Divadelní noviny Aktuální vydání 12/2019

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

12/2019

ročník 28
11. 6.–24. 6. 2019
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Kto bude dramatickým autorom roka 2011?

  Divadelný ústav Bratislava vyhlasuje dvanásty ročník súťaže pôvodných dramatických textov – divadelných hier v slovenskom a českom jazyku – s názvom DRÁMA 2011. Cieľom súťaže je podporiť a oceniť pôvodnú dramatickú tvorbu a pomôcť jej uvádzaniu na slovenských javiskách. Uzávierka súťaže je 31. januára 2012.


  Súťaž pôvodných dramatických textov DRÁMA 2011 podporuje a oceňuje súčasnú slovenskú a českú dramatickú tvorbu a pomáha jej uvádzaniu na slovenských javiskách.

  Autor víťazného textu získa odmenu v hodnote 1 000 €.
  Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční počas záverečného ceremoniálu 8. ročníka festivalu NOVÁ DRÁMA / NEW DRAMA dňa 19. mája 2012 spolu s verejnou prezentáciou finálových textov prostredníctvom inscenovaného čítania Trojboj.
  Partnerom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska, ktorý udeľuje špeciálnu cenu, a to rozhlasové naštudovanie vybraného textu v Rádiu Devín v roku 2012. Cena Rozhlasu a televízie Slovenska je nezávislá od rozhodnutia poroty DRÁMA 2011.
  Texty finalistov súťaže budú publikované v zborníku Dráma 2011 a na internetovej stránke Divadelného ústavu Bratislava.

  PODMIENKY SÚŤAŽE:

  • Na texte nie je uvedené meno autora.
  • Text zaslaný do súťaže DRÁMA 2011 nemôže byť do vyhlásenia výsledkov súťaže nikde publikovaný, inscenovaný a ani inak prezentovaný.
  • Text nemôže byť dramatizáciou alebo rozhlasovou hrou.
  • Texty prijaté do súťaže sa nevracajú. V zalepenej obálke priloží autor prihlášku spolu s podpísaným vyhlásením o oboznámení sa so štatútom súťaže.

  Prihlasované texty v troch tlačených vyhotoveniach a jedným vyhotovením textu na CD nosiči a zalepenou obálkou s prihláškou, spolu s dokladom o zaplatení registračného poplatku v sume 15 € na bankový účet vyhlasovateľa súťaže, zašle autor na adresu:

  Adresa:
  Divadelný ústav
  Jakubovo nám. 12
  813 57 Bratislava
  heslo „DRÁMA 2011“

  Bankový účet vyhlasovateľa:
  Peňažný ústav: Štátna pokladnica
  Číslo účtu: 7000071011/8180

  Štatút súťaže a prihlášku nájdete na www.theatre.sk
  Koordinátor súťaže: marek.godovic@theatre.sk, 02/20 487 603

  • Autor:
  • Publikováno: 7. ledna 2012

  Komentáře k článku: Kto bude dramatickým autorom roka 2011?

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,