Divadelní noviny Aktuální vydání 20/2023

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

20/2023

ročník 32
28. 11. 2023
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Burza Kontext Zprávy

  Jak využít divadlo ve výuce na SŠ?

  Autorský tým, jehož členy jsou i Karolína Stehlíková, David Drozd a Martina Musilová z Katedry divadelních studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, představí 25. listopadu novou multimediální učebnici Theatrum.online určenou pro středoškolské vzdělávání. Podtitul učebnice zní Uč se divadlem, Uč se divadlo, Uč se o divadle.

  Zleva Karolína Stehlíková, David Drozd a Martina Musilová. Foto: Summer Taubingerová

  Autorky a autoři v učebnici Theatrum.online představují pomocí čtyř kapitol dalších materiálů postupy, termíny nebo fenomény spojené s divadlem. Učebnice je určená primárně vyučujícím na středních školách. Její uspořádání je dvoustupňové, základní ve formě podkladů pro studující a rozšířené pro vyučující. Rozčlenili jsme ji na čtyři kapitoly: Dialog, Vyprávění, Maska a Divadelnost. Kapitoly obsahují návrhy modelových hodin s tím, že každá kapitola nabízí teoretickou část, metodické materiály, nabídku praktických aktivit i vhled do divadelní tvorby, upřesnila Karolína StehlíkováKatedry divadelních studií FF MU. Doplnila, že součástí je také slovník divadelních pojmů a metodický text nazvaný Chcete spolu mluvit o divadle? a metodická pomůcka k vedení aktivit Co je dobré vědět, než začnete s vedením aktivit. Učebnice využívá prostředí webu – obsahuje obrazový materiál, audia, videoukázky a také možnost propojování s dalšími platformami jako Dramox, web Divadelní lektoři a podobně.

  Kapitoly jsou rozcestníky, které vedou od tématu zpracovaného jako teoretický problém k aktivitám různého typu. Theatrum.online je mapa, itinerář, návrh cesty nebo soubor nástrojů. Učebnici není nutné používat jako celek, ale lze ji používat po částech – vybírat některé z aktivit, zařadit část kapitoly, využít třeba metodický materiál. Kapitoly lze chápat jako čtyři rohy jedné místnosti. Nejde o ucelené “vysvětlení” divadla, nabízíme čtyři různé možnosti pohledu na divadelní umění a tímto designem chceme otevírat a rozbíjet myšlenkové stereotypy spojené s divadlem. Tento model se nám osvědčil při designování programu #buďjamák, kde na tématické semináře navazují tvůrčí workshopy. Záměrně jsme opustili obvyklý způsob řazení témat podle historických období nebo podle žánrů a podobně. Divadlo je pro nás především prostor pro modelování situací, pro hru a zážitek, vysvětlila hlavní řešitelka projektu Kateřina Jebavá z Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění.

  Kapitola Vyprávění tak například ukazuje, že vyprávění není “jen” umělecký postup. Vypráví totiž všechna komunikační média a je dobré umět rozpoznat, kdo a proč nám nějaký příběh vypráví, říká spoluřešitelka projektu Eliška Kubartová. Výchozím materiálem je zde především mýtus o Médeie a jeho tři různá zpracování. Na konkrétních ukázkách nejen divadelních uměleckých děl ukazujeme možnosti analýzy textové, ale i akční. Další aktivity nabízí vhled do procesu divadelní tvorby a tvůrčí aktivity, setkáme se třeba i s postupy storytellingu, doplnila o kapitole Kateřina Jebavá.

  A čím je učebnice Theatrum.online jedinečná? Nabízí unikátní materiál, který vyučujícím středních škol pomáhá divadlo vtáhnout do výuky tak, aby to pro studenty nebylo nudné. Chceme, aby studující zkoumané fenomény analyzovali nejen teoreticky, ale aby si je dokázali zažít i tělesně. Zároveň je naším cílem nabídnout vyučujícím nástroje, které jim pomohou porozumět různým podobám současného divadla. Přejeme si, aby učebnice zafungovala jako odrazový můstek pro projektové dny, které propojí více předmětů a jejich účastníci a účastnice tak získají komplexní zážitek a inspiraci, uvedla Stehlíková.

  On-line učebnice vznikla ve spolupráci s vyučujícími z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění, do procesu tvorby se zapojili také lidé napříč českými divadelními scénami. Nejdříve jsme vytvořili teoretické části kapitol obsahující výkladové texty, historický kontext, vysvětlení teoretických pojmů včetně návrhů materiálů k analýze v hodinách a ty pak divadelníci a divadelnice obohatili o tvořivé a herní aktivity, v nichž čerpali částečně ze svých uměleckých i akademických profesních zkušeností a částečně z materiálů zabývajících se divadlem ve výchově, doplnila Stehlíková.

  Na vytváření učebnice tým spolupracuje také s vyučujícími z různých typů středních škol Jihomoravského kraje, výzkumným polem je pro autory projektu rovněž každoročně se konající juniorská univerzita JAMU nazvaná #buďjamák! Aplikačním garantem projektu je Jihomoravský kraj. Projekt začal autorský tým tvořit v roce 2021. V současné chvíli zprovozňujeme webové rozhraní, testujeme ho a vylaďujeme, aby byl na počátku roku 2024 připraven k ostrému provozu, doplnila Stehlíková.

  Učebnici autorský kolektiv prezentuje také na různých fórech a konferencích. V listopadu vyjedeme do Liberce na Pedagogickou Poému, v prosinci zamíříme na pozvání kolegů na Slovensko do Banské Bystrice, kde bude festival Edufest. Zde vystoupíme v rámci kolokvia věnujícího se tématu neformálního vzdělávání divadlem. V lednu 2024 bude Brno hostit sympozium s odborníky a profesionály, kteří se věnují divadlu a vzdělávání, doplnila Stehlíková. V roce 2024 také proběhnou návazné workshopy pro středoškolské vyučující na Divadelní fakultě JAMU.

  • Autor:
  • Publikováno: 21. listopadu 2023

  Komentáře k článku: Jak využít divadlo ve výuce na SŠ?

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,