Divadelní noviny Aktuální vydání 10/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

10/2024

ročník 33
14. 5. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Kontext

  Odvolejte členy Rady ČT!

  Včera byla odesílána českým zákonodárcům petice vyzývající k odvolání těch členů Rady ČT, kteří porušují právní řád. Přes 21 tisíc občanů, koncesionářů České televize z celé České republiky apeluje na poslance PS, aby důsledně respektovali právní řád.

  Foto Hans Štembera

  Považujeme v tomto směru za velmi vážné právnické analýzy legislativních odborů obou komor Parlamentu České republiky, které jednoznačně konstatovaly porušení zákona, píše se v petici. Současně její autoři poukazují na šokující a neřešený střet zájmů u členky Rady ČT Hany Lipovské. Jedná se o precedens. Už v roce 2003 musel pro mnohem méně závažný skutek být odvolán Poslaneckou sněmovnou člen Rady ČT Ivan Binar.

  Signatáři petice vycházejí z výzvy a slibu premiéra vlády České republiky Ing. Andreje Babiše, který v dopisu z 24. listopadu roku 2020 vyzval občany, aby v případě jakéhokoliv podezření na porušení zákona využili právní prostředky, které k obraně dává demokratický právní řád. Současně se zavázal, že nezávislá média veřejné služby  budou mít do konce jeho vlády podporu.

  Opak je však podle autorů petice pravdou. Každé zasedání Rady ČT eskaluje situaci, občané jsou svědky mocenské šikany, manipulace, zastrašování, lží části Rady ČT, krytých částí politické reprezentace. Tyto cílené a účelové kroky vedou před nadcházejícími volbami k rozvratu televize veřejné služby. Tomu, jako občané nehodláme přihlížet. Svobodná a nezávislá veřejnoprávní média mají nezastupitelnou roli pro zachování a rozvoj demokratického charakteru státu. Máme obavu o budoucnost ČT. Paní Lipovská, “Xaver” a někteří další radní ČT porušili zákon a nejsou nezávislí. Žádáme proto jejich odvolání, říká Vojtěch Vašák z iniciativy Stojím za ČT.

  Společenská atmosféra je kvůli selhávání Rady ČT rozbouřená a napjatá. Arogantní přehlížení porušování zákona a diletantského působení radních částí volebního výboru sněmovny je zárodkem společenských problémů. Tito politici za to nesou plnou odpovědnost. Budeme bedlivě sledovat jednání jednoho každého zákonodárce a na jeho nerespektování zákonů upozorňovat voliče. Současně jsme připraveni využít všech občanských práv a bránit televizi veřejné služby, tvrdí autoři petice, které zastupují Vojtěch Vašák za Iniciativu Stojím za ČT, Hana Strašáková za Společně Brno a Břetislav Rychlík.

  Odvolejte členy Rady ČT a respektujte právní řád!

  /plné znění petice/

  Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

  připojujeme se k dopisu osobností veřejného života a obracíme se na Vás se žádostí o důsledné respektování právního řádu a odvolání těch členů Rady ČT, kteří nedávným sesazením Dozorčí komise porušili zákon. Považujeme v tomto směru za velmi vážné právnické analýzy legislativních odborů obou komor Parlamentu České republiky.

  V § 6 (2) Poslanecká sněmovna člena Rady z funkce odvolá …b) narušil-li závažným způsobem důstojnost funkce člena Rady nebo dopustil-li se takového jednání, které zpochybňuje jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce člena Rady.

  Jsme přesvědčeni, že radní porušením zákona závažným způsobem narušili důstojnost funkce člena Rady a současně zpochybnili její nezávislost.

  Jedná se o tyto členy Rady ČT: Hana Lipovská, Pavel Matocha, Daniel Váňa, Jiří Kratochvíl, Jiří Šlégr, Vladimír Karmazín, Roman Bradáč, Lubomír Veselý a Pavel Kysilka.

