Divadelní noviny Aktuální vydání 10/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

10/2024

ročník 33
14. 5. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Kontext

  Mládí přes telefon

  Český rozhlas – Radio Wave natočil začátkem tohoto roku první český podcastový seriál Zkouškový o mladých lidech, kteří spolu telefonují. Na internetu zveřejnil všechny epizody 14. května 2020, právě v době, kdy stát bezprecedentně omezil osobní setkávání a jediný kontakt byl možný telefonem.

  Odvážné bylo spolehnout se výhradně na rozhovory po telefonu… Linh (Vi Huyen Tranová), Ema (Gabriela Heclová), Tomáš (Cyril Dobrý), Johana (Julie Ondračková), Zdeněk (Kryštof Bartoš), Juraj (Martin Belianský) FOTO ČRO / RADIO WAVE

  Kdybychom nevěděli, jak dlouho vzniká obstojný text, kolik času zabere proces rozhlasové výroby včetně postprodukce, skoro bychom si mohli myslet, že to byla kreativní odpověď na vzniklou situaci a že tvůrci Radia Wave hledali způsob, jak natočit seriál nekontaktně.

  Ale je to shoda okolností. Idea seriálu vznikla v říjnu 2019, kdy se moderátoři Radia Wave Hana Řičicová a Šimon Holý s šéfredaktorkou Ivou Jonášovou dohodli na vytvoření podcastového seriálu o mladých lidech. Scénář šesti přibližně půlhodinových epizod napsala absolventka FAMU Tereza Nováková ve spolupráci s Šimonem Holým a pod dohledem rozhlasové dramaturgyně Kateřiny Rathouské.

  Lidé z jiné dimenze

  Seriál má šest hlavních postav, jejichž životní situace se odkrývají v telefonních dialozích: Tomáš řeší spor s otcem primářem, který mu naplánoval kariéru lékaře. Tomášova sestra Ema je influencerka (aktivně se prezentuje na sociálních sítích) a pro svou konfliktní povahu se na Instagramu dostává do sporu s přítelkyní svého bývalého přítele. Tomáš naváže vztah s Vietnamkou Linh, ale otec ho přiměje vztah ukončit. Linh studuje ekonomku, ale raději by šla na FAMU. Rodiče Zdeňka, který je na Erasmu ve Španělsku, se rozvádějí a do svých sporů zatahují nejen dospělého syna, ale i devítiletou dceru. Tanečník Juraj se po rozchodu s pedagogem Michalem opíjí a hledá útěchu u nového partnera Marka. Johana si při studiu vydělává jako recepční, vzdoruje tlaku rodičů, aby pracovala v rodinné firmě. Po rozchodu s přítelkyní se snaží urovnat jejich vzájemný konflikt.

  Chtěli jsme ukázat problémy mladých lidí, čteme na webu stanice slova Holého, který Zkouškový nejen napsal, ale také režíroval. Seriál má ambici oslovit mladé posluchače, proto akcentuje témata, která tvůrci nebo posluchači stanice vnímají jako důležitá: komplikovanost partnerských vztahů (zde dominantně homosexuálních), vztahy s rodiči a vyvazování se z jejich vlivu, hledání vlastní životní cesty.

  Ačkoli se seriál týká vysokoškolského studia, škola je jen kulisou v pozadí. Situování dění do zkouškového období pomáhá vystavit postavy zvýšeným nárokům. Je to doba, kdy je načase vykázat výsledky a kdy krystalizují životní hodnoty. Linh zraje k těžkému rozhodnutí odejít z ekonomky a zklamat tak rodiče. Zdeněk najde smysl svého života v tom, že ukončí studium a začne pracovat, aby poskytl sestře klidné zázemí. Mezi herecky nejsilněji podané dialogy seriálu patří ten, kdy Juraj dozraje ke coming outu nebo kdy se otec Johany dozvídá, že dcera nechce převzít firmu, kterou roky budoval – to jsou i emotivně silná místa. Vedle toho některé dialogy nezbývá než vyslechnout jen jako dokumenty prostředí. Tohoto světa neznalý posluchač bude mít pravděpodobně pocit, že naslouchá lidem z trochu jiné vesmírné dimenze.

