Divadelní noviny Aktuální vydání 4/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

4/2024

ročník 33
20. 2. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny >

  Jak se u nás píše o tanci

  Tanečního oboru se v publicistické a teoretické rovině věnují u nás v současnosti především dvě periodika, která se ideálně doplňují.

  Jednotlivá čísla Taneční zóny mají vždy ústřední téma. V létě 2011 se redakce zaměřila na prozkoumání jedné ze základních lidský emocí – studu. Repro archiv TZ

  Na jedné straně tištěný čtvrtletník Taneční zóna (vinou snížené dotace vyšly v roce 2011 ale jen tři čísla), který se věnuje obsáhlejším textům, podává reflexi s časovým odstupem a každé číslo je profilováno ústředním tématem. Jeho hlavní oblastí zájmu je současný tanec a tanec v přesazích k jiným druhům umění.

  Taneční aktuality.cz – Výběr z publikovaných textů v sezóně 2010/2011dává na 163 stranách reprezentativní přehled o českém profesionálním tanci ve vytyčeném období . Repro archiv TA.cz

  Internetový časopis Taneční aktuality.cz se oproti tomu zabývá aktuální taneční kritikou a publicistikou. Nabízí široké spektrum článků (od recenzí, přes rozhovory a obsáhlejší referáty o festivalech až k aktuálním informacím o workshopech nebo konkurzech). Žánