Divadelní noviny Aktuální vydání 13/2020

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

13/2020

ročník 29
23. 6.–1. 9. 2020
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Platy v divadlech

  Na Úřadu vlády ČR proběhlo (7. března) zasedání Rady hospodářské a sociální dohody (RHSD). Hlavním bodem jednání vládní tripartity byla situace v kultuře, konkrétně odměňování a špatná situace v regionech. Ministr kultury D. Herman zdůraznil nutnost naplnění programového prohlášení vlády ČR o přiblížení k 1% podílu výdajů státního rozpočtu do resortu kultury a požadavek důsledného dodržení aproximační strategie Ministerstva kultury ČR – s modely navýšení výdajů nejen pro samotné ministerstvo, ale i pro kraje a organizace zřízené obcemi. Předložil možnosti případného navýšení výdajů podle výše valorizace platů – tj. 10–20% navýšení platů veškerých organizací spadajících pod stát, kraje i obce (včetně herců v divadlech).

  J. Středula (předseda ČMKOS) deklaroval vážnost situace, kdy je odměňování v kultuře nejen jedno z nejhorších v rámci oborů, ale upozornil rovněž na obrovské rozdíly v odměňování (třeba Česká filharmonie – průměrný plat 43 000 Kč versus členové orchestrů a herci v regionech – cca 20 000 Kč). Jako možný nástroj změny uvedl zrušení platové tabulky č. 1 a převedení zaměstnanců v kultuře pod tabulku č. 2, která obsahuje platy o 10 % vyšší!

  Prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR J. Horecký souhlasil s argumenty J. Středuly a zdůraznil realitu nástupního platu výkonného umělce do filharmonie nebo divadla na 15 000 Kč hrubého (11–12 000 Kč čistého) jako nejhůře ohodnocenou odbornou profesi. Souhlasil se záměrem zrušení tabulky č. 1, ale osvětlil nutnost směřování zvýšených prostředků MK do regionů s užitím nástrojů omezujících zřizovatele krátit organizace na jejich příspěvku v návaznosti na příspěvek ministerstva s tím, aby byl vázán přímo na mzdové fondy.

  S. Moša, předseda Asociace profesionálních divadel (zastoupené převážně řediteli oblastních divadel), zdůraznil závažnost situace v regionech a přidal srovnání s Německem a Rakouskem, které zavedly nové právnické osoby – veřejné kulturní instituce. Dále potvrdil nynější, již krajní možnosti měst.

  J. Středula upozornil, že pokud se jedná o VKI, pak nemáme se zaměstnavateli shodu v zásadních bodech (řetězení termínovaných smluv, složení správních rad a nebezpečí zrušení stálých souborů divadel). I samotné zavedení nové právní formy zřízení označil za problematické, přesto kvituje snahu jednat se sociálními partnery o připravovaném návrhu, který může suplovat absentující zákony o kultuře či o divadlech.

  Jiří Hromada

  www.hereckaasociace.cz


  Komentáře k článku: Platy v divadlech

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,