Divadelní noviny Aktuální vydání 8/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

8/2024

ročník 33
16. 4. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Zprávy

  Konference DIFA JAMU zkoumala „artistic research“

  Výzkum uměním, neboli „artistic research“, byl hlavním tématem 7. mezinárodní konference doktorských studií, která se pod názvem Current Challenges in Doctoral Theatre Research konala 20.-21. listopadu 2015 na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Více než tři desítky zahraničních i českých doktorandů zde představilo své probíhající výzkumy a debatovalo o společných metodologických otázkách za přítomnosti domácích i zahraničních pedagogů.

  jamuArtistic research představuje jeden z aktuálních trendů ve zkoumání divadla, který se v zahraničí rozvíjí zejména v poslední dekádě. Zaměřuje se na propojení uměleckých a vědeckých metod, tak aby rozšířil spektrum tradičních poznávacích nástrojů užívaných na akademické půdě. Na brněnské konferenci vystoupila jedna z autorit této oblasti, profesorka Anna Birch ze Skotské královské konzervatoře v Glasgow, která předsedala pracovní skupině Performance as Research (Představení jako výzkum) v rámci Mezinárodní federace pro výzkum divadla (IFTR). A. Birch hostovala na JAMU ve speciálním panelu určenému pedagogům, který se zaměřoval právě na problematiku vedení doktorátů spjatých s artistic research. Z pedagogů dále přednesli příspěvky docentka Ramune Baleviciute z Litevské akademie hudby a divadla ve Vilniusu a docent Louis Patrick Leroux z Concordia University v kanadském Montrealu. Profesor Paul Fryer z Rose Bruford College of Theatre and Performance v Londýně se kvůli nemoci omluvil, jeho příspěvek ale bude součástí plánovaného sborníku z konference.

  jamujamu2

  FOTO MICHAL KREMINA

  FOTO MICHAL KREMINA

  Kvůli nadprůměrnému zájmu se letos organizátoři rozhodli konferenci rozšířit o paralelní panely, zahraniční účast tak byla početnější a pestřejší než v minulých letech. Silné zastoupení měly zejména Kanada, Francie, Polsko, Velká Británie, Maďarsko a Litva, své výzkumy prezentovali také doktorandi z USA, Jihoafrické republiky, Finska, Řecka, Slovenska, Rumunska a Španělska. Z domácích škol měla zastoupení kromě JAMU také pražská Divadelní fakulta AMU, Karlova univerzita v Praze, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze a Masarykova univerzita v Brně.

  Doktorandi ze tří kontinentů a čtrnácti států představili současné doktorské studium divadla jako mimořádně různorodý prostor. Z projektů zaměřených na artistic research zaujala např. Heike Gehring ze Rhodské univerzity v Jihoafrické republice, která se prostřednictvím tvorby inscenace spojující divadlo a tanec pokouší reflektovat politická témata i multilinguální realitu země, v níž existuje jedenáct oficiálních jazyků.

  Konference dále nabídla řadu panelů zabývajících se tradičnějšími i zcela novými oblastmi výzkumu divadla. Zazněly příspěvky o hereckých technikách, dramatickém textu, rituálu a antropologii nebo nových médiích v divadle. Panel zaměřený na nejnovější trendy ve zkoumání divadla přinesl mj. příspěvek Tomasze Ciesielského z Lodžské univerzity, který aplikuje přístupy kognitivní vědy na zkoumání hereckých technik, zejména Mejercholdovu biomechaniku. Julien Daillère z Umělecké univerzity v rumunském Târgu Mureş navrhl pro chápání současného tzv. postdramatického divadla provokativní metaforu trávení.

  Program konference neopomíjel ani studium divadelních prvků a performativity mimo oblast divadla. Jeden z panelů se zabýval performativitou hlasu, hudby a hluku, zatímco jiný z divadelního hlediska analyzoval masové kulturní performance, jako byly sokolské slety, dělnické olympiády nebo komunistické prvomájové průvody v roce 1948.

  Příspěvky z konference budou publikovány v elektronickém sborníku, který JAMU vydá v průběhu roku 2016. Příští ročník konference se bude konat v roce 2017.

  DIFA JAMU organizuje doktorandskou konferenci, proponovanou jako bienále, od roku 2003. Je určená doktorandům a doktorandkám z divadelních akademií i kateder divadelních věd a zaměřuje se na současné tematické i metodologické trendy ve zkoumání divadla.

  • Autor:
  • Publikováno: 25. listopadu 2015

  Komentáře k článku: Konference DIFA JAMU zkoumala „artistic research“

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,