Divadelní noviny Aktuální vydání 19/2021

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

19/2021

ročník 30
16. 11.–1. 12. 2021
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Rozhovor

  Rozhovor se Stanislavem Blahou

  Víme, že v sázce je budoucnost výjimečné scény

  Rozhovor se starostou Uherského Hradiště Stanislavem Blahou.

  Stanislav Blaha. Foto: archiv redakce.

  Co podle vás divadelníkům podepsaným pod otevřeným dopisem na konkurzu nejvíce vadí? Proč vypsané výběrové řízení zpochybňují?

  Přesto, že nezpochybňuji fundovanost divadelních osobností uvedených pod otevřeným dopisem, domnívám se, že obsah dopisu nemá reálný základ, kterým by mělo být zpochybněno výběrové řízení na ředitele/ředitelku Slováckého divadla Uherské Hradiště. Samotné výběrové řízení bylo vyhlášeno a později prodlouženo Radou města Uherské Hradiště dle veškerých zákonných náležitostí.

  V dopise uvedeným divadelníkům vadí například to, že výběrové řízení nepotrvá minimálně do konce tohoto roku, tedy takřka jeden rok od jeho vyhlášení. To považujeme za naprosto neúměrnou dobu, a to jak pro divadlo, tak také pro nás jako zřizovatele.

  Vypsané výběrové řízení nijak nevybočuje z řady jiných výběrových řízení obdobného zaměření a jeho délka trvání je dle našeho názoru naopak vysoce nadstandardní – činí více než pět měsíců, od konce ledna až do 30. června. Na stanovení termínu se shodli nejen zástupci zřizovatele, ale i zkušení ředitelé divadel a jiných kulturních institucí, kteří jsou zastoupeni ve výběrové komisi.

  Co je tedy důvodem zpochybňování celého výběrového řízení, nám není zcela jasné.

  Pokusil jste se některé z podepsaných kontaktovat a domluvit se na nějakém řešení, nebo je rada města rozhodnutá nechat konkurz doběhnout ve stávající podobě?

  Od ledna tohoto roku, kdy bylo výběrové řízení vypsáno, jej ze strany odborné nebo divácké veřejnosti nikdo nepřipomínkoval, vyjma samozřejmě členů výběrové komise. K tomu došlo až nyní, navíc pro nás poněkud překvapivou formou otevřeného a tím i medializovaného dopisu, který nepovažujeme za nejvstřícnější formu komunikace. Nemám dojem, že bychom se měli autorům dopisu a jeho signatářům z čehokoli zpovídat a domlouvat se s nimi touto formou na nějakém řešení.

  Ujišťuji vás o tom, že město Uherské Hradiště přistupuje k výběru ředitele Slováckého divadla se vší vážnosti a zodpovědností a kategoricky vylučuji, že by výběrová komise doporučila ke jmenování ředitelem uchazeče, o jehož kvalitách nebude stoprocentně přesvědčena. Velmi dobře víme, že v sázce je budoucnost výjimečné regionální scény, kterou město Uherské Hradiště, jako její zřizovatel, po desítky let doslova a do písmene drží naživu.

  Hlavní a velká odpovědnost leží na radě města. Slovácké divadlo je poměrně velkou organizací a pro město našeho typu není snadné ji finančně a prostorově zabezpečovat. Ale snažíme se o to s maximálním úsilím, což v dopise uvedeným divadelníkům z Brna a jiných částí republiky samozřejmě nemusí být známo.

  Ve vyhlášení konkurzu jsme nepochybili a nemáme důvod poslední rozhodnutí rady města v otázce konkurzu dále měnit.

  Jakého ředitele pro Slovácké divadlo hledáte? Co od něho očekáváte? Jak by podle vás mělo Slovácké divadlo fungovat – chtěli byste něco změnit oproti současnému stavu?

  Funkci uměleckého ředitele již Slovácké divadlo obsazenu má, takže u stávajícího výběrového řízení je kladen důraz zejména na manažerské schopnosti. Naší představou je, aby ředitelem byl zkušený manažer, který dokáže divadlo dobře nejen vést a řídit, ale který má také jasnou představu o jeho budoucnosti. Očekáváme, že se divadla ujme ředitel, který bude mít jasný a hlavně proveditelný plán financování, na kterém stojí a padá samotná existence divadla a jeho provozuschopnost.

  Slovácké divadlo sehrává v kulturním a společenském životě celého našeho regionu mimořádně důležitou a nezastupitelnou roli. Má velmi dobré jméno, jsou za ním úspěchy.

  Od nového ředitele očekáváme, že ve spolupráci s uměleckým šéfem tuto vysokou laťku nejen udrží, ale i navýší. Věříme, že naše divadlo zůstane tím Slováckým divadlem, na jehož specifickém duchu po desítky let pracovali nejen předchozí ředitelé, ale i všichni divadelní tvůrci a umělecky stále rostoucí soubor.

  Proč jste termín ukončení výběrového prodloužili a rozvolnili podmínky pro dosažené vzdělání, když se do původního konkurzu přihlásili čtyři uchazeči? A jste si jistý, že z právního hlediska lze při prodloužení termínu měnit i podmínky konkurzu?

  Vyhlášení Výběrového řízení na ředitele/ředitelku příspěvkové organizace Slovácké divadlo schválila Rada města Uherské Hradiště svým usnesením číslo 480/31/RM/2020 ze dne 27. 1. 2020. Termín doručení přihlášek jednotlivých uchazečů byl stanoven na 31. 3. 2020. Dne 12. 5. 2020 rada města termín pro podání přihlášek uchazečů prodloužila do 30. 6. tohoto roku. Termín byl prodloužen v době velkých omezení daných nouzovým stavem v republice. Byl tak dán časový prostor pro to, aby se přihlásilo co nejvíce uchazečů. Včetně těch, kteří se dosud nemohli přihlásit z důvodu zúžených podmínek vzdělání. Z právního hlediska je to zcela v pořádku, neboť s dílčí změnou podmínek byli seznámeni i stávající uchazeči. Nikdo znevýhodněn nebyl. Prodloužení termínu je i v souladu s požadavkem divadelníků uvedených v dopise, i když se nejedná o prodloužení až do konce roku.


  Komentáře k článku: Rozhovor se Stanislavem Blahou

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,