Divadelní noviny Aktuální vydání 8/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

8/2024

ročník 33
16. 4. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Burza

  Jiří Srstka píše divadelním režisérům

  Praxe užívání autorských děl je poměrně složitá. Nicméně lze říci, že za užívání naprosté většiny druhů autorských děl se nositelům autorských práv platí tantiémy, tedy podíl na výnosech nabyvatele, pořadatele, nakladatele atd. Praxe odbočila od podílových odměn pro autory pouze ve dvou oborech: v audiovizi a u divadelních režisérů. Po pravdě řečeno, nikdy jsem zcela nepochopil proč. Dopis, který jsem jménem DILIA rozeslal divadelním režisérům, má sloužit jako jedno z východisek k diskusi, jež by měla skončit konkrétním závěrem. Těším se na něj.

  Vážený pane režisére / Vážená paní režisérko,

  dovoluji si obrátit se na Vás a na další režiséry v důležité záležitosti. Jistě jste již někdy slyšel/a o tzv. bestselerové doložce. V kostce řečeno jde o to, že pokud je režisér (ať už je pojímán jako autor, nebo výkonný umělec) odměněn fixní částkou bez tantiém (bez procentního podílu na tržbách divadla) což je dnes v českém divadelnictví pravidlem, a ukáže-li se v průběhu provozování inscenace, že tato fixní odměna je stanovena v nepoměru k zisku z využití licence, má režisér právo na přiměřenou odměnu, a to ze zákona, v tomto případě autorského.

  Směřuji tak pochopitelně k případům, kdy inscenace překročí v reprízách nějakou mez, jež může být jistě rozdílná u činoherních inscenací a inscenací děl hudebně dramatických. Jinými slovy řečeno by mělo být zavedeno pravidlo, podle kterého by režiséři nad určitý a dohodnutý počet představení obdrželi od divadla procenta z tržeb (tantiémy) nad tento limit. Ideální by bylo tuto povinnost divadla obsáhnout do režijní smlouvy.

  DILIA již aplikovala tzv. bestselerovou doložku ohledně režisérů v praxi. Možná se budete divit, ale naše návrhy ohledně bestselerové doložky nakonec akceptovalo několik komerčních divadel, byť po urputném vyjednávání. Nutno zdůraznit, že aplikaci bestselerové doložky jsme též požadovali po Národním divadle, ale s ředitelem Burianem nešlo vyjednat nic. Pravda, jednalo se o hudebně dramatický žánr.

  Tento stručný dopis rozesílám mnoha režisérům, tedy těm, na které mám spojení. O celé záležitosti pak napíši krátký článek do Divadelních novin, abych tak informoval i režiséry další. Rád by znal na celou záležitost Váš názor. Tento dopis posílám pochopitelně i režisérům, kteří jsou řediteli divadel nebo uměleckými šéfy. Myslím si, že by se celou záležitostí měla zabývat i Asociace profesionálních divadel ČR a v neposlední řadě i Asociace nezávislých divadel ČR, tedy pokud budou chtít, že.

  Pokud se Vám zachce, pište mi prosím na srstka@dilia.cz.

  S přátelským pozdravem,

  prof. JUDr. Jiří Srstka

  ředitel DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentury, z. s.


  Komentáře k článku: Jiří Srstka píše divadelním režisérům

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,