Divadelní noviny Aktuální vydání 8/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

8/2024

ročník 33
16. 4. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Příloha

  Rekapitulace událostí, jež vedly k zániku Činoherního divadla Ústí nad Labem o. p. s.

  Nabízíme přehled událostí konce loňského a začátku tohoto roku, jež vedly k definitivnímu konci existence Činoherního divadla Ústí nad Labem jako příspěvkové organizace, a tedy pravděpodobně i konci jedné historické epochy českého divadla.

  Ústecké protesty

  Další divadlo pod kuratelou

  Rada města Ústí nad Labem odvolala 20. září 2013 bez varování a vysvětlení správní radu Činoherního studia a ani jí to nedala vědět. Místo dosavadních členů, kteří s radnicí nebyli nijak spojení, politici dosadili zástupce města. Ve funkcích tak skončili Jan Kvasnička, Svatava Spálenská a Eliška Pláničková. Místo nich radní na posty dosadili jednoho z radních Jana Eichlera, Janu Müllerovou a Petra Vlasáka. Může to být i krok ke spojení činohry s další ústeckou scénou, Severočeským divadlem.

  Krok radních, o kterém se Ústečané dozvěděli po zveřejnění usnesení, vyvolal vášnivou diskusi. Někteří lidé obviňují vedení města, že do funkcí dosazují jen jim spřízněné lidi. Ředitel Činoherního studia v Ústí nad Labem Vladimír Čepek je stejně jako herci zaskočený krokem ústeckých radních, kteří bez varování a jakéhokoli vysvětlení odvolali správní radu divadla a dosadili do ní své lidi. Divadlo se o tom dozvědělo až 18 dní poté od redaktora MfDnes. Nechápu to, říká Čepek. Rozhodnutí nás zaskočilo. Za celou dobu našeho funkčního období jsme od rady města neslyšeli jedinou výtku k tomu, jakým způsobem správní rada funguje, komentoval rozhodnutí radních odvolaný člen správní rady Jan Kvasnička.

  Podle zástupců města jsou důvody především ekonomické. Město do této společnosti investuje ročně 11 milionů a je jejím zakladatelem. Musí z podstaty věci vykonávat svá zakladatelská práva, zdůvodnil rozhodnutí vyměnit správní radu Činoherního studia městský radní Jan Eichler (SZSP). Sloučení Činoherního studia se Severočeským divadlem opery a baletu se ukazuje jako nejrozumnější řešení, tvrdil už v roce 2008 tehdejší primátor města Jan Kubata (ODS).

  Správní rada má na chod Činoherního studia zásadní vliv. Kontroluje jeho hospodaření, rozhoduje o nakládání s nemovitostmi a má pravomoc odvolat a jmenovat ředitele činohry. Zákon udává čtyři důvody, proč může být správní rada odvolaná, a ani jeden z nich podle mého názoru naplněn nebyl, řekl ředitel Činoherního studia Vladimír Čepek. O odvolání podle něj nikdo nevěděl.

  Rada města však na odvolání správní rady divadla právo má bez jakýchkoli předem avizovaných důvodů, a její krok byl tak po formální stránce v souladu se zákonem i zakládací listinou Činoherního studia. Způsob, jakým k tomu město přistoupilo, je ale zarážející. Správní radu odvolali městští radní 20. září. O svém kroku a jeho důvodech přitom město členy správní rady, veřejnost ani média do počátku tohoto týdne oficiálně neinformovalo. Rozhodnutí objevil až redaktor MfDnes Jan Horák, když na webu města pročítal výpis usnesení z tehdejšího jednání. Správní rada divadla i vedení souboru se tak o zásahu radnice dozvěděla až od něj, po osmnácti dnech (!).

  Z nového obsazení správní rady lze usuzovat, že město chce mít Činoherní studio pod větší kontrolou. Od 1. října 2013 ve správní radě divadla usedli radní Jan Eichler, vedoucí odboru školství magistrátu Jana Müllerová a tajemník městského obvodu Severní Terasa Petr Vlasák. Za poslední roky je to poprvé, kdy město do správní rady poslalo své vlastní lidi. Do dozorčí rady činohry, přes kterou radnice má kontrolní pravomoci vykonávat, přitom zástupce samosprávy či magistrátu už nějaký čas nikoho nenominovalo.

  Zdá se, že si město připravuje podmínky pro odvolání ředitele Vladimíra Čepka a následné sloučení činohry se Severočeským divadlem. Mě k takovým jednáním nikdo nevyzval, komentoval to ředitel Severočeského divadla Miloš Formáček.