  Vztahy a témata

  Holý s Novákovou získali první scenáristické zkušenosti na Filmové fakultě AMU, ale budování verbálních tvarů rozhlasových epizod prozrazuje rozhlasovou zkušenost, kterou nepochybně dodala dramaturgyně Kateřina Rathouská. Rozvrstvení témat a vztahů do šestidílné struktury je pevné, přehledné, dobře vede posluchačovu pozornost. Flešové i delší situace se v ostrém střihu střídají, zázemí postav a jejich vztahy se vykreslují z různých úhlů. Útržky jakoby náhodně odposlechnutých rozhovorů oddělují minipředěly – tři zvukové pulzy (tři tečky výpustky).

  Pečlivě je vystavěna i dějová a tematická linka seriálu. V úvodních dvou epizodách se situace postav rozkrývají, ve třetí a čtvrté se zkomplikují, v páté dospějí do kritických bodů a v šesté se vyřeší. Ti, kdo zůstávají na škole, se sestěhují do společného podnájmu, jejich „životy na dálku“ se změní ve společnou existenci pod jednou střechou.

  Po telefonu

  Odvážné bylo spolehnutí se výhradně na rozhovory po telefonu. V běžném životě není dnes snad nic, co by telefon neunesl, kam by nesměl. Telefonát má v sobě také napětí, je pokusem prolomit vzdálenost dvou lidí, přiblížit je k sobě, čímž zvolený prostředek tematicky koresponduje s obsahem seriálu.

  Režisér Holý se rozhodl dát všem rozhovorům „dokumentaristicky“ věrnou podobu. Situace se vyznačují přeryvy, zadrhnutími a odskoky v řeči, žargonem a vulgarismy, jako bychom naslouchali skutečným telefonním hovorům. Tento způsob posiluje autenticitu dialogů, ale zároveň odhalí, kdo z herců je zkušenější a kdo méně.

  Šest hlavních a přes dvacet vedlejších postav seriálu spolu mluví výhradně telefonem. Jde o telefonáty oboustranné, kdy slyšíme oba volající, všechny hlasy jsou překryty (unifikovány) telefonním efektem. Hlasy a situace se často střídají, takže je posluchač nucen postavy neustále znovu a znovu identifikovat. Po jisté době tak ale vzniká nepřehledný chumel zvuků a hlasů, z něhož se dikcí a barvou vymaňují jen někteří (a jen v případě, že sami neposloucháme na ulici nebo v autě): hlas razantně drsné Emy (Gabriela Heclová), slovenština i opilecká dikce nešťastného Juraje (Martin Bielanský). Výrazní jsou i autoritativní otcové, Tomášův (Jiří Štrébl) a Johanin (Petr Forman), ostýchavou uměřeností výrazu a altovou polohou se vyznačuje Linh (Vi Huyen Tranová), cizinka po rodičích, ale jazykově srostlá s českým prostředím. Na identifikaci ostatních však musí posluchač vynakládat vysoké úsilí. To není míněno jako negativní hodnocení jejich herectví, ale zvoleného telefonního filtru. Jeho použití jistě motivovala snaha o maximální věrohodnost, přesto se nemohu zbavit dojmu, že bylo třeba zvolenou úpravu zvuku ještě více dynamizovat a prokreslit.

  Průkopníci

  Typickým posluchačem Radia Wave je podle produkce této stanice mladý, aktivní, svobodomyslný člověk s vlastním názorem, zvídavý a otevřený novinkám. Právě na takového se tvůrci obracejí. Seriál se zaměřuje na život mladých lidí s až sociologicky vyostřeným pohledem, vystupují v něm tzv. queer, tedy menšinově sexuálně orientované postavy, které otevřený posluchač jistě přijme. Originální je také volbou telefonních hovorů jako výhradní dramatické formy. A především se stal prvním podcastovým seriálem nejen této stanice, ale celého Českého rozhlasu, čímž se vymanil z vysílacích schémat a vysoce se navýšila jeho dostupnost a potenciální dopad.

  Z mnoha důvodů je tedy skvělé, že seriál vznikl. Přináší mnoho aktuálních společenských i sociálních témat a téměř jistě přiláká k rozhlasu nové posluchače. A pro samotné tvůrce byl cennou zkušeností, jak se zvoleným formátem pracovat. Ověřit si, co funguje více a co méně. Dramatická tvorba v adekvátním stylovém uchopení tak třeba na Wave získá svůj pevný a stabilní prostor.


  Komentáře k článku: Mládí přes telefon

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,