Divadelní noviny Aktuální vydání 4/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

4/2024

ročník 33
20. 2. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Burza

  Působnost Herecké asociace

  Působnost Herecké asociace

  1. Program HA sociální výpomoci v tíživé životní situaci členům

  2. Program HA právního poradenství členům

  3. Program HA politického působení na změnu legislativy v oblasti pracovně-právní (kolektivní smlouvy v divadlech, médiích veřejnoprávního i komerčního charakteru, novelizace autorského zákona ve smyslu reprízného)

  4. Program HA politického působení na posílení významu vládní investice do kultury (dodržení minimální výše 1 % ze státního rozpočtu z nikdy nedodržených předvolebních slibů)

  5. Program podpory HA udržení kvality divadelní sítě oblastních a pražských divadel

  6. Program podpory HA celorepubli­ko­vým aktivitám alternativního divadla

  7. Program vybudování hereckého Azylového domu

  8. Aktivní členství HA ve FIA (celosvětová herecká asociace)

  9. Program interaktivních webových stránek HA (interní informační kampaň)

  10. Program prezentace činnosti HA (mediální informační kampaň)

  Způsob placení členských příspěvků a poplatků v Herecké asociaci

  Čl. I – Členský příspěvek

  1) Každý člen HA, s výjimkou čestných členů a členů uvedených v odst. 3), platí členský příspěvek v následující minimální výši:

  a) 100 Kč za ten měsíc, ve kterém člen HA pracuje pravidelně v divadle (na smluvním základě či pracovněprávním vztahu)

  b) 100 Kč za ten měsíc, ve kterém člen HA spolupracuje s médii (dabing, TV, film, apod.)

  c) 200 Kč za ten měsíc, ve kterém člen HA současně vykonává činnosti uvedené pod písm. a) i b)

  d) 120 Kč ročně člen HA, který pobírá starobní nebo invalidní důchod nebo je jeho příjem na hranici životního minima (sociální důvody)

  e) 120 Kč ročně student v době aktivního studia hereckého nebo obdobného oboru (např. opera, balet), a to do věku maximálně 26 let

  f) 120 Kč ročně členka nebo člen HA na mateřské resp. rodičovské dovolené

  2) Výjimkou je čestný člen HA, který je placení členského příspěvku zproštěn.

  3) Člen HA může zaplatit podle svého uvážení a vzhledem ke svým příjmům kdykoliv v průběhu roku i vyšší než výše uvedený minimální členský příspěvek.

  Čl. II – Vstupní poplatek

  Vstupní poplatek činí:

  a) 250 Kč pro člena HA

  b) 40 Kč pro člena HA, který pobírá starobní nebo invalidní důchod

  c) 40 Kč pro studenta (viz čl. I písm. e) d) 450 Kč pro člena HA, který požádal o obnovení svého členství, protože nezaplatil v příslušném roce členský příspěvek řádně a včas, a byl proto rozhodnutím prezidia vyloučen z HA.

  Čl. III – Způsob placení

  1) Členský příspěvek lze zaplatit jednorázově předem. Kdykoliv v průběhu roku, nejpozději však k 31. 12. běžného roku, je člen HA povinen doplatit členské příspěvky, pokud v určitém období roku současně vykonává činnosti uvedené v odst. 1 písm. a) i b).

  2) Člen HA může zaplatit členské příspěvky nebo vstupní poplatek osobně na sekretariátu HA na adrese Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1, nebo zaslat na účet HA číslo 38835011/0100, var. symbol – rodné číslo člena HA nebo na požádání v sekretariátu HA složenkou typu C.

  3) Roční částku zaplacených členských příspěvků lze odečíst z daňového základu daně z příjmů fyzických osob až do výše 3000 Kč za rok. Potvrzení o zaplacení vydává sekretariát HA (netýká se členů HA vykonávajících převážnou část roku činnost jako OSVČ).

  Jiří Hromada, prezident HA


  Komentáře k článku: Působnost Herecké asociace

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,