Divadelní noviny Aktuální vydání 13/2019

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

13/2019

ročník 28
25. 6.–2. 9. 2019
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Slovenská ocenění teatrologické literatuře

  Publikácia Dragan Klaić: Ako reštartovať divadlo. Verejné divadlo medzi trhom a demokraciou, ktorú vydal Divadelný ústav v preklade Jany Juráňovej, a kniha Ján Vilikovský: Shakespeare u nás, ktorá vzišla v spolupráci s vydavateľstvom Slovart, získali prestížne Ceny Mateja Bela 2014. Divadelný ústav a Slovart získali zároveň Poctu Literárneho fondu za významný edičný čin.

  SK-literarny-fond-logo

  Divadelný ústav Bratislava, ktorý má medzi svojimi aktivitami aj edičnú a vydavateľskú činnosť, sa stal jedným z laureátov Cien a prémií slovenského Literárneho fondu za uplynulý rok. Preklad knihy Dragana Klaića: Ako reštartovať divadlo. Verejné divadlo medzi trhom a demokraciou, o ktorý sa postarala Jana Juráňová, získal Cenu Mateja Bela 2014 v kategórii spoločenských vied. Ďalšie ocenenie z oblasti teórie, dejín a kritiky prekladu získala kniha Jána Vilikovského: Shakespeare u nás, ktorá vyšla v Divadelnom ústave v spolupráci s vydavateľstvom Slovart. Divadelný ústav bol zároveň ocenený Poctou Literárneho fondu za významný edičný čin.

  SK-kleic gragan.-cover

  Preklad publikácie Ako reštartovať divadlo. Verejné divadlo medzi trhom a demokraciou je podľa Literárneho fondu veľkým prínosom v oblasti divadla a kultúry všeobecne, keďže sa zaoberá postavením verejného, nekomerčného (štátom podporovaného) divadla v súčasnosti. Oceňuje najmä prácu Jany Juráňovej, ktorá sa musela popasovať s náročným odborným textom plným reálií z rôznych národných kultúr a divadelnou, teatrologickou, filozofickou či kultúrnopolitickou terminológiou. Vyzdvihuje tiež výber pojmu verejné divadlo. Pojem verejný sa v slovenčine používa v dosť úzkom význame a zabúda sa, že sa týka všetkých inštitúcií, ktoré sú financované z verejných zdrojov.

  SK-Shakespeare u nas-cover

  Akademicky dôkladná analýza súčasného postavenia rozličných podôb scénického umenia známeho teatrológa Dragana Klaića ponúka divadelníkom a ich manažérom „manuál“, ako obstáť na obrovskom trhu, predkladá fundované návrhy, ako v nerovnom boji so supermanmi, s muzikálmi a telenovelami prilákať a zachovať si diváka, ako svoj projekt spropagovať alebo ho začleniť do širšieho kontextu, ako nahmatať tep neustále sa zrýchľujúcej doby.
  Súbor prác Jána Vilikovského je dôležitým príspevkom k dejinám i súčasnému stavu prekladania Shakespeara na Slovensku. Keďže ide o prvú monografiu, ktorá sa komplexne zaoberá témou prekladania Shakespeara u nás, stáva sa dôležitou súčasťou mapovania a hodnotenia dejín prekladu v slovenskom kultúrnom priestore. Literárny fond ocenil tiež formálnu stránku publikácie, štylistickú a jazykovú úroveň diela. V osobe autora sa skĺbili hlboké znalosti anglistu, literárneho vedca, teoretika a kritika prekladu, ale aj skúsenosti vynikajúceho slovenského prekladateľa. Publikácia venovaná slovenským prekladom Williama Shakespeara vyšla pri príležitosti 450. výročia narodenia veľkého anglického dramatika. Popredný prekladateľ a literárny historik Ján Vilikovský v nej sleduje, ako slovenská kultúra reagovala na tohto jedinečného tvorcu, a dokazuje, že sa nemusíme hanbiť.

  Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo v stredu 27. mája 2015 v Zichyho paláci na Ventúrskej ulici v Bratislave.

  Bratislava, 27. mája 2015

  • Autor:
  • Publikováno: 28. května 2015

  Komentáře k článku: Slovenská ocenění teatrologické literatuře

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,