Divadelní noviny Aktuální vydání 2/2020

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

2/2020

ročník 28
21. 1.–3. 2. 2020
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Od rituálů k divadlu (No. 2)

  Monografie Stanislava Slavického Scénické tradice jihovýchodní Asie, kterou vydala nakladatelství AMU/KANT, mapuje klasické a lidové divadelní formy, které pocházejí z oblasti zemí jihovýchodní Asie a na něž upozornil mimo jinými i Antonin Artaud a jež měly a mají neopominutelný vliv na evropské a americké divadlo dvacátého a jednadvacátého století. Jedna z částí knihy je věnovaná nejproslulejšímu rituálnímu tanečnímu dramatu v maskách, balijskému barongu

  Barong

  Nejproslulejší rituální taneční drama v maskách je balijský barong. FOTO STANISLAV SLAVICKÝ

  Jeho ideovým základem je věčný boj dobra a zla. Na rozdíl od hinduistické Rámájany, kde dobro vítězí nad zlem, v barongu převažuje animistický pohled. Zlo je věčné a nemůže být poraženo.

  Pro další vývoj světového moderního divadla vystoupil barong z hlubin věků jako archetyp: řízením osudu byl v r. 1931 vyňat ze svého ostrova a převezen na Světovou výstavu v Paříži, kde jej viděl divadelní vizionář a reformátor Antonin Artaud. Ten ve své proslulé stati O divadla na Bali (Sur le théâtre balinais), jež se stala základem jeho pozdějšího přelomového spisu Divadlo a jeho dvojenec, o svém silném zážitku z tohoto divadla mimo jiné napsal: V divadle, jaké nám předvedl soubor z Bali, je cosi z obřadnosti rituálu – v tom smyslu, že mysl, která mu přihlíží, se osvobozuje od pomyšlení na napodobování či směšné kopírování reality. …Tato idea ryzího divadla je u nás známa pouze teoreticky, ale nikdy se ji nikdo ani nepokusil uskutečnit; divadlo z Bali nám nabízí její ohromující realizaci v tom smyslu, že pro objasnění nejabstraktnějších témat nepoužívá slov, ale vytváří řeč gest rozvíjejících se v prostoru a majících smysl jen v tomto prostoru.

  Skrze Artaudův zážitek a jeho vizi divadla krutosti, která jím byla silně ovlivněna, barong silně zapůsobil na reformní tvorbu takových umělců jako Peter Brook, Jerzy Grotowski či Eugenio Barba.

  /Pokračování/

   Stanislav Slavický: Scénické tradice jihovýchodní Asie. Připravil Ústav teorie scénické tvorby Divadelní fakulty AMU, vydalo Nakladatelství KANT ve Velké řadě edice Disk – svazek 35, 2015.

  ///

  Ostatní díly:

  Od rituálů k divadlu (No. 1)

  Od rituálů k divadlu (No. 3)

  Od rituálů k divadlu (No. 4)

   


  Komentáře k článku: Od rituálů k divadlu (No. 2)

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,