Divadelní noviny Aktuální vydání 20/2023

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

20/2023

ročník 32
28. 11. 2023
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Burza

  Protest proti amnestii

  Amnestie vyhlášená prezidentem republiky a kontrasignovaná premiérem ČR je bezprecedentním krokem zajišťujícím definitivní beztrestnost pachatelům nejzávažnějších hospodářských trestných činů. Tato amnestie je odsouzeníhodným činem podkopávajícím základy právního státu a její původci si zaslouží celospolečenské opovržení.

  Amnestie se v bodě, jímž se zastavují trestní stíhání trvající déle než 8 let, týká trestných činů i velmi závažných – majetkové a hospodářské kriminality, včetně podvodů a tunelování. Mnohým nebezpečným pachatelům této trestné činnosti se díky amnestii jejich trestné činy vyplatily. Zůstanou na svobodě s nakradenými majetky, zatímco tisíce okradených občanů a firem se již fakticky nemohou domoci náhrady škody, kterou jim pachatelé způsobili. Prezidentská amnestie je tak výsměchem občanům České republiky, kteří byli hospodářskými a korupčními podvody připraveni o své mnohdy celoživotní úspory. Tato amnestie navíc zmařila mnohaleté úsilí advokátů, policistů, státních zástupců i soudců, kteří se navzdory politickým tlakům či absenci politické podpory snažili zjednat průchod spravedlnosti.

  Amnestie tak představuje tlustou čáru za podvody a korupčními skandály 90. let i počátku nového tisíciletí. Podle všeho je amnestie v těchto případech završením snah zamést pod koberec politicky citlivé kauzy, do nichž jsou zapleteni vlivní lidé a zaručit jim beztrestnost. Prezident se svým generálním pardonem s těmito zločiny a jejich pachateli identifikoval. Tato amnestie je přitom příslovečnou poslední kapkou v řadě činů a postojů prezidenta podkopávajících základy právního státu.

  Podle čl. 54 Ústavy je prezident z výkonu své funkce neodpovědný a odpovědnost za vyhlášení amnestie dle čl. 63 Ústavy nese vláda, protože se jedná o pravomoc prezidenta podmíněnou spolupodpisem předsedy vlády nebo pověřeného člena vlády. Z toho vyplývá, že bez souhlasu vlády by prezident nemohl takovouto amnestii vyhlásit. Vláda proto nese za tuto amnestii plnou odpovědnost. Vláda a premiér tak zcela popřeli svou deklarovanou protikorupční politiku

  Z těchto důvodů, my níže podepsaní:

  – Vyzýváme vládu ČR, aby se k amnestii vyjádřila a vyvodila z ní odpovědnost.

  – Vyzýváme senátory, aby podpořili ústavní stížnost, jež by vedla ke zrušení nejproblematičtějších částí amnestie.

  – Vyzýváme pléna senátu a poslanecké sněmovny, aby celou věc neodkladně projednala a přijala usnesení odsuzující amnestii.

  Signatáři:

  Hana Marvanová (Veřejnost proti korupci), Jiří Hromada (Herecká asociace), Václav Němec (Pražské fórum), Tomáš Marada (NFPK), Karel Janeček (NFPK, Pozitivní evoluce), Adriana Krnáčová (Veřejnost proti korupci), Jan Štern (Veřejnost proti korupci), Tomáš Kopečný (Inventura demokracie), režisér Jan Svěrák, výtvarník David Černý, advokát Milan Hulík, socioložka Jiřina Šiklová, senátorka Alena Dernerová, literární kritik Martin C. Putna, filosof Jan Payne, publicista a podnikatel Petr Havlík

  V Praze, dne 8. 1. 2013

  K textu prohlášení se lze připojit
  na stránkách:
  www.protiamnestii.cz


  Komentáře k článku: Protest proti amnestii

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,