  Nevěříme v to, že tato Rada České televize je nástrojem, kterým může veřejnost uplatňovat zákonem deklarované právo na kontrolu činnosti České televize. Existuje totiž přímá úměra mezi současným jednáním radních a důvody, které byly uvedeny k jejich zvolení.  V březnu tohoto roku obdrželo pětačtyřicet poslanců  hnutí ANO a další poslanci napříč sněmovnou mail od předsedy volebního výboru Stanislava Berkovce (ANO). Obsah mailu vypracoval ve spolupráci s  Michalem Waltrem Kraftem, tehdy asistentem  poslance za ČSSD, dnes SPD, Jaroslava Foldyny. Kraft byl letos odsouzen za šíření nenávisti odsouzen k pokutě 30 000 korun a dvouletému podmínečnému trestu. Poslanec Berkovec s Kraftem rozpracovali mnohé kandidáty do Rady ČT metodou kompromitujících materiálů a doporučili volbu „nomenklaturních“ členů Rady ČT podle vztahu k hnutí ANO a k premiéru Babišovi. Podle tohoto bezprecedentního dehonestujícího materiálu byla Rada ČT dovolena. Jsou to zákonodárci, kteří způsobili svým zadáním a úkolováním nezákonné kroky Rady ČT.  A právě politici se náhle nesmí stavět alibisticky nestrannými. V Radě jsou to jejich lidé!

  Považujeme také za šokující, že iniciátorka porušení zákona v podobě odvolání Dozorčí komise, paní Hana Lipovská, může bez sebemenší reakce zákonodárců působit v Radě ČT, i když je ve střetu zájmů. Zákon o ČT v § 5 vymezuje střet zájmů členů Rady České televize. „Člen Rady nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách, politických hnutích nebo občanských sdruženích, ani nesmí při výkonu své funkce v Radě jejich jménem vystupovat nebo působit v jejich prospěch nebo ve prospěch jiných skupinových zájmů; dále se nesmí podílet na podnikání v oblasti hromadných sdělovacích prostředků, ani nesmí zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly ohrozit důvěru v nezávislost nebo nestrannost jeho rozhodování v Radě.“, uvádí Zákon č. 483/1991 v § 5, odst. 2.

  Ing. Hana Lipovská, Ph.D. zákon porušuje. Je členkou správní rady Institutu svobody a demokracie, z.ú. „Člen Rady nesmí vystupovat nebo působit ve prospěch jiných skupinových zájmů“. Hana Lipovská veřejně vystupuje ve prospěch Institutu svobody a demokracie, kde pracuje. Jménem institutu spolupodepsala (spolu se zakladatelkou a prezidentkou ISD Janou Bobošíkovou) dopis Radě Evropy. Dále je členkou spolku Lidice Memory. Přesto se protizákonně pokoušela několikrát v Radě ČT zasahovat do práce novinářů v pořadu Reportéři ČT s názvem Historie na přání, zabývajícím se neznámou stránkou historie Lidic.

  Společenská atmosféra je, kvůli selhávání  Rady ČT, rozbouřená a napjatá. Arogantní přehlížení porušování zákona a diletantského působení radních částí volebního výboru sněmovny je zárodkem společenských problémů. Tito politici za to nesou plnou odpovědnost. Budeme bedlivě sledovat jednání jednoho každého zákonodárce a na jeho nerespektování zákonů upozorňovat voliče. Současně jsme připraveni využít všech občanských práv a bránit televizi veřejné služby.

  Občané, koncesionáři

  ///

  Mezi signatáři z řad občanů najdete mimo jiné jména: Boleslav Polívka, Helena Třeštíková, Milan Uhde, Jiří Suchý, Vladimír Merta, Ondřej Havelka, Petr Rezek, Pavel Kosatík, Jiří Hromada, David Vávra, Hana Ulrychová, Ondřej Trojan, Jiří Pavlica, Václav Marhoul, Helena Ilnerová, Vavřinec Hradilek, Michael Kocáb, Jakub Wagner, Michal Horáček, Adéla Elbe, Jan Svěrák, Jan Hřebejk, Arnošt Goldflam, Olga Sommerová, Jan Hrušínský, Pavel Liška, Anna Geislerová, Jiří Grygar, Tomáš Halík, Michael Žantovský, John Bok, Jiří Padevět, Kamila Polívková, Hana Holcnerová, Ivo Krobot.

  Petici můžete podepsat zde: https://www.petice.com/radact

  • Autor:
  • Publikováno: 9. dubna 2021

  Komentáře k článku: Odvolejte členy Rady ČT!

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,