Divadelní noviny Aktuální vydání 7/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

7/2024

ročník 33
2. 4. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Burza

  Připomenutí

  Dělnický dramatický sbor Velké Prahy „Dědrasbor“ Po vzniku Československé republiky posílily sociální požadavky dělnictva. Promítly se i do tzv. proletářského umění, které o pár let předešlo avantgardu. Vznik Dědrasboru inicioval režisér Jindřich Honzl, tehdy učitel, úředník Dělnické akademie Josef Zora a dělník nástrojař Sláva Kuneš. Nahlédněme do rétoriky strojopisných přípravných materiálů, psaných v listopadu a prosinci 1920, tedy půl roku před založením Komunistické strany Československa (14.–16. května 1921). Úryvky jsou vytrženy z několika dokumentů ze sbírek divadelního oddělení Národního muzea.

  Dědrasbor účinkoval též ve scéně Vítězství revoluce na první dělnické spartakiádě na Maninách 26. června 1921: dělníci nesli postavu Vůdce – Revolucionáře, který držel prapor III. Internacionály se srpem a kladivem, končilo se zpěvem Internacionály REPRO ARCHIV

  Dědrasbor je zkratkové slovo, utvořené dobře, ale asi pro zlost filologických pedantů podle sovětského způsobu ruského, jako např. proletkult, sovnarchoz atd. Dědrasbor znamená dělnický dramatický sbor. Jeho úkolem je umělecká propaganda v proletariátu, jeho prostředkem sborová recitace.

  Cílem Dědrasboru jest buditi proletářské třídní prvky dramatického umění. Akce tato jest a chce býti součástí velkého obrodného díla kulturního, které prožívá se již v ostatních oborech uměleckých. Proletářské revoluční básnictví našlo svou cestu v nejpřednějších časopisech literárních (Kmen, Sobota, Červen, Orfeus atd.). Proletářská prosa ukázkami ruskými jest buzena i u nás a objevuje nové hodnoty. I nejkolektivnější umění – divadlo –, to, které jest doposud v rukou finančních podnikatelů nebo slouží měšťáckému kapitálu, musí vyjíti z proletářů, musí býti prosto měšťáckého vkusu a kapitalistického provádění.

  Úkolem Dědrasboru jest:

  1. 1. Vycvičiti dělníky natolik, aby byli schopni předváděti dramatické věci, odpovídající dělnické touze a schopnostem dělníka.
  2. 2. Budit samostatné umělecké síly dělnické, které jinde nedojdou projevu (dělničtí básníci i herci).
  3. 3. Vytvořiti ústředí, z něhož by se šířily divadelní projevy proletářské do ostatních sborů a organizací dělnických.

  Prostředky jsou: dramatická cvičení – pořádání divadelních projevů – přednášek – dramatických kurzů – získávání pomůcek, které slouží k divadelní výchově a vzdělávání členů – povzbuzování k dramatické tvorbě proletářské – spolupůsobení při příležitostných představeních a projevech, které odpovídají účelu Dědrasboru – zájezdy.

  Členem může býti každý řádně organisovaný soudruh a soudružka, starší 14 let, když prokáže schopnosti pro zdárné spolupůsobení k dosažení účelu Dědrasboru, o čemž rozhoduje výbor.

  Připraveno ve spolupráci s divadelním oddělením Národního muzea v Praze.


  Komentáře k článku: Připomenutí

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,