Divadelní noviny Aktuální vydání 13/2019

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

13/2019

ročník 28
25. 6.–2. 9. 2019
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Úspěch projektu Plzeň – EHMK je ohrožen

  Zakladatelka a ředitelka festivalu Tanec Praha a současná umělecká ředitelka projektu Plzeň 2015 – Evropské hlavní město kultury Yvona Kreuzmannová zaslala do redakce své oficiální stanovisko k deklarovaným změnám ve vedení tohoto projektu. Přetiskujeme je v plném znění.

  red.

  ///

  Promýšleli jsme

  s kreativním týmem, jak garantovat kvalitu programové, umělecké rady a jejím prostřednictvím přivést k Plzni osobnosti zásadního významu z ČR i zahraničí. S bratry Formany jsem jednala již v době kandidatury, byli jsme nadále ve spojení a vím, jak extrémně jsou vytíženi, proto jsme včas probírali možné plány. Mají už jednu neblahou zkušenost s Evropským hlavním městem kultury (EHMK), jakkoli právě loď bratří Formanů byla jedním z nejviditelnějších úspěchů Prahy 2000. Tehdy nebyl koncept EHMK pochopen, a proto po něm zůstala spíš hořká pachuť. O to hůř se smysl EHMK dnes vysvětluje. Z tisku jsem se dozvěděla, že se má stát Petr Forman „mým nástupcem“. Udivilo mě to, protože mi není jasné, kde by na to našel čas. Petr plně konvenuje s mou představou o kvalitní umělecké radě a byl jednou z osobností, s nimiž jsme proto jednali.

  Celý postup ředitele Froydy je však sérií pochybení. Od naprostého porušování závazných dokumentů společnosti Plzeň 2015, jimiž jsou přihláška do 2. kola soutěže o titul EHMK (na niž se odkazuje společnost i ve své zakládací listině) a strategie společnosti schválená správní radou 22. 9. 2011, až po eticky nepřijatelné kroky vůči mé osobě.

  Oficiální stanovisko správní rady (která už nejméně dvakrát jednala v neúplném složení) nebylo vydáno. Ta dosud neschválila žádný statut společnosti, nejsou tak definovány důvody ani postupy k odvolání uměleckého ředitele. Také mu nejsou přiznány žádné pravomoci. Přihláška naopak jasně uvádí: Město Plzeň vybralo uměleckou ředitelku již v roce 2009. Je jí Yvona Kreuzmannová… a dále popisuje, podle jakých kritérií byla vybrána.

  V přihlášce je rovněž několikrát zopakováno, že do volných pozic budou zaměstnanci dosazováni na základě výběrového řízení. To se již delší dobu neděje, což jsem nemohla v monitoringu EU tajit. Zásadně s porušováním slibů z kandidatury nesouhlasím, to bude nejspíš jádro oněch deklarovaných neshod mezi mnou a Tomášem Froydou. Doporučila jsem proto, aby si nejdříve město udělalo v těchto všech věcech pořádek. Neodstoupila jsem z funkce ani jsem z ní nebyla městem odvolána.

  Pokud jde o pomluvy o přehnaných finančních nárocích nebo mé neochotě s kýmkoli komunikovat, prokazatelně tomu tak nebylo a je velmi nedůstojné hledat jakékoli zástupné příčiny dnešního stavu.

  Zásadní nepochopení mimořádného rozsahu a významu projektu EHMK, provinčnost české kultury v evropském kontextu a eskalace dílčích zájmů v kombinaci s místními egy jsou faktory, které úspěch projektu EHMK nejvíce ohrožují.


  Komentáře k článku: Úspěch projektu Plzeň – EHMK je ohrožen

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,