Divadelní noviny Aktuální vydání 13/2020

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

13/2020

ročník 29
23. 6.–1. 9. 2020
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Připomenutí

  Skupina českých herců a hereček Stavovského divadla zaslala nově zřízenému a jmenovanému intendantovi českého divadla a přísedícímu královského zemského výboru Aloisi Pravoslavovi Trojanovi 21. dubna 1850 stížnost na ředitele divadla Johanna Hoffmanna. Začali proklamací: Vyhlášením konstituce se dostalo všem národům Rakouska rovnoprávnosti v ohledu národním a tu také vysoký zemský výbor uznal za naléhavě nutné, aby tato rovnoprávnost se po právu a spravedlnosti týkala též českého divadla, které je vedle škol jediným ústavem, kde se zdokonaluje česká řeč, kde se sílí národní vědomí a kde se zušlechťují mravy. Proto také zemský výbor poskytl ředitelství peněžitý příspěvek, aby česká představení mohla být pořádána i ve čtvrtek, jakožto příprava samostatného českého divadla, jež má být vbrzku vystavěno. Hoffmann naopak český soubor redukoval (skupina herců vedená J. K. Tylem posléze odešla kočovat na venkov) a čtvrteční termíny zrušil. Trojan stížnost okázale projednával v zemském výboru, jenže ředitel Hoffmann reagoval 26. června 1850 stroze: Nemohu nikterak připustit, abych vyhradil ve Stavovském divadle čtvrteční dny českým představením, neboť jsem zůstal značně pozadu s německými abonentními představeními a s německým repertoárem vůbec, a tím mi vzniká škoda, která daleko převyšuje příspěvek 8000 zlatých, poskytnutý mi váženým zemským výborem. A přitvrzuje: Musím vypovědět 1. července všechny smlouvy českých herců, čímž od října budou propuštěni a dotyčná česká představení zastavena. Trochu jízlivě dodává, že že je to ale škoda, i když společnost českých herců … nevyhovovala právě příliš přísným měřítkům uměleckým. Následovala řada jednání a přípisů v zásadě vedených o příspěvek, kterým by zemský výbor zaplatil české hry ve Stavovském, která ukončil nový intendant Václav Bohuš, rytíř z Ottoschütz, dopisem řediteli Hoffmannovi: Vyřizuje sem podanou žádost členů českého divadla o příspěvek do divadelní pokladny pro zimní sezonu 1851–1852, aby byly kryty jejich herecké gáže na ně připadající, má ředitel žadatelům oznámit, že jest jejich věcí, aby se sami starali o svoje budoucí angažmá.

  Je to rub, nebo líc úsilí o české divadlo?


  Komentáře k článku: Připomenutí

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,