Divadelní noviny Aktuální vydání 10/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

10/2024

ročník 33
14. 5. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Kontext

  Sborník Tanečních aktualit za sezonu 2011/12

  Elektronický časopis Taneční aktuality.cz se za zhruba sedm let, kdy funguje, stal důležitým zdrojem informací o českém a částečně i zahraničním tanci. Svým širokým žánrovým záběrem (balet, současný tanec, pantomima, nový cirkus), ale i aktuálností ideálně doplňuje tištěnou revue Taneční zóna, které má své těžiště v oblasti současného tance a zaměřuje se především na obsáhlejší kontextuální články.

  Sborník Tanečních aktualit za sezonu 2011/12 je obsáhlým (253 stran) a reprezentativním souborem textů o novinkách, které se v daném období udály zejména v českém tanci. Repro archiv

  Elektronické médium nese vedle řady výhod i jeden velký problém – problém s uchováním publikovaných informací. Případů, kdy tomuto úskalí nevěnuje redakce pozornost a kdy jsou články bezmyšlenkovitě přesouvány tak, že už je čtenář opětovně nenajde, nebo dokonce mazány, je řada. Některé zajímavé časopisy (např. někdejší elektronický Yorick) z virtuálního světa zmizely beze stopy. Taneční aktuality.cz řeší problém s uchováním článků (marná sláva – tisk na papíře je stále jedním z nejspolehlivějších, i když poměrně nákladných způsobů) pravidelným tištěním ročenek. Do nich zařazují zásadní příspěvky z elektronického časopisu za uplynulou sezonu.

  Sborník Tanečních aktualit za sezonu 2011/12 je obsáhlým (253 stran) a reprezentativním souborem textů o novinkách, které se v daném období udály zejména v českém tanci. Převažují středně dlouhé recenze a rozhovory, objevují se ale také souhrnné referáty z festivalů nebo portréty osobností. Základní členění je geografické, přičemž více než polovina sborníku je věnována tanci v Praze. Podchyceny jsou premiéry pražských baletních souborů a skupin současného tance, některá představení konzervatoří a festivaly (Tanec Praha, Česká taneční platforma, Malá inventura, Letní Letná ad.). To ale neznamená, že tanec (a zejména balet) v regionech přichází zkrátka. Recenze má zhruba polovina mimopražských baletních premiér, mezi nimiž jsou i všechny zásadní. Ve formě krátkého rozhovoru dostává prostor většina baletních šéfů, aby se ohlédla za uplynulou sezonou. Závěrečné kapitoly referují o přenosech uskutečněných v rámci projektu Balet v kině, vybraných zahraničních tanečních událostech a v sedmi obsáhlejších příspěvcích se věnují významným osobnostem českého a zahraničního tance.

  Záběr je reprezentativní a posun je vidět i v kvalitě příspěvků. Zastoupeno je pár velmi zkušených autorů (např. Lucie Dercsényiová, Jana Hošková, Marcela Benoniová), základ však tvoří redaktoři mladší generace. Mnozí se za léta v časopise „vypsali“, jejich kritické soudy dokládají znalost českého tanečního prostředí. Názory jsou podpořeny argumenty, texty mají dobrou stylistiku. Neplatí to však pro všechny přispěvatele. U některých článků si měli redaktoři a korektoři dát větší práci – razantněji sahat hlavně do stylistiky a v korekturách „vychytat“ pravopisné chyby (především v interpunkci). Právě v redakční práci má sborník rezervy. Po jeho pročtení mám dojem, že články z internetu byly pouze překopírovány a bez dalších úprav ve sborníku publikovány. Kupříkladu časové údaje uvnitř článků si mnohdy protiřečí s rokem vydání sborníku (čtenář sborníku se např. v roce 2012 dozví, že Ivanka Kubicová „v letošním roce oslavila 65. narozeniny“, což samozřejmě není pravda). Naštěstí na konci většiny textů je datace, z níž lze skutečnost odvodit. Mírně zmaten může být čtenář, i když čte miniúvahu o pojmu stránka na internetu, ale přitom vidí tištěnou stránku ve sborníku (článek o I. V. Psotovi). V tištěném sborníku jsou navíc texty tak nějak víc pohromadě než na internetu, a tak zřetelněji vyvstanou různá nesjednocení – ať už se týkají psaní jmen (Čajkovskij/Čajkovský), terminologie (správné i nesprávné užívání pojmu představení), případně jazykového úzu. Mrzí mě nedotaženost závěrečného textu o I. V. Psotovi, který má takřka charakter studie a přináší překvapivé (a po mém soudu jinde nepublikované) informace. Jenže jejich zdroj je hodně nejasný, a tudíž nevěrohodný. Patrně jde o citace z vyprávění Jitky Tázlarové, ale zřetelně to z textu nevyplývá a poznámkový aparát, po kterém příspěvek přímo volá, chybí.

  Škoda, že sborník neměl vyšší ambice, ale chápu, že je to podmíněno personálními a finančními limity. Slušela by mu větší úvodní studie, která by zhodnotila uplynulou sezonu, nebo podrobnější popisky četných černobílých fotografií (většinou chybí jména zachycených umělců). Po grafické stránce jde o publikaci nekomplikovanou, s dobrou a přehlednou sazbou.

  Přes výše uvedené výtky dávám sborník do poličky za čtyři předchozí. K jeho textům se určitě budu vracet.


  Komentáře k článku: Sborník Tanečních aktualit za sezonu 2011/12

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,