Divadelní noviny Aktuální vydání 17/2019

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

17/2019

ročník 28
15. 10.–28. 10. 2019
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Vážený pane primátore, vážení radní

  je mi krajně nepříjemné a pro projekt tak velkého evropského významu přímo nedůstojné, aby se veřejnost dozvídala z médií, co vedlo nově jmenovaného ředitele Froydu k rozhodnutí neuzavřít se mnou smlouvu coby uměleckou ředitelkou projektu Plzeň  – Evropské hlavní město kultury 2015 (EHMK).

  Ještě horší však je, že jde o důvody vykonstruované, nepravdivé a šířené s očividným záměrem poškodit mé jméno na veřejnosti. Mohlo by se jednat i o trestný čin pomluvy. Ředitel Froyda znevažuje nejen mne, ale celý monitorovací proces, kterým zahraniční experti sledují dodržování slibů města z doby kandidatury. Dovolte mi připomenout, že Plzeň získala titul EHMK těsným vítězstvím nad Ostravou právě díky hlasům zahraničních členů poroty, z nichž část se účastní následných monitoringů. Přesvědčil je autorský tým přihlášky do 2.kola, který jsem měla tu čest vést.

  Ředitel Froyda pochybil mj. tím, že oznámil jméno nového uměleckého ředitele bez odvolání stávajícího uměleckého vedení. Pominu-li do jak trapné situace ho tím uvedl, je pochopitelně nutné, aby město/zastupitelstvo nejprve funkce zbavilo stávající ředitelku, a pak teprve vybíralo někoho jiného.

  Nepodala jsem rezignaci ani jsem nebyla z funkce odvolána. Tato pravomoc přísluší vedení/zastupitelstvu města. Závazným dokumentem, na jehož základě město titul získalo, je přihláška do 2. kola soutěže o titul EHMK. To stvrzují další dokumenty, tedy zakládací listina společnosti Plzeň 2015, o.p.s. a strategie společnosti. Přihlášku do 2. kola schválilo zastupitelstvo, a tím potvrdilo nejen zájem obstát v soutěži o titul EHMK, ale i respektovat pravidla této soutěže. Nejvyšší představitelé města tehdy uvedli, proč a koho si vybrali do uměleckého vedení, a také se mezinárodní porotě zavázali zabezpečit kontinuitu práce uměleckého týmu. Osobně jsem proto byla zastupitelstvu představena a odpovídala na jeho dotazy.

  Rozhodne-li se město porušit tyto závazky, riskuje kritiku monitorovacího výboru. Vyhodnotí-li je jeho členové jako závažné změny narušující vizi projektu, která vedla k získání titulu, mohou rozhodnout, že neudělí Cenu Meliny Mercouri ve výši 1,5 mil. eur. To vše vyplývá i z monitorovací zprávy. Mohou také, jak nabízeli, titul městu odebrat. Byl by to první případ v historii EHMK.

  Nikdy jsem nelpěla na „funkci“, nabídla jsem naopak městu čas, aby konzultovalo své kroky s předsedou monitorovacího výboru, Evropskou komisí i MK ČR jako garantem projektu za stát, abychom pak mohli jednat o různých variantách. Učinila jsem tak už proto, že mezinárodní vztahy společnosti Plzeň 2015 a konkrétní spolupracující osobnosti v zahraničí jsou velmi úzce vázány i na mé jméno.

  Pracovala jsem pro město s obrovským nasazením a ideály, které přesvědčily mezinárodní porotu o tom, aby udělila titul Plzni. S úctou jsme vnímali silné finanční zázemí Ostravy a v boji s ní jsme vsadili důraz na duchovní hodnoty, občanskou společnost, princip otevřenosti a koncept kreativního města. Přáli jsme si, aby se Plzeň stala inspirací pro další osvícené radnice přinejmenším v našem středoevropském regionu. Dva a půl roku jsem šířila dobré jméno Plzně doma i v zahraničí a proto se musím ohradit proti nařčení z jakéhokoli porušování loajality. Už vůbec nemohu tolerovat pomluvy o zneužívání svého postavení, podvádění či vlastním obohacování.

  Ředitel Froyda porušil nejen etické, ale i zákonné normy. Uvedl média, a tedy i veřejnost v omyl mimo jiné tvrzením, že společnost mi poskytla za rok 2011 čistou mzdu ve výši 773 tis. Kč. Není nic snazšího, než dokázat, že taková částka mi nikdy nebyla vyplacena, neměla jsem zaměstnanecký poměr a moje reálné čisté roční příjmy nedosáhly ani dvou třetin této částky. V prosinci mi ředitel Froyda nabídl odstupné, což je dostatečně výmluvné.

  Považuji za nutné trvat na omluvě za šíření lživých údajů o práci, kterou jsem pro Plzeň odvedla, i o částkách, kterými byla má práce ohodnocena.

  Nabídla jsem městu konstruktivní jednání, která by umožnila analyzovat situaci a hledat taková východiska, která nepoškozují projekt EHMK ani dobré jméno města Plzně, potažmo celé ČR. Titul představuje pro město mimořádnou příležitost získat mezinárodní renomé, ale je také velikým závazkem. Vedení města musí zvážit, zda je připraveno obstát a zda dostatečně vnímá celorepublikový a evropský rozsah a dlouhodobé dopady projektu. Garantem projektu vůči EU je stát. Ten potvrdil svůj závazek též na Radě ministrů kultury, která 19. 5. 2011 oficiálně titul Plzni schválila.

  Dovolte mi závěrem citát z monitorovací zprávy: „ Pokud jde o personální obsazení, je výbor znepokojen situací v Plzni, která svědčí o tom, že personální obsazení v současné době není na úrovni odpovídající akci takového rozsahu. Výbor má vynikající dojem z kvality členů projektového týmu, včetně umělecké ředitelky, je však znepokojen nejistotami ohledně jejich pracovně-právního postavení. Nestabilita v uměleckém týmu by mohla zásadně ohrozit schopnost realizovat projekt, který byl základem přihlášky města do soutěže. Výbor proto vyzývá město, aby co nejrychleji provedlo veškeré kroky, které zajistí uměleckému týmu potřebnou stabilitu“.

  Vedení města by se mělo rozhodnout, zda se hodlá řídit doporučeními mezinárodních expertů, kteří mu titul udělili. Loni 30. září jsem odeslala do Bruselu odpovědi na otázky monitorovacího výboru s plným vědomím toho, že v Evropě je zvykem nelhat. Aktualizovanou informaci o finanční i personální situaci vyžaduje komise do konce ledna, následně již počítá s návštěvou expertů v České republice.

  28. ledna 2012

  S přáním krásných dnů


  Komentáře k článku: Vážený pane primátore, vážení radní

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,