Divadelní noviny Aktuální vydání 13/2020

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

13/2020

ročník 29
23. 6.–1. 9. 2020
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Rozpočty se krátí i v rámci příspěvkových organizací MK

  Rozpočet Institutu umění – Divadelního ústavu (IDU), příspěvkové organizace Ministerstva kultury, je v letošním roce opět zkrácen. Vzhledem k tomu, že IDU velmi úzce spolupracuje se zástupci nezávislého sektoru v oblasti umění, považujeme za nutné za současné složité situace na tuto skutečnost upozornit a  doplnit tak tiskovou zprávu Ministerstva kultury (MK) ze dne 12. 2. 2013.

  Ve zprávě je totiž zdůvodněno krácení části rozpočtu MK, která je určena na grantové programy, zákonnou povinností ministerstva financovat především 29 příspěvkových organizací. Krácení však probíhá také v rámci  rozpočtů jednotlivých příspěvkových organizací, což ze zprávy nevyplývá.

  Již v  roce 2011 byl celkový rozpočet IDU zkrácen o 12,5%, tj. o částku 2,600.000,- Kč. Původní rozpočet byl z 20,386.000,- Kč zkrácen na 17,784.000,- Kč. Jednalo se především o krácení prostředků na platy a zákonné odvody z mezd. V roce 2012 byl sice rozpočet navýšen na částku 18,941.000,- Kč, nicméně navýšení bylo určeno pouze na pokrytí provozu Portálu české literatury, jehož provoz byl stanoven jako nový úkol pro IDU. Navýšení bylo dále striktně určeno na udržitelnost projektu financovaného z EHP/Norsko. K této udržitelnosti IDU smluvně zavázalo MK.

  V letošním roce byl rozpočet IDU zkrácen znovu. Přidělená částka ve výši 18,941.000,- Kč zahrnuje prostředky na mzdy a zákonné odvody z mezd v celkové výši 17,319.000,- Kč. Na provoz a veškerou činnost organizace tak původně zbývalo 1,622.000,- Kč, ovšem právě tato částka na provoz byla pokrácena celkem o 641.000,- Kč. Jedná se o krácení ve výši téměř 40% provozních prostředků, což bude mít vliv na všechna oddělení instituce, neboť krácení dosahuje v důsledku ještě vyššího procenta v souvislosti s růstem DPH a cen dalších komodit.

  IDU může získat od MK i účelové finanční prostředky na konkrétní kulturní aktivity – např. Program výměnných mezinárodních rezidenčních pobytů pro umělce, Rezidenční pobyty v Centru Egona Schieleho, Pražské Quadriennale, projekty propagace českého umění v zahraničí či některé výzkumné projekty. Nicméně tato částka se každoročně liší a v současné situaci se předpokládá, že i tyto aktivity budou značně utlumeny.

  Instituce je velmi úspěšná i při získávání dalších grantů, ale vzhledem ke statutu státní příspěvkové organizace, která je vyloučena z řady tuzemských grantových řízení, pocházejí tyto prostředky především ze zahraničí. V současné době participujeme v několika evropských projektech (Program Culture, Mezinárodní visegrádský fond financovaný vládami ČR, Polska, Slovenska a Maďarska) a jsme zapojeni do řady dalších projektů, jejichž realizace bude zahájena v budoucnu. Díky intenzivní mezinárodní spolupráci celé instituce financujeme naše aktivity i z mimoevropských prostředků např. z grantové podpory Asia-Europe Foundation nebo s přispěním subjektů z USA sponzorovaných ze soukromých zdrojů.

  IDU se snaží vytvářet zázemí pro celou oblast umění, a proto považujeme za důležité na výše uvedené skutečnosti vzhledem k celkové situaci rovněž upozornit. Detailnější informace o hospodaření IDU najdete ve Výročních zprávách IDU, které jsou dostupné na www.idu.cz v sekci Tiskový servis.

  Eliška Míkovcová, Oddělení mezinárodní spolupráce a PR / International cooperation and PR department


  Komentáře k článku: Rozpočty se krátí i v rámci příspěvkových organizací MK

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,