Divadelní noviny Aktuální vydání 21/2019

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

21/2019

ročník 28
10. 12.–23. 12. 2019
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Výroční setkání členů HA

  V neděli 17. dubna proběhla v Činoherním klubu v Praze valná hromada Herecké asociace. Nebyla volební, a tak se soustředila na výčet velmi bohatých aktivit HA za uplynulé období.

  Za Intergram se zúčastnil jako vítaný host nově jmenovaný ředitel Mgr. Jan Simon, který ve svém příspěvku zhodnotil působnost tohoto kolektivního správce a také definoval záměry pro budoucnost.

  Poté prezident HA a vedoucí některých sekcí podrobně informovali o stále se rozvíjejícím spektru působnosti HA při úsilí hájit tradiční kvalitu herecké profese (i jejího odměňování), za kterou je HA odpovědná vůči divákům. HA získala kredit ve veřejnosti i v politickém a veřejnoprávním spektru úsilím o záchranu pozice kultury a svobod umělecké tvorby. V této souvislosti prezidium intenzivně spolupracuje s vedením ČMKOS, Ministerstvem kultury ČR, Poslaneckou sněmovnou a Senátem i s celou regionální či pražskou sítí divadel a v tomto ohledu také Svaz měst a obcí ČR.

  Do Zprávy o činnosti HA za uplynulé období (celá zpráva viz na: www.hereckaasociace.cz) se zdaleka nevejdou všechny detaily. Z jejího obsahu je zřejmé, jak je práce sekcí HA (pod vedením členů prezidia) potřebná.

  Valná hromada HA vzala na vědomí Zprávu kontrolní komise za rok 2015, Zprávu dabingové sekce o vývoji situace, Informaci o činnosti výboru Intergram, Informaci o činnosti Svazu výkonných umělců, Informaci o hospodaření Nadace Život Umělce a schválila Zprávu o činnosti HA a jejího prezidia od poslední valné hromady a strategii činnosti HA. Dále Zprávu o hospodaření HA v roce 2015 a Rozpočet HA na rok 2016. Potvrdila návrh prezidia na nové čestné členy HA: Soňu Červenou, Gustava Oplustila, Spejbla a Hurvínka s jeho rodinou (Josef Skupa, Miloš Kirschner a Helena Štáchová). Uložila projednat způsob, jak by se členové HA (nepřítomní na VH) mohli korespondenčně účastnit hlasování při volbě prezidia a prezidenta HA. Nakonec předložila návrh na spolupráci s Intergramem, respektive s ostatními sdruženími výkonných umělců pro jednání s médii.

  Je potěšitelné, že stoupá zájem o členství v HA – postupně i u mladé herecké generace. Věřme, že tomu tak nebude pouze v případech, kdy se umělec dostane do existenčních či pracovních problémů, ale hlavně proto, abychom svou pospolitostí uchránili hereckou tvorbu pro naše diváky před kšeftováním s uměním.

  Jiří Hromada

  prezident HA


  Komentáře k článku: Výroční setkání členů HA

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,