Divadelní noviny Aktuální vydání 13/2020

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

13/2020

ročník 29
23. 6.–1. 9. 2020
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Strašnické divadlo končí

  Ke dni 30. 6. 2018 končí v budově Strašnického divadla svoji činnost Divadlo X10, které zde bylo založeno Lenkou Havlíkovou, a jejími blízkými spolupracovníky v roce 2013. S diváky se zde rozloučí pravidelně organizovaným festivalem ve dnech 18. – 20. května.

  Strašnické divadlo, 19. duben 2016. FOTO Wikipedie

  Divadlo X10 rozvíjelo po dobu pěti let náročnou a koncepční dramaturgii, která se prostřednictvím uvádění současných a autorských textů v české nebo světové premiéře zabývala aktuálními společensko-politickými a zároveň intimními lidskými tématy. Vedle pravidelného repertoáru dále Divadlo X10 vytvořilo sérii unikátních site specific projektů inspirovaných geniem loci Strašnic, poskytovalo prostor akcím komunitního typu, zaštiťovalo Dětské studio Strašilka, pořádalo každoroční festival a řadu dalších eventů.

  Důvodem zavření Strašnického divadla je neochota jednat o prodloužení nájemní smlouvy ze strany MČ Praha 10.

  Nájemní smlouva byla Divadlu X10 vždy ze strany MČ prodlužována pouze o rok, což je pro rozvíjející se subjekt plánující ve víceletém horizontu dlouhodobě neúnosné. V roce 2016 začali navíc představitelé městské části hovořit o rekonstrukci budovy z důvodu záměru privatizace okolních činžovních domů, s nimiž je budova stavebně propojena. Vznikla tedy myšlenka asi třetinu budovy stavebně oddělit a přidat prostory k činžovním domům.

  Nájemní smlouva X10 k budově Strašnického divadla v té době platila do 31. 12. 2017, žádost o její prodloužení byla podána v dubnu 2017. Přes opakované dotazy byla prodloužena až v září 2017, a to pouze o půl roku. Ředitelka Lenka Havlíková k této situaci dále uvádí: Na moje opakované dotazy zda a kdy se rekonstrukce uskuteční, zda je zájem o zachování kulturní činnosti v lokalitě, jsem dostávala pouze odpověď – rekonstrukce bude, nevíme přesně kdy. Pronajali jsme si tedy prostor DUP39 a teprve poté nám byla smlouva prodloužena do června 2018. V polovině ledna 2018 nečekaně volal úředník Odboru nebytových prostor a sdělil mi, že rekonstrukce nebude dříve než za rok a půl a že by tedy bylo možné naši nájemní smlouvu prodloužit do června 2019. Na schůzce s úředníky jsem uvedla, že v této situaci chci jednat o podmínkách nájmu, odkázali mne na politickou reprezentaci MČ. Na moje pokusy o komunikaci od poloviny února 2018 nikdo nereagoval.

  Strasnicke divadlo, 21. října 2006. FOTO Wikipedie

  Náklady na provoz budovy a zdroje financování

  Podpora činnosti Divadla X10 ze strany MČ Praha 10 nikdy nedosahovala úrovně kulturních služeb, které Divadlo X10 této městské části poskytovalo. První tři roky X10 neplatilo nájemné a energie hradilo z podpronájmu restaurace, jak bylo smluvně určeno. Tato skrytá dotace byla zrušena jako nesystémová. Divadlu X10 bylo vyměřeno nájemné, které bylo navíc navýšeno o stejnou částku, za jakou je divadlem podpronajímána restaurace a kavárna v budově. Pokud jde o přímou finanční podporu, v roce 2016 získalo Divadlo X10 grant městské části ve výši 119 000 Kč a v roce 2017 ve výši 590 000 Kč. Celkově lze tedy vyčíslit finanční podporu MČ Praha 10, včetně původní nepřímé, za období 2013 až 2017 na  2 509 000 Kč.

  Pro představu: náklady na budovu činí nyní ročně 1 500 000 Kč a zahrnují nájemné, energie, údržbu a úklid. Divadlo X10 navíc v budově provedlo nutné opravy. Celkově tedy X10 za pět let za náklady budovy utratilo přibližně 6 miliónů korun. V těchto částkách není započítána vlastní umělecká činnost.

  Strašnické divadlo, 19. duben 2016. FOTO Wikipedie

  Divadlo X10 patří k projektům, které získávají pravidelně vícezdrojovou grantovou podporu. Zejména se jedná o granty hlavního města Prahy a Ministerstva kultury, ale i další zdroje, v poslední době např. grant Visegrad Fund. V letech 2013 -2017 tedy Divadlo na Praze 10 investovalo do rozvoje kultury přes 20 miliónů korun z grantových zdrojů mimo Prahu 10 a dále výnosy z vlastní činnosti, celkově více než 25 miliónů korun.

  Ze srovnání těchto čísel vyplývá, že MČ Praha 10 investovala za toto období do rozvoje kultury ve Strašnickém divadle a okolí pouze 10 procent toho, co investovala nezisková organizace Divadlo X10, z.s.

  Je nám to všem samozřejmě nesmírně líto, investovali jsme do Strašnického divadla pět let života, spoustu práce a energie. Srostli jsme s prostředím i místní komunitou. Z mého pohledu je nepochopitelné, že městská část, která nemá definovanou kulturní politiku, plánuje rekonstrukci tak nekoncepčním způsobem, že vyžene z lokality fungující kulturní subjekt, který je navíc schopný zajistit si zásadní financování z jiných zdrojů. Navíc musím říct, že v archivu Strašnického divadla je několik plánů rekonstrukce, v podstatě v každém volebním období nějaký vznikl, ale žádný se nerealizoval. Budoucnost Strašnického divadla budu dále sledovat jako 1. místopředsedkyně Asociace nezávislých divadel. Lidé, kteří dělají komunální politiku, by si měli uvědomit, že živá kultura znamená zvýšení kvality života místních obyvatel. Poskytovali jsme Praze 10 službu, která je nenahraditelná, dodává ředitelka divadla Lenka Havlíková.

  DUP39, Národní třída 39, Praha 1. FOTO X10

  Budoucnost Divadla X10

  Samotné Divadlo X10 ovšem nekončí. Svoji činnost bude nadále rozvíjet v prostoru DUP39 nedaleko Národní třídy, který v minulém roce otevřelo jako svou druhou scénu právě z důvodu hrozby ukončení nájemní smlouvy s MČ Praha 10. Festivalem …příští vlna/next wave… bylo X10 oceněno Poctou Producentský počin roku, v tradiční anketě divadelních kritiků časopisu Svět a divadlo za rok 2017 se umístilo v celorepublikovém kontextu na čtvrté příčce. Unikátní prostor DUP39 je novou výzvou k dalšímu uměleckému rozvoji nekonvenčního souboru X10.

  • Autor:
  • Publikováno: 19. dubna 2018

  Komentáře k článku: Strašnické divadlo končí

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,