  Převzato z i-DN, 10. října 2013

  Konec Činoherního studia?

  Progresivní scéna – Činoherní studio Ústí nad Labem – nedostala od radních městskou dotaci. Může ještě požádat o grant (uzávěrka je 20. února 2014), ale než bude o jeho případném udělení a vyplacení rohodnuto, divadlo nebude mít peníze na provoz.

  Vážení diváci a přátelé Činoherního studia,

  s ohledem na události dnů minulých je dnešní Romeo a Julie poslední představení. Od 1. února nemáme žádné prostředky na provoz, takže jsme nuceni ho pozastavit! Dnes od 18.00 budeme všichni v Činoherním studiu na jeho vlastním pohřbu, srdečně vás tedy zveme na rozlučku s Činoherním studiem.

  Jsme připraveni odpovídat na všechny vaše dotazy a vysvětlovat situaci.

  Těšíme se na vás!

  Činoherní divadlo města Ústí nad Labem, o. p. s. 31. 1. 2014

  Ústecké protesty

  Činoherní studio končí

  Činoherní studio Ústí nad Labem v současné podobě končí. Zastupitelé v pondělí 3. 3. 2014 v noci schválili vznik nové příspěvkové organizace a stávající divadlo míří k likvidaci. Nemá z čeho zaplatit únorové výplaty a město mu navíc vypoví nájemní smlouvu.

  Pro bylo 20 zastupitelů, většinou z ČSSD, komunistů a Ústečanů. Protinávrh některých zastupitelů, aby dotaci dostala současná obecně prospěšná společnost Činoherní divadlo, neprošel. Zabili jste kulturu, reagovali lidé na balkoně.

  Vedení města se totiž rozhodlo blokovat přístup fanoušků divadla přímo do sálu. Museli na balkon, místa v sále vyhradil magistrát pro úředníky. Herci během jednání předali zastupitelům petici. Divadlo podpořilo během měsíce víc než 21 tisíc lidí, bezmála 8 tisíc jich bylo z Ústí nad Labem.

  Nová příspěvková organizace dostane od města letos 8 milionů korun. Ve správě bude mít budovu divadla, zároveň má vyjednat přechod zaměstnanců divadla a jejich divadelních produkcí.

  Opoziční zastupitelé navrhovali pro současné divadlo dotaci 12 milionů korun, pro návrh ale nezískali dostatek hlasů. Dosud město financovalo Činoherní studio dotací. Vloni od města dostala scéna na své fungování 9‚5 milionu korun. Činoherní studio nepodalo ani žádost o grant na činohru vypsaný městem, což prakticky znamená po 42 letech existence konec souboru.

  4. 3. 2014

  Definitivní konec Činoherního studia

  Dnes 31. března 2014 padlo definitivní rozhodnutí, že umělecký soubor současného Činoherního divadla města Ústí nad Labem o. p. s. nevstoupí do příspěvkové organizace Činoherní studio Ústí nad Labem, kterou založilo vedení města 4. března letošního roku.

  Umělecký soubor byl připraven vstoupit do p. o., a udržet tak kontinuitu tvorby v Činoherním studiu. Vedení města svým počínáním však této možnosti zabránilo, neboť nepovolilo vstup do p. o. uměleckému šéfovi Filipovi Nuckollsovi, současnému řediteli a dramaturgovi Vladimíru Čepkovi a dvěma hercům, Jiřímu Maryškovi a Jaroslavu Haidlerovi, a to i přes to, že zaměstnanci divadla opakovaně upozorňovali, že bez uměleckého vedení a několika členů hereckého souboru není možné další fungování divadla. Personál ČD žádal, aby mohl vstoupit do p. o. umělecký šéf Filip Nuckolls alespoň do doby, než bude vypsáno výběrové řízení na nového uměleckého šéfa. Ani toto však neprošlo. Příspěvková organizace Činoherní studio Ústí nad Labem nenabídla přechod veškerému personálu, tím nesplnila slib, který byl dán na Zastupitelstvu 3. března, že všichni zaměstnanci budou mít příležitost vstoupit do p. o.

  Důvody, proč některé osoby nedostaly nabídku spolupráce, sděleny nebyly s tím, že p. o. nemá povinnost tyto důvody uvést.

  Hlavním důvodem, proč umělecký soubor nevstoupí do p.o., je, že nemá absolutně žádné záruky zachování uměleckého provozu divadla a zejména jeho umělecké nezávislosti. Za signál jistého omezování svobody lze považovat účelový výběr osob, které mohou, a nemohou vstoupit do ČS p. o.

