Divadelní noviny Aktuální vydání 2/2020

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

2/2020

ročník 28
21. 1.–3. 2. 2020
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Kdo zachrání Fidlovačku?

  Ještě dvě premiéry a končíme – vzkázala ředitelka Divadla Na Fidlovačce Eliška Balzerová minulý týden veřejnosti v Českém rozhlase. Jejímu divadlu na konci tohoto roku dobíhá dvouletý grant, kterým magistrát podpořil nuselskou scénu částkou 7 milionů Kč. Pro léta 2016–2019 žádala Fidlovačka o čtyřletý grant téměř dvojnásobný: 14 až 15 milionů Kč na každý rok. V návrhu grantové komise, která její žádost vloni posuzovala, se ale v příslušné kolonce objevila nula. Divadlo by tak za rok muselo spoléhat jen na příjmy ze vstupného, případně sponzory.

  Marie Reslová

  Návrh víceletých grantů přijal magistrátní výbor pro kulturu v říjnu minulého roku. Pak přišly volby a nastoupila nová politická reprezentace. A ta by teď měla jak v radě, tak v zastupitelstvu materiál schválit.

  To je moment, ke kterému Eliška Balzerová zjevně – i když to neříká nahlas – upíná své naděje. Grantová komise politikům výši grantové podpory navrhuje, ale oni nemusejí její názor respektovat. Radní pro kulturu Jan Wolf se k problému Fidlovačky vyjádřil pro Českou televizi opatrně a popsal standardní mechanismus: Grantová komise je složená z odborníků, je tudíž apolitická. Nyní bude rozhodovat o odvoláních. Výsledek nelze předjímat. Je třeba dodat, že i kdyby komise odvolání nevyhověla, jakýsi prostor pro čistě politické rozhodnutí nebo novou žádost o jednoletý grant tu stále zbývá. (Mimochodem ve stejné situaci jako Fidlovačka je také soubor Company. cz, který nyní působí v Divadle Komedie, viz str. 10.)

  Eliška Balzerová se obrátila pro zastání také na ministerstvo kultury. Za pozornost stojí reakce ministra Hermana v Českém rozhlase: Budu se snažit hledat možnosti, jak tomuto divadlu pomoci, protože je to divadlo, které často navštěvuji. Jinými slovy pan ministr zřejmě nepovažuje posouzení a rozhodnutí odborné grantové komise za relevantní a dává najevo, že se pokusí na Fidlovačku nějakou tu korunu poslat. Přitom když nahlédneme do návrhu magistrátní grantové komise, kde jsou uvedeny součty bodů, jež jednotliví žadatelé obdrželi, vidíme, že Fidlovačka se ocitla s 63 body pod průměrem. Víceletou podporu získaly projekty se 77 a více body.

  Pokud se grantová komise rozhodne odvolání Fidlovačky vyhovět (jako mu vyhověla v roce 2013, když navýšila původně navrženou částku o 1‚7 milionu Kč), bude ještě důležité, kolik peněz nakonec do Nuslí pošle. Při pohledu do výročních zpráv Divadla Na Fidlovačce s. r. o., je totiž zřejmé, že společnost potřebuje peníze nejen na provoz, ale i na uhrazení ztrát z minulých let. Eliška Balzerová vystřídala Tomáše Töpfera v ředitelské funkci v květnu roku 2012. Na konci téhož roku měla Fidlovačka 1 516 000 Kč závazků po lhůtě splatnosti a ztrátu 237 tisíc Kč. S odchodem bývalého ředitele přišlo divadlo o obvyklé sponzorské 3 až 4 miliony ročně a na konci roku 2013 mělo téměř 2 miliony závazků po lhůtě splatnosti a ztrátu 3 miliony. Hospodářské výsledky za rok 2014 ještě nebyly zveřejněny, ale zvážíme-li, že oproti 9‚5 milionům v roce 2013 činil grant přidělený na loňský rok jen 7 milionů, je jasné, že se ty peníze v provozu ušetřit nedají a opět budou chybět. Vloni v létě byla zrušena Nadace Fidlovačka, kde se v 90. letech shromažďovaly peníze na obnovu divadla – půl milionu povinného základního jmění se podle slov předsedy její správní rady Zdeňka Palusgy použilo na úhradu energií za rok 2012…

  Pokud by chtěli pan ministr a pan radní divadlu skutečně účinně pomoci, kromě grantu na činnost by nejspíš museli srovnat i jeho ztráty z minulých let. Možná i tuhle věc zvažovala grantová komise, než se rozhodla čtyřletý grant Fidlovačce neudělit. Je také otázka, zda a nakolik je ve veřejném zájmu vysokými částkami podporovat provoz soukromé společnosti. Na druhou stranu: když už byla nuselská scéna opravena a probuzena k životu, byla by jistě škoda, kdyby se tu přestalo hrát divadlo.


  Komentáře k článku: Kdo zachrání Fidlovačku?

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,