Divadelní noviny Aktuální vydání 4/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

4/2024

ročník 33
20. 2. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Zprávy

  Praha řeší kulturní dotace!

  Doporučení příjemcům účelových neinvestičních dotací – grantů a individuálních účelových dotací v oblasti kultury a umění hlavního města Prahy v souvislosti s Opatřením vlády ČR, dle kterého se ruší všechna divadelní, hudební a filmová představení a další jim podobné kulturní a umělecké akce (výstavy, slavnosti, poutě, trhy, veletrhy apod.) veřejné i soukromé přesahující ve stejnou chvíli 30 osob.

  Hlavní město Praha pomůže kultuře! Foto: archiv redakce.

  Hlavní město Praha vedené snahou vyjít všem příjemcům dotací v oblasti kultury a umění maximálně vstříc a poskytnout jim veškerou pomoc při plnění přijatých závazků doporučuje: Příjemcům účelových neinvestičních dotací – grantů a individuálních účelových dotací v oblasti kultury a umění hlavního města Prahy, kteří očekávají problémy s realizací kulturní produkce (nejde jen o ty, kteří budou nuceni akce zrušit), na kterou obdrželi citovanou dotaci

  1. Urychleně zvážit, zda lze předmětnou kulturní produkci uskutečnit v pozdějším termínu, a jestliže ano, zajistit si náhradní prostor v náhradním čase.

  2. Informovat o této skutečnosti odbor kultury a cestovního ruchu MHMP (nejlépe e-mailem), a to ještě před uplynutím doby, do které se ve smlouvě zavázali dotovanou produkci uskutečnit.

  3. Odbor kultury a cestovního ruchu MHMP uzavře s příjemcem dodatek ke stávající smlouvě s odložením termínu konání předmětné produkce do 31.12. 2020.

  4. V případě jakýchkoliv dalších problémů s plněním závazků vyplývajících z uzavřené dotační smlouvy (v souvislosti s „Opatřením vlády“) – např. rozsah plánované akce, rozsah výkonových ukazatelů – se obracejte na odbor kultury a cestovního ruchu MHMP, aby mohly být průběžně smluvně vyřešeny.

  5. I v těchto případech budou uzavírány dodatky ke smlouvám, které organizační, dramaturgické či finanční obtíže zohlední. Všechny úpravy spojené s plněním projektů bude odbor samozřejmě řešit po vzájemné dohodě s příjemci.

  6. Následné problémy s vyúčtováním závazků budou řešeny individuálně.

  • Autor:
  • Publikováno: 16. března 2020

  Komentáře k článku: Praha řeší kulturní dotace!

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,