  Vedení Činoherního divadla města Ústí nad Labem o. p. s. považuje průtahy v předání pracovních nabídek a pracovních smluv za nepřijatelné. Návrhy pracovních smluv, které obdrželi zaměstnanci Činoherního divadla města Ústí nad Labem o. p. s., byly v pátek připomínkovány a v pondělí 31. března měly být případně podepisovány. Bohužel však přepracované pracovní smlouvy už zaměstnancům doručeny nebyly s tím, že p. o. předpokládá, že nikdo vstoupit nechce.

  31. 3. 2014

  Apel na české divadlo

  Na základě rozhodnutí včerejšího (myšleno jednání 3. 3. 2014 – pozn. DN) zasedání zastupitelstva města Ústí nad Labem dnešním dnem (tedy 4. 3. 2014 – pozn. DN) zaniká o. p. s Činoherní divadlo tak, jak ho znáte.

  Vzhledem k tomu, že jsme zaznamenali masivní podporu široké divadelní veřejnosti po celé České republice a důvodně se domníváme, že rozhodnutí města je politickou, nikoli uměleckou záležitostí, obracíme se na vás znovu.

  V posledních dnech zaznělo mnoho slov o ústecké činohře, ale nejen o ní. Třeba na Nové scéně Národního divadla při příležitosti Barování pro Činoherní studio bylo ústy mnohých zúčastněných zřejmé, že situace je závažná nejen pro kulturu v městě Ústí nad Labem, ale pro regionální kulturu v celém Česku. Všichni jsme se na jevišti přední české scény shodli, že se česká kultura musí bránit. Že si nesmí nechat líbit zlovůli lokálních politiků ani zasahování politiky do umělecké sféry.

  Ale přesně k tomu došlo. Vzhledem k tomu, že jsme jako Činoherní divadlo města Ústí nad Labem o. p. s. nemohli přistoupit na strategii města, která pro nás po lednovém vyhlášení otevřeného grantového řízení na osm milionů byla likvidační, město se rozhodlo situaci vyřešit zrušením o. p. s. a založením příspěvkové organizace Činoherní studio města Ústí nad Labem, která přímo spadá pod vedení ústeckého magistrátu.

  4. března zasedla mimořádná Rada města a rozhodla o výpovědi z nájmu budovy ve Varšavské 767. A pověřenou ředitelkou se stala paní Jana Müllerová, vedoucí odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb, současně i členka Správní rady zanikající o. p. s. Činoherního divadla města Ústí nad Labem. Jako příspěvková organizace je Činoherní studio pod přímým vedením ústeckého magistrátu, který již během dneška deklaruje personální a umělecké změny v souboru.

  To je situace, na kterou nemůžeme přistoupit. My chceme hrát, ale ne za předpokladu politického diktátu. Jsme nuceni se bránit a potřebujeme vaši pomoc. Protože pokud se teď nevyslovíme k hrozbě útlaku, který se na českou kulturu valí, mohla by nás ta tsunami pro příště smést všechny.

  Činoherní divadlo města Ústí nad Labem, o. p. s. 4. 3. 2014

  BITVA PROHRÁNA, BOJ VŠAK POKRAČUJE DÁL!

  Vážení diváci, příznivci, přátelé a podporovatelé nejen současného Činoherního studia, ale i kultury a kulturnosti města Ústí nad Labem,

  děkujeme vám všem za vaši podporu, vězte, že pro nás byla cennou oporou a motorem v boji za zachování Činoherního studia, jeho svobody a umělecké nezávislosti. Díky svévoli vedení města Ústí nad Labem Činoherní studio skončilo. Možná, že dnes všichni zúčastnění na vraždě ústecké divadelní scény mají pocit vítězství a dojem, že jejich nekomfortní situace tlaku veřejnosti skončila. Nezvítězili a tlak neustane!

  V průběhu dva měsíce trvající krize Činoherního studia došlo ke změně, k posunu – stali jsme se otevřenějšími, silnějšími a angažovanějšími. Pomozme si navzájem vzkřísit naše milované město a bojujme společně dál za kulturní Ústí, kulturní společnost, svobodu projevu a budoucnost nás všech, obyvatel Ústí nad Labem… DĚKUJEME!!!!

  Činoherní divadlo města Ústí nad Labem, o. p. s.

  • Autor:
  • Publikováno: 16. dubna 2014

  Komentáře k článku: Rekapitulace událostí, jež vedly k zániku Činoherního divadla Ústí nad Labem o. p. s.

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,