Divadelní noviny Aktuální vydání 12/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

12/2024

ročník 33
11. 6. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Zprávy

  NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET rok poté

  Před rokem – 29. 6. 2021 – vystoupila na půdě Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze studentská iniciativa NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET a upozornila na přehlížené formy neetického chování, zneužívání moci a sexismu. DAMU tento impuls převzala jako podnět k systematické a pečlivé vnitroinstituční sebereflexi, debatě a rozvoji. Svým přístupem také inspirovala další školy k podobným krokům.

  Zralá instituce není ta, která popírá, že by měla jakékoli problémy, ale ta, která své problémy pojmenuje a potom je umí, nebo se učí řešit, říká proděkanka DAMU Alice Koubová.

  DAMU byla první fakulta české vysoké školy, na které se téma sexuálního obtěžování a různých forem zneužití moci otevřela skrze studentskou iniciativu. Vedení školy na tuto iniciativu reagovalo transparentní komunikací, sadou setkání, a aktivitami vedoucími k řešení daných problémů. V průběhu následujících měsíců se ukázalo, že se na DAMU otevřelo téma, které se týká většího množství vysokých škol po celé České republice a že lze události na DAMU chápat jako prolomení ticha a detabuizaci důležitých společenských problémů.

  Vedení školy chce nadále vést a kultivovat DAMU jako prostor, kde je možné, aby odvážní lidé svobodně promluvili i o nepříjemných tématech, říká děkan Karel František Tománek. V tématech etické kultury jde především o respekt k druhému na jedné straně a touhu uplatňovat moc mimo vymezené pole odpovědnosti na straně druhé. Toto téma se objevuje v každé generaci znovu, říká. Vedení DAMU proto odmítá vidět stávající situaci jako střet dvou generací.

  V rámci rozvoje etické kultury řeší fakulta všechny podněty a témata individuálně na základě konkrétních okolností případu, citlivě a přiměřeně vzhledem k závažnosti situace a lidí, kterých se dotýká. Na DAMU působí velké množství profesionálů, kteří navzdory prekérním podmínkám odvádějí nadprůměrnou pedagogickou i uměleckou práci. Nepoužíváme v našich přístupech žádnou podobu kolektivní viny. Zajímá nás instituční soudržnost a důslednost. Věříme, že jako zralá instituce, ve které pracuje mnoho kvalitních zaměstnanců a zaměstnankyň, máme sílu udržet si pozitivní sebeobraz tím, že si připustíme reálné problémy, reflektujeme je a změníme se, doplňuje Tománka proděkanka Koubová.

  Mezi konkrétní změny, které představitelé DAMU za poslední rok ve prospěch rozvoje zralé etické kultury udělali, patří:

  • ustanovení funkce školního psychologa a hrazení tří intervencí (více informací zde)
  • omezení počtu funkčních období vedoucích kateder, které zabraňuje vytváření klientelistických vazeb na úrovni kateder
  • zvolení ombudsmana DAMU, který může prošetřovat podněty studujících a zaměstnanců DAMU, ale také má vzdělávat a přispívat k prevenci (více informací zde)
  • aktivní a pravidelná setkání vedení DAMU se studujícími (čtyřikrát za akademický rok na plénech s názvem Sdílejme DAMU) a s jednotlivými kolektivy kateder na témata, která se jich dotýkají a která poskytují zpětnou vazbu vedení na jeho činnost,
  • cyklus přednášek o etické kultuře,
  • orientační den pro první ročníky,
  • manuál pro studující, který popisuje, jak postupovat v případě podezření na zneužití moci
  • kurz krizové intervence,
  • účast děkana Tománka a proděkanky Koubové na panelové diskuzi v rámci konference Culture get together! Pořádané Novou Sítí,
  • proděkanka Koubová prezentovala téma dále na následujících akcích:
   • účast v diskuzi o hranicích etického jednání v rámci festivalu Zlomvaz 2021,
   • účast v diskuzní platformě Debata pro loutky s názvem Umění dialogu na divadelní fakultě
   • organizace a moderování mezinárodního workshopu We said No! Students of Theatre academies against misuse of power s reprezentantkami mezinárodních studentských iniciativ, které mění situaci na svých divadelních školách
   • účast na mezinárodní konferenci Change NOW!, vlastní vystoupení v panelu na téma etické kultury na DAMU
   • vystoupení na konferenci Ženy v kultuře na téma etické kultury na uměleckých školách
   • vystoupení na konferenci ombudsmanky FAMU
   • text v časopisu Taneční zóna s názvem Změny, impulsy, platformy a nedořešená témata – Komentované shrnutí aktivit vedení DAMU v návaznosti na iniciativu Ne!musíš to vydržet
   • rozhovor pro časopis KØD, Deník N, Reflex
   • supervize monografie Etika a divadlo, editorka Karolina Plicková
   • přednáška na konferenci Když mluví, slyším revoluci v Ostravě,
   • Příprava a moderování diskuze Kultura v kultuře na festivalu Divadelní svět Brno
   • Účast v diskuzním pořadu A to je co? Josefa Chuchmy, ČT Art

  Setkání představitelek studentské iniciativy NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET s vedením DAMU u příležitosti ročního výročí jejího vyhlášení. Foto Mikoláš Arsenjev

  Pro příští akademický rok připravuje DAMU sérii workshopů pro studující, pedagogický sbor a zaměstnance a zaměstnankyně, které by měly vybavit účastníky základními dovednostmi pro zvládání potenciálně náročných situací během studia či profesionálního působení na fakultě.

  29. červen 2022

  /Převzato z webových stránek DAMU zde/

  • Autor:
  • Publikováno: 3. července 2022

  Komentáře k článku: NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET rok poté

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,