Divadelní noviny Aktuální vydání 11/2020

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

11/2020

ročník 29
26. 5.–8. 6. 2020
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Nová úprava uzavírání pracovních smluv na dobu určitou

  Od 1. 8. 2013 nabývá účinnosti zákon č. 155/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, jehož podstatou je změna § 39 – Pracovní poměr na dobu určitou.

  § 39 se doplňuje o následující odst. 4 v tomto znění.

  „(4) Jsou-li u zaměstnavatele dány vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, na jejichž základě nelze na zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměstnanci, který má tuto práci vykonávat, navrhl založení pracovního poměru na dobu neurčitou, nepostupuje se podle odstavce 2 za podmínky, že jiný postup bude těmto důvodům přiměřený a písemná dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací upraví

  a) bližší vymezení těchto důvodů,

  b) pravidla jiného postupu zaměstnavatele při sjednávání a opakování pracovního poměru na dobu určitou,

  c) okruh zaměstnanců zaměstnavatele, kterých se bude jiný postup týkat,

  d) dobu, na kterou se tato dohoda uzavírá.

  Písemnou dohodu s odborovou organizací je možné nahradit vnitřním předpisem jen v případě, že u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace; vnitřní předpis musí obsahovat náležitosti uvedené ve větě první.“

  Při aplikaci tohoto nového ustanovení je nutné se v dohodě se zaměstnavatelem zaměřit na přesnou a nezpochybnitelnou specifikaci podmínek v písm. a) až d).

  Mgr. Vladimír Petříček, právník HA


  Komentáře k článku: Nová úprava uzavírání pracovních smluv na dobu určitou

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,