Divadelní noviny Aktuální vydání 4/2020

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

4/2020

ročník 28
18. 2.–2. 3. 2020
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Valná hromada Herecké asociace

  1. Prezident HA informoval přítomné, že počet členů HA se zvýšil na 942.
  2. Seznámil VH s úspěšným úsilím HA, které se po roce podařilo prosadit, aby herec Pavel Landovský byl oceněn Ministerstvem obrany ČR a bylo mu vydáno OSVĚDČENÍ, že byl v době nesvobody účastníkem odboje a odporu proti komunismu. Prezident HA poté předal Osvědčení přítomnému herci, který za potlesku sálu dojatě poděkoval.
  3. Odkázal přítomné na podrobnou písemnou zprávu, která seznamuje s nejvýznamnějšími událostmi činnosti i záměry aktivit HA do budoucnosti (Internetové stránky HA). Členská základna HA se rozšířila.
  4. Rozvedl nejzákladnější prvky směřování HA – aktivní zapojování do dění země (aktivity Vraťte nám stát, žaloba na V. Klause pro velezradu, aktivní členství v ČMKOS). Dále práce na prosazení legislativních norem, zkvalitňující prostředí pro hereckou tvorbu (Občanský zákoník, Divadelní zákon, Autorský zákon, Kolektivní smlouvy pro divadelní síť v ČR). V této souvislosti HA spolupracuje s Asociací profesionálních divadel a Asociací televizních organizací.
  5. Prezident HA v uplynulém období navštívil všechna divadla, setkal se s jejich šéfy a uměleckými soubory. HA má prioritní zájem o uchování tradice a kvality herecké profese, o změnu systému financování divadel (zřizovatelé se snaží divadelní síť privatizovat) tak, aby města získala možnost vícezdrojového financování svých divadel.
  6. HA jednak přes média (ČRo, TV, Divadelní noviny, tištěná média), jednak prostřednictvím besed na DAMU, JAMU a konzervatořích informuje a získává mladou generaci. K tomu účelu byly přepracovány internetové stránky HA do interaktivnější podoby a pro mladou generaci spustila HA Facebook.
  7. Velmi intenzivní jsou aktivity HA v rámci programu pro seniory. Ti mají vlastní výbor, který pořádá pravidelná setkání, výlety a diskuse. HA spolupracuje s Nadací Charty 77 na vytvoření Domova pro seniory v Braníku (bývalý klášter). HA spoluprosadila umístění ostatků K. Högera do posledního volného místa na Vyšehradském Slavíně.
  8. Nejrozsáhlejší problematiku (jejíž prosazení se může stát významným precedentem) řešila po celý rok dabingová sekce HA. Pravidla odměňování dabingových herců byla před cílovou páskou. HA se však vystavila nebezpečí, že by tím vytvářela kartel – proto začala iniciovat jiná řešení. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) jsou v ČR diskriminovány a zatím jedinou možností se jeví jejich agenturní zastoupení.
  9. Velmi byl oceněn průběh a náplň slavnostního večera 20. Cen Thálie v Národním divadle.
  10. Ostatní detaily činnosti jsou uvedeny v podrobné zprávě, která je součástí materiálů z VH.

  Usnesení

  1. Valná hromada Herecké asociace konaná dne 27. 4. 2013 bere na vědomí:
   1. Zprávu kontrolní komise za rok 2012
   2. Zprávu sekce divadla o situaci v ČR
   3. Zprávu dabingové sekce o vývoji situace
   4. Informaci o činnosti výboru Intergram
   5. Informaci o činnosti SVU za rok 2012
   6. Informaci o hospodaření NŽU v roce 2012
  2. Valná hromada Herecké asociace konaná dne 27. 4. 2013 schvaluje:
   1. Zprávu o činnosti HA a jejího prezidia od poslední Valné hromady v roce 2012 a strategii činnosti HA do další Valné hromady HA v roce 2014
   2. Zprávu o hospodaření HA v roce 2012
   3. Rozpočet HA na rok 2013
   4. Prodloužení volebního období prezidia HA do dne konání VH v dubnu 2014
  3. Valná hromada Herecké asociace konaná dne 27. 4. 2013 ukládá:
   1. realizovat úkoly stanovené Valnou hromadou HA
    • pro sekci divadla (řešení existence úvahy o privatizaci divadel a ztráty postavení výkonných umělců jako zaměstnanců)
    • pro sekci dabing (hledat způsob, jak vyřešit legální a legislativní ochranu herců-dabérů Hereckou asociací)
   1. Termín: do příští Valné hromady HA
   2. Zodpovídá: prezidium HA
   3. Zvážit úhradu cestovného na Valnou hromadu delegátům oblastních divadel

  Komentáře k článku: Valná hromada Herecké asociace

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,