Divadelní noviny Aktuální vydání 13/2020

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

13/2020

ročník 29
23. 6.–1. 9. 2020
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Je zřejmé, že výsledek výběrového řízení…

  Prohlášení k průběhu a výsledku výběrového řízení na pronájemce Divadla Komedie

  (u příležitosti chystané Diskuse v Divadle Komedie dne 14.11. 2011)

  Je zřejmé, že výsledek výběrového řízení na vedení Divadla Komedie vyvolal v odborných kruzích bouřlivé diskuze. Jistě je to proto, že Komedie patří umělecky již dlouho k pražské špičce (to platí nejen o současném týmu režisérů D. D. Pařízka a D. Jařaba, ale i o předchozí éře v čele s M. Dočekalem a J. Nebeským). Otázka budoucnosti tohoto divadla vyvolává obavy. To ale není jediný důvod: mezi divadelníky panuje zjevná nejistota, jestli vítězný projekt svými kvalitami odpovídá prestiži, jež se k divadlu pojí.

  Naším úkolem bezpochyby není odpovídat na tuto otázku. Na druhou stranu jsme to právě my, kteří jsme byli vybráni do závěrečného kola výběrového řízení, kdo může předat zkušenosti z průběhu konkurzu a pomoci zanalyzovat situaci.

  Do výběrového  řízení na Divadlo Komedie jsme vstupovali jako do korektní soutěže. Nikdo z nás si nemyslel a nemyslí, že by měl nějaké výsadní právo vyhrát. Přesto jsme se shodli na mnohých pochybách o tom, zda řízení probíhalo na tak vysoké úrovni a tak promyšleně, jak by si jedna z nejprestižnějších divadelních scén zasluhovala.

  Je důležité připomenout, že i ambice pražského magistrátu byly přitom nemalé. Radní pro kulturu, Lukáš Kaucký, například pro časopis Týden prohlásil, že doufá, že se městu podaří vybrat takového nájemce, který udrží dosavadní úroveň divadla. A konkrétněji pro Českou televizi: Naším skromným přáním je, aby byla zachována úroveň divadla, které zde působilo dosud, to znamená taková trochu alternativní scéna.

  Rádi proto využíváme pozvání Dušana D. Pařízka k účasti na diskusi o výběrovém řízení, která proběhne v pondělí 14. 11. od 16h ve foyer Divadla Komedie. Jako určitý vstupní materiál zde uvádíme konkrétní body, ve kterých bylo podle našeho názoru možné postupovat objektivnějším způsobem.

  Jde nám totiž i o budoucnost dalších pražských divadel. Již nyní jsou vyhlášena dvě výběrová řízení (Divadlo na Vinohradech, Švandovo divadlo) a další se zřejmě chystají.

  Výběrové řízení na pronájemce Divadla Komedie – připomínky k průběhu

  Pochybnosti ohledně vyhlášení výběrového řízení

  1)     Podmínky výběrového řízení byly nastaveny velmi obecně, nejednoznačně a nekonkrétně. V zadání nebylo uvedeno, za jakých podmínek bude nový nájemce Divadla Komedie tento prostor provozovat, ani zda může počítat s grantem HMP.

  2)     Komise jasně nedeklarovala, jakým způsobem a podle jakých kritérií bude vybrán vítěz výběrového řízení. Nebylo zcela jasné, jaký subjekt je do prostor Divadla Komedie hledán.

  3)     Členové výběrové komise uvedli, že dva z finalistů nemohli postoupit do nejužšího finále proto, že nesplnili podmínku čtyřleté kontinuální divadelní činnosti a nemohli by být příjemci čtyřletého grantu. Tato podmínka se ovšem v zadání výběrového řízení vůbec neobjevila, naopak v bodu uvádějícím, jaké doklady o právní subjektivitě mají uchazeči předložit, bylo dokonce přímo napsáno, že se mohou hlásit občanská sdružení, jejichž registrace proběhla v době kratší než 3 měsíce před podáním žádosti. U takových subjektů je ovšem jasné, že za sebou víceletou kontinuální divadelní činnost nemají a ani mít nemohou.

  Pochybnosti ohledně informací ze strany MHMP ohledně financování subjektu

  1)     Nebyly dostupné žádné oficiální informace ze strany MHMP, na základě kterých by mohl být vytvořen rozpočet. (Poznámka: Jediné informace, které byly dostupné poskytovalo uchazečům PKD.)

  2)     Nebylo předem jasně řečeno, jakým způsobem má být financována druhá půlka roku 2012, zda ze zbytku grantu PKD, nebo zcela jiným způsobem. Podmínka mít finanční obnos (grant či jiné prostředky) na rozjezd subjektu nebyla v zadání nikde uvedena.

  3)     Grantová komise hl. m. Prahy, která měla rozhodnout o výši víceletých grantů, zasedala v pátek 4. listopadu, tedy tři dny před rozhodnutím výběrového řízení. Tento časový harmonogram je nelogický a nekoncepční.

  Časový horizont

  1)     Přesto, že Dušan Pařízek oznámil ukončení působení souboru PKD k 31.7. 2012 během Dialogů o (ne)kulturní politice realizovaných dne 3.3. 2010, se s vyhlášením výběrového řízení více než rok otálelo. Termín vyhlášení – tak, jak byl deklarován v tisku přímo radním Lukášem Kauckým – se pak neustále posouval.

  2)     Samotné výběrové řízení bylo ovšem velmi rychlé. Komise tedy měla krátký čas na přípravu, krátký čas na zodpovědné přečtení a posouzení projektů.

  Pro orientaci uvádíme přesný harmonogram:

  – vyhlášení výběrového řízení: 30. 8. 2011

  – podání projektů: 19. 10. 2011

  – výběr do druhého kola: 24. 10. 2011

  – výběr finalistů: 31. 10. 2011

  – prezentace finalistů, následné vyhlášení výsledků: 7. 11. 2011

  Poznámka k dalším výběrovým řízením

  I když naše výtky směřují k průběhu výběrového řízení na Divadlo Komedie, rádi bychom upozornili na dvě další v současné době vypsaná výběrová řízení, a to na výběrová řízení na ředitele Švandova divadla a ředitele Divadla na Vinohradech. I v podmínkách těchto výběrových řízení se totiž objevují nejednoznačné formulace či nejednoznačné podmínky.

  1)     V požadavcích na materiály, které má uchazeč přiložit k přihlášce na ředitele Švandova divadla, je uvedeno, že „k přihlášce je třeba přiložit i tyto doklady: koncepci fungování divadla se zaměřením na současnou, příp. jinou právní formu divadla, na hospodaření organizace, na uměleckou činnost kontinuálně vycházející ze stávající činnosti divadla, a na organizační strukturu Švandova divadla na Smíchově.“

  Formulace „se zaměřením na současnou, příp. jinou právní formu“ je nejasná a nekonkrétní, neboť v současné době je transformace pražských divadel pozastavena a není zřejmé, kdy, jakým způsobem a za jakých podmínek bude spuštěna. V podmínkách není deklarováno, zda případný uchazeč, který předloží transformační projekt, bude preferován před uchazečem, jenž předloží „pouhou“ koncepci na ředitele.

  2)     V požadavcích na uchazeče je uvedena podmínka „nejméně 5 let ve vedoucí funkci“. Tato podmínka je ovšem značně omezující a v podstatě z výběrového řízení vyřazuje všechny praktikující umělce (režiséry, dramaturgy, herce), kteří se – byť mají za sebou prokazatelné umělecké úspěchy či dlouhodobou divadelní praxi – nemohou vykázat předchozím působením v jakékoliv vedoucí funkci.

  3)     Vzhledem ke konkrétní zkušenosti s výběrovým řízením na Divadlo Komedie apelujeme zejména na koncepčnost při sestavování komisí a nezaujatost jejich jednotlivých členů. Nemělo by se stávat, že se v komisi objeví kritici a teoretikové dlouhodobě preferující jednoho z uchazečů.

  4)     V podmínkách výběrového řízení by mělo být jasně dáno, že vítězný subjekt je povinen zveřejnit svůj projekt, a to jak jeho uměleckou, tak i finanční část.

  5)     Časový harmonogram výběrového řízení by měl komisi umožnit ověřit základní údaje uvedené v projektech, aby nebylo možné pochybovat o případné deklarované mezinárodní spolupráci či spolupráci s osobnostmi české kulturní scény. Nesmí se stát, že umělec zahrnutý do koncepce, o své spolupráci s danou právnickou nebo fyzickou osobou hlásící se do konkurzu, vůbec neví. Komise by toto měla přísně ověřovat, případně ošetřit již ve vyhlášení výběrového řízení.

  Závěr

  Tento materiál je koncipován jako shrnutí hlavních pochybností  účastníků finálového kola výběrového řízení na provozovatele Divadla Komedie, a to jmenovitě o.p.s. Masopust, o.s. Seagull, a o. s. Young Talents.

  Jde nám zejména o poukázání na konkrétní  nesrovnalosti, kterých jsme si jako účastníci finále vědomi a které se mohou opakovat i v dalších výběrových řízeních. A to nejen vzhledem k výsledku výběrového řízení na provozovatele Divadla Komedie, ale i ke skutečnosti, že HMP má před sebou ještě celou řadu podobných konkursů.

  Autoři prohlášení:

  Jiří Adámek, Jiří Havelka, Petra Tejnorová, Lenka Neužilová Stárková a Martin Pošta (za o.s. Young Talents)

  Ilona Smejkalová a Daniel Špinar (za o.s. Seagull)

  Štěpán Pácl, Dominik Blachut (za Divadelní společnost Masopust)

  ///

  Dosud zveřejněné projekty pro výběrové řízení na Divadlo Komedie:

  Company.cz: http://www.strasnickedivadlo.cz/press/ (sekce Podklady pro novináře)

  Divadlo Letí: http://www.divadlo-leti.cz/csd/download (sekce Ostatní)

  Divadelní společnost Masopust: http://vresovka.cz/DK_Masopust_2012_2016.pdf

  Young Talents o.s.: http://www.freshfilmfest.net/

  • Autor:
  • Publikováno: 14. listopadu 2011

  Komentáře k článku: Je zřejmé, že výsledek výběrového řízení…

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,