Divadelní noviny Aktuální vydání 7/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

7/2024

ročník 33
2. 4. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Zprávy

  Uzávěrky grantů hl.m. Prahy na r. 2016 posunuty

  Dne 30. června 2015 přijala Rada HMP usnesení 1612, kterým byl revokován Grantový systém (URHMP č. 465/10.3.2015) a vyhlášení grantového řízení na r. 2016 (URHMP č. 776/10.4.2015) a v té souvislosti byla posunuta i uzávěrka grantů na rok 2016.

  Z jednání pražských zastupitelů. FOTO Magistrát hl.m. Prahy

  Z jednání pražských zastupitelů. FOTO Magistrát hl.m. Prahy

  POSUNUTÍ UZÁVĚRKY GRANTŮ HL. M. PRAHY V OBLASTI KULTURY A UMĚNÍ NA ROK 2016

   V souvislosti s úpravami podmínek při podání žádostí o víceletý i jednoletý grant je POSUNUT TERMÍN UZÁVĚRKY na 4. SRPEN 2015 do 15.00 hod. = termín doručení MHMP).

  Změněnými či upravenými prvky grantového systému i grantového řízení pro rok 2016 jsou:

  • Žadatel, u jehož podpořené akce byla uplatněna bloková výjimka, garantuje, že podpora jeho akce z veřejných rozpočtů v rámci celé ČR (např. MK ČR, samosprávné orgány měst, městských částí a obcí) ve svém souhrnu nepřekročí výši podpory, tj. max. 80 % způsobilých nákladů projektu/činnosti a pokryje deficit rozpočtu (v původním znění 70 %). Výjimkou je podpora při vydávání hudby a literatury, kdy souhrn výsledných podpor akce z veřejných rozpočtů ČR nesmí přesáhnout max. 70 % způsobilých nákladů a podpora audiovizuálních děl, kdy souhrn výsledných podpor akce z veřejných rozpočtů ČR nesmí přesáhnout max. 50 % způsobilých nákladů.
  • V případě provozní podpory, která nepřesahuje 1 milion EUR (s výjimkou podpory audiovizuálních děl, kdy nesmí přesáhnout 50 % způsobilých nákladů dle článku 54 ONBV) bude poskytován grant max. do výše 70 % způsobilých nákladů projektu/činnosti dle čl. 53, odst. 5 ONBV a pokrývat pouze deficit rozpočtu (beze změny).
  • Výše provozní podpory u projektů  v oblasti kultury a umění určených dětem, občanům v nepříznivé sociální situaci a u projektů bez vstupného nesmí přesáhnout částku, která je nezbytná k pokrytí provozních ztrát a vygenerování přiměřeného zisku za příslušné období – nově doplněno – (to se nevztahuje na podporu při vydávání hudby a literatury, která nesmí přesáhnout 70 % způsobilých nákladů uvedených v čl. 53, odst. 9 ONBV a podporu produkce audiovizuálních děl v oblasti kultury, která nesmí přesáhnout 50 % způsobilých nákladů uvedených v čl. 54, odst. 6 ONBV).
  • Na základě výše uvedené změny dochází k prodloužení uzávěrky k přijímání žádostí o grant na 4. srpen 2015 a tomu odpovídající změny v Harmonogramu.

  V souvislosti se stále se opakujícími dalšími nároky ze strany příjemců grantů, jsou jak Grantový systém, tak Zásady pro poskytování jednoletých i víceletých grantů doplněny o upozornění, že udělení grantu neopravňuje jeho příjemce k uplatňování dalších nároků vůči hl. m. Praze (zajišťování místa konání, udělení záštity, či jiné podpory ze strany města).

   ///

  POKUD ŽADATEL NEHODLÁ UPRAVIT ČI NAHRADIT SVOJI JIŽ PODANOU ŽÁDOST O GRANT NA ROK 2016 VE SMYSLU PŘIJATÝCH ZMĚN, ZŮSTÁVAJÍ VŠECHNY PODANÉ ŽÁDOSTI V PLATNOSTI!

  Pokud žadatel hodlá upravit či nahradit svoji již podanou žádost o grant na rok 2016, vyplní příslušný formulář, v němž vyznačí v záhlaví požadovaný typ evidence své žádosti.

  Praha-logo

  Formuláře, revokační usnesení a úplné znění Grantového systému i Zásad pro vyhlášení grantů na rok 2016 je vyvěšeno na Úřední desce Magistrátu hl.m. Prahy a na jeho webových stránkách (zde).

  • Autor:
  • Publikováno: 1. července 2015

  Komentáře k článku: Uzávěrky grantů hl.m. Prahy na r. 2016 posunuty

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,