Divadelní noviny Aktuální vydání 13/2020

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

13/2020

ročník 29
23. 6.–1. 9. 2020
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Výběrové řízení na ředitele Naivního divadla

  Statutární město Liberec vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele – ředitelky příspěvkové organizace Naivní divadlo Liberec.

  Kdo bude příštím ředitelem Naivního divadla v Liberci? Foto: archiv divadla.

  Podmínky výběrového řízení:

  Předpoklady pro výkon funkce: ředitelem organizace se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky (případně i cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt), je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon řídící funkce.

  Požadavky na uchazeče:

  • vysokoškolské vzdělání magisterského nebo bakalářského typu,
  • minimálně 5 let praxe v oblasti kultury,
  • orientace v oboru loutkového divadla a všeobecný kulturní přehled,
  • velmi dobré organizační a komunikační schopnosti,
  • základní znalost zákonných norem platných pro příslušnou oblast činnosti,
  • znalost cizích jazyků (angličtina, němčina) je výhodou,
  • orientace v oblastech dotační politiky státu, Evropské unie a dalších subjektů je výhodou,
  • občanská a morální bezúhonnost.

  Požadované doklady k přihlášce:

  • strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
  • vyplněný osobní dotazník,
  • předložení návrhu koncepce řízení a rozvoje loutkového divadla (ve všech jeho formách) s výhledem na dobu nejméně 5 let v rozsahu do 5 stran formátu A4, a to vč. představ o financování Naivního divadla Liberec při zachování příspěvku zřizovatele ve výši z let 2018 – 2020 a rozvoje a financování mezinárodního festivalu Mateřinka,
  • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosazeném vzdělání,
  • výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
  • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele organizace.

  Zadavatel si vyhrazuje právo vyhlásit v případě potřeby další kolo výběrového řízení.

  Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro podání přihlášek zájemců je 31. 8. 2020.

  Způsob podání přihlášky:

  • osobně na personálním oddělení nebo v podatelně Magistrátu města Liberec
  • poštou: Statutární město Liberec, odbor školství a sociálních věcí, náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1,
  • podkladové materiály (komplexní rozbory činnosti příspěvkové organizace za uplynulé 3 roky) jsou případně k dispozici na oddělení školství odboru školství a sociálních věcí u Bc. Martina Burdy, tel. 485 243 376.
  • Autor:
  • Publikováno: 20. července 2020

  Komentáře k článku: Výběrové řízení na ředitele Naivního divadla

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,