuzana R ů ž i č k o v á
  výtvarné umění – Petr W i t t l i ch
  architektura – Emil P ř i k r y l

  2013 divadlo – Ctibor T u r b a
  hudba – Jiří Č e r n ý
  výtvarné umění – Milan G r y g a r
  architektura – Rostislav Š v á ch a

  2014 divadlo – Adolf S ch e r l
  hudba – Miloš Š t ě d r o ň
  výtvarné umění – Stanislav K o l í b a l
  architektura – Ladislav L á b u s

  ///

  Dokumenty ke stažení: Formulář návrhu na udělení ceny Ministerstva kultury

  Nominace (nominací) zašlete nejpozději do pátku 29. května 2015

  • Autor:
  • Publikováno: 27. dubna 2015

  Komentáře k článku: Výzva k nominaci: Ceny Ministerstva kultury 2015

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,