Divadelní noviny Aktuální vydání 10/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

10/2024

ročník 33
14. 5. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny >

  Kam kráčíš, Národní divadlo moravskoslezské?

  Na dvě desítky členů umělecké rady Národního divadla moravskoslezského Ostrava (Naděžda Goryczková, Soňa Červená, Jana Hošková, Zlata Holušová, Elvíra Němečková, Ilona Rozehnalová, Radana Zapletalová, Michal Prostějovský, Daniel Balabán, Vladimír Just, Martin Dostál, Martin Hilský, Igor Františák, Antonín Schneider a umělecké vedení divadla) se ve čtvrtek 3. listopadu sešly na svém pravidelném zasedání, aby společně hledali odpovědi na otázky týkající se uměleckého směřování divadla v ne zcela příznivých ekonomických podmínkách.

  Hlavní náplní této letos již druhé schůzky umělecké rady byla témata související s problematikou získávání nového publika, s připravovaným dramaturgickým plánem divadla na sezónu 2012/2013, ale současně i otázky, jak může být Národní divadlo moravskoslezské užitečné dalším kulturním aktivitám města a případně se samo více zapojit do projektů, které se odehrávají mimo budovy divadla a rámec jeho samotného fungování.

  Umělecká rada je poradním orgánem ředitele

  Její členové byli nominováni ředitelem divadla a uměleckými šéfy jednotlivých souborů s cílem reflektovat uměleckou a společenskou roli divadla, jak v rámci města Ostravy a regionu, tak v kontextu celé České republiky, komentovat umělecké směřování divadla a dále hledat společně s vedením divadla cesty, jak činnost Národního divadla moravskoslezského rozvíjet. Umělecká rada se schází dvakrát ročně; členství v ní je čestnou funkcí.

  Na to, jaký má umělecká rada pro Národní divadlo moravskoslezské přínos, odpověděl jeho ředitel Jiří Nekvasil. Základní smysl a přínos umělecké rady chápu jako inspirativní setkání vůdčích uměleckých osobností našeho divadla a osobností ze světa kultury, výkonných umělců a zároveň kulturních manažerů, a to nejen lidí, kteří působí v Ostravě, ale také mimo ni a jsou respektování v celorepublikovém a evropském kontextu.

  Členové umělecké rady Národního divadla moravskoslezského

  doc. Daniel Balabán, akad. malíř, pedagog Fakulty umění Ostravské univerzity (Ostrava)
  Soňa Červená, operní pěvkyně (Praha)
  Martin Dostál, scénárista, dokumentární režisér a kurátor výstav současného umění (Praha)
  Mgr. Igor Františák, Ph.D., ředitel Svatováclavského hudebního festivalu (Ostrava)
  Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu (Praha/Ostrava)
  prof. PhDr. Martin Hilský, CSc., překladatel, profesor anglické literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (Praha)
  Mgr. Zlata Holušová, ředitelka Colours of Ostrava (Ostrava)
  Mgr. Jana Hošková, editorka Prague Ballet Gala – Prague International Ballet (Member of the International Dance Council CID of UNESCO), teoretička v oblasti tance (Praha)
  Ing. Mgr. Petr Hruška, Ph.D., básník, literární vědec (Ústav pro českou literaturu AV ČR) (Ostrava)
  Doc. PhDr. Vladimír Just, CSc., teatrolog, literární a divadelní kritik (Praha)
  Mgr. Radovan Lipus, Ph.D., režisér (Praha)
  MgA. Elvíra Němečková, Ph.D., ředitelka české pobočky Kyliánovy nadace v Praze, externí pedagog Taneční katedry HAMU (Praha)
  Ing. Simona Piperková, náměstkyně primátora pro kulturu a zdravotnictví (Ostrava)
  Michael Prostějovský, překladatel libret muzikálů, textař, libretista, rozhlasový novinář, producent (Praha)
  PhDr. Vlasta Reittererová, muzikoložka, pedagožka Ústavu hudební vědy FF MU v Brně (Praha/Vídeň)
  Mgr. Ilona Rozehnalová, majitelka antikvariátu a klubu Fiducia (Ostrava)
  Ing. Antonín Schneider, manažer a dramaturg Tanečního centra Praha – Konzervatoř o.p.s. (Praha)
  Bc. Radana Zapletalová, předsedkyně komise kultury rady města (Ostrava)

  Za Národní divadlo moravskoslezské

  Jiří Nekvasil, ředitel
  Pavel Šimák, šéf činohry
  Robert Jindra, hudební ředitel opery
  Igor Vejsada, šéf baletu
  Gabriela Haukvicová-Petráková, šéfka operety/muzikálu
  David Bazika, šéf výpravy
  Kateřina Ondřejková, PR a komunikace
  Dita Eibenová, mimořádné projekty

  (pro i-DN zpracoval hul)

  • Autor:
  • Publikováno: 7. listopadu 2011

  Komentáře k článku: Kam kráčíš, Národní divadlo moravskoslezské?

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,