Divadelní noviny Aktuální vydání 13/2020

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

13/2020

ročník 29
23. 6.–1. 9. 2020
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Myslíte si, že jste normální?

  V úterý 23. srpna se v parku za Domem umění města Brna – jako součást doprovodného programu právě probíhajícího bienále Sochy v ulicích / Brno Art Open 2011 (více na Dům umění/Brno Art Open 2011) konala akce s názvem Tancem proti bariérám. Jejím organizátorem bylo občanské sdružení Světlo pro svět – Light for the World, které se zabývá prevencí a léčbou slepoty v rozvojových zemích. Realizuje projekty v Etiopii, Rwandě a nově také v Burkině Faso. V současné době a po dobu dalších tří let bude v České republice koordinátorem projektu End Exclusion – Let´s Enable the MDGs! (Konec vyloučení – Pojďme naplnit Rozvojové cíle tisíciletí!), který má za cíl upozornit na situaci osob s postižením, žijících v rozvojových zemích. Tento projekt se snaží přimět mladé lidi, aby začali vnímat osoby s postižením jako plnohodnotné členy společnosti. Zároveň upozorňuje na program OSN Rozvojové cíle tisíciletí (Millennium Development Goals – MDG), který pojmenovává a nabízí řešení základních ekonomických, sociálních, politických a dalších problémů v rozvojových zemích.

  Na trávníku za Domem umění... Snímek DRAHOMÍR ŠTULÍŘ

  Na celém světě žije zhruba miliarda lidí s postižením, přičemž asi 80 % z tohoto počtu žije v rozvojovém světě, především v Africe. Postižení je vylučuje ze společnosti. Stávají se přítěží pro své blízké, a tím jsou uvrženi do bludného kruhu chudoby, hladu a života v nehumánních podmínkách. Spojení mezi zdravotním postižením, chudobou a lidskými právy je v těchto zemích zřetelné. Ač světoví politici přislíbili v roce 2000 deklarací Rozvojové cíle tisíciletí ukončit chudobu do roku 2015, vynechali ze svého centra zájmu právě tuto skupinu osob. A není na mě myšleno ani v dalších rozvojových programech.

  Organizací tanečně – divadelních akcí, na kterých budou participovat lidé s postižením i bez něj, je jedna z ces, jak upozornit společnost na práva osob s postižením a začít s osvětou v této oblasti.

  Akce Tancem proti bariérám se nesla právě v tomto integračním duchu. V rámci zhruba dvouhodinového programu se vystřídala řada amatérských i profesionálních performerů, kteří svou přítomností podpořili bourání bariér mezi lidmi.

  Tancem proti bariérám... - Sdružení brněnských tanečnic současného tance: Bariéra. Snímek DRAHOMÍR ŠTULÍŘ

  Jako první nabídla své improvizované taneční představení integrovaná skupina souboru Cyranovy boty – Integra. V tomto sdružení se setkávají a společně vystupují osoby s pohybovým postižením i bez něj. Následovalo vystoupení na téma Bariéra pro tuto příležitost sdružených brněnských tanečnic současného tance doprovázených živou hudbou. S využitím vymezovacích pásek se snažily ukázat, že přelézt či podlézt i zdánlivě jednoduché bariéry nemusí být jednoduché. Poté Divadlo Klauniky seznámilo diváky ochutnávkou z inscenace Voličská kampaň Strany mírného pokroku v mezích zákona, tedy přírodního se svým „integračně divadelním happeningem ze života mentálně postižených herců–poslanců“. Herci nejprve diváky bavili improvizovanými výstupy z každodenního života, aby na závěr položili závážné otázky na téma „normalita“ a „postižení“. Myslíte si, že jste normální? ptala se jedna z mentálně postižených poslankyň diváků. Nejste, jen si myslíte, že jste…

  Na závěr večera připomněli organizátoři hlavní téma akce: Afrika a projekt End Exclusion. Západoafrické rytmy brněnských perkusionistů a bubeníků kapely Tubabu roztančily všechny přítomné, a ti tak symbolicky „tančili proti bariérám mezi lidmi“.

  Snímek DRAHOMÍR ŠTULÍŘ

  Martina Bártová, koordinátorka projektu End Exclusion (pro i-DN zpracoval hul)

  • Autor:
  • Publikováno: 25. srpna 2011

  Komentáře k článku: Myslíte si, že jste normální?

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,