Divadelní noviny Aktuální vydání 12/2019

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

12/2019

ročník 28
11. 6.–24. 6. 2019
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Výběrové řízení – ředitel/ka Činoheráku Ústí

  Správní rada spolku Činoherák Ústí
  vyhlašuje
  VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
  na obsazení místa ředitele/ředitelky spolku.

  ČS Ústí. FOTO archiv

  ČS Ústí. FOTO archiv

  Požadované předpoklady:
  • ukončené vysokoškolské vzdělání
  • znalost právního řádu České republiky, zvláště právní problematiky v oblasti kultury, veřejné správy a neziskového sektoru, znalost principů, na nichž funguje spolek
  • orientace v oboru a kulturní rozhled
  • aktivní znalost anglického nebo německého jazyka
  • nejméně tříletá praxe v oboru, nejlépe v oblasti kultury
  • manažerské a komunikační dovednosti
  • vysoké pracovní nasazení
  • bezúhonnost
  • způsobilost k právním úkonům

  ///

  Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:
  • označení výběrového řízení
  • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní adresu, telefon, e-mail, datum a vlastnoruční podpis

  ///

  K přihlášce je nutné připojit:
  • strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech;
  • koncept strategie spolku Činoheráku Ústí v období let 2015 až 2019, se zaměřením zejména na:
  o představu o poslání, cílech, řízení ekonomiky a dalším rozvoji organizace a jejím uměleckém směřování (doporučujeme předložit i návrh na obsazení pozice uměleckého šéfa, a to na základě vzájemné dohody) s ohledem na paralelní fungování divadelního provozu a kulturní produkce veřejného sálu Hraničář;
  o ekonomickou, obchodní a marketingovou strategii;
  o návrh systémového a efektivního využití budov a prostor v užívání spolku.
  Koncept strategie bude zpracován v rozsahu max. 8 normostran A4 strojopisu. Koncept strategie a strukturovaný profesní životopis budou předloženy jak v písemné tak i v elektronické podobě, v elektronické podobě budou zaslány na e-mail: eva.kejkrtova@gmail.com
  • kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
  • originál výpisu z rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce
  • podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů)
  • souhlas se zveřejněním strukturovaného profesního životopisu a souhlas se zveřejněním konceptu strategie spolku Činoherák Ústí na období let 2016 až 2020

  CS Usti-banner_black

  Základní podklady pro zájemce o výběrové řízení (stanovy, výsledky hospodaření za rok 2014 a výhled na 2015) – k dispozici na webových stránkách Činoheráku Ústí (www.cinoherak-usti.cz) nebo na vyžádání v písemné podobě u Andrey Mrákotové, tajemnice výběrové komise.

  Kontaktní spojení – email: provoz@cinoherak-usti.cz.

  Předpokládaný nástup do funkce: 1.8.2015 nebo dle vzájemné dohody. Mzdové podmínky stanoví správní rada spolku v souladu se Stanovami spolku.

  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení (včetně výsledků) kdykoliv v jeho průběhu. Přihlášky do výběrového řízení s požadovanými přílohami zašlete nebo předejte osobně v obálce označené slovy Výběrové řízení – ředitel/ka Činoheráku Ústí nejpozději do 31. května 2015 (včetně) na adresu: Činoherák Ústí, Varšavská 767/7, 400 03 Ústí nad Labem. Výše uvedený termín platí i pro zaslání elektronických dokumentů.

  ///

  Základní pravidla výběrového řízení:
  Správní rada jmenuje výběrovou komisi, která od okamžiku jmenování přebírá odpovědnost za realizaci výběrového řízení.
  Výběrové řízení je dvoukolové.
  1. Úvodní kolo je otevřené všem zájemcům, kteří splňují předepsané předpoklady.
  2. Výběrová komise vyloučí přihlášky, které nenaplní požadované předpoklady dané tímto výběrovým řízením.
  3. Výběrová komise v neveřejném zasedání určí nejúspěšnější projekty a vyzve jejich předkladatele k osobní prezentaci.
  4. Výběrová komise doporučí správní radě jmenování vybraného kandidáta na ředitele, v případě neúspěchu výběrového řízení doporučí další postup.
  5. Ředitele/ředitelku spolku vybírá a volí správní rada.

  CS Usti-black

  Kontaktní adresa:
  Činoherák Ústí
  Varšavská 767/7
  400 03 Ústí nad Labem

  Dokumenty k výběrovému řízení
  • Vyhlášení výběrového řízení (.pdf)
  • Stanovy spolku (.pdf)

  Ostatní dokumenty na vyžádání u tajemnice výběrové komise Andrey Mrákotové, E: provoz@cinoherak-usti.cz

  • Autor:
  • Publikováno: 5. května 2015

  Komentáře k článku: Výběrové řízení – ředitel/ka Činoheráku Ústí

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,