Divadelní noviny Aktuální vydání 20/2023

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

20/2023

ročník 32
28. 11. 2023
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Burza

  Učitel je vykladač znamení

  Monografie věnovaná pedagogické činnosti pedagoga a režiséra, profesora Ctibora Turby od herečky a režisérky Martiny Krátké čerpá z jejích poznatků, jež získala během studia pod jeho vedením v Ateliéru klaunské scénické a filmové tvorby DIFA JAMU v Brně. Ve své obsáhlé práci předkládá Turbovu metodu výuky k modernímu mimu jako ucelený pedagogický systém, jehož se dobíral postupně od roku 1991, kdy převzal na přání studentů vedení pantomimického oddělení Taneční katedry HAMU. Krátká jej nahlíží dvojím způsobem – jednak z hlediska své vlastní zkušenosti a záznamů úvah svého guru (zachycuje v tematických pasážích na desítkách příkladů Turbův vyučovací proces), zároveň jej konfrontuje s názory, praktikami, obdobnými tendencemi a systémy vůdčích osobností alternativní pohybové scény, s nimiž se seznámila prostřednictvím domácí a cizojazyčné literatury. Jde zejména o paralely Turbova názoru na moderní mim s metodami Jacquese Lecoqa. Oba se – slovy Jacquese Lecoqa – stále vracejí k pozorování přírody a lidské podstaty. V závěru této kapitoly autorka píše: Jako kterákoli jiná pedagogická metoda a systém výuky, je i ta Lecoqova závislá na dvou základních předpokladech: na talentovaném a kreativním studentovi a na pedagogovi schopném systém výuky pochopit, předávat a rozvíjet. Právě tak Krátká Turbu vidí a ve své práci popisuje a charakterizuje.

  Z širokého záběru její precizní studie, která si všímá teoretických otázek i technický postupů, dílčích gagů i historizujících úvah, hry s barvou a filmem, vyrůstá komplexní obraz Turbovy osobnosti. Autorka jej vidí jako tvořivou bytost, které stojí za to, prozkoumat nejen kulturní kontext své doby, čerpat inspiraci z historie i současnosti svého oboru i ostatních druhů umění, vymýšlet nová libreta a náměty k mimu i klauniádě, ale hlavně jako umělce, jehož ctižádostí je přetavit svou básnivou myslí tyto podněty do vlastního tvaru a následně i do vlastního pedagogického systému.

  Publikace disponuje bohatým vědeckým aparátem, odkazy na internet a dostupná videa. Z textu je patrné, že Krátká dokáže své poznatky aplikovat a rozvíjet ve vlastní tvorbě a také v pohybové výuce ve studiu, které v současné době vede při Švandově divadle v Praze.

  Martina Krátká: Ctibor Turba, pedagogika v mimickém a komediálním divadle. Vydalo nakl. JAMU v roce 2018 v edici Výběrová řada doktorských spisů, 240 stran, brožované.


  Komentáře k článku: Učitel je vykladač znamení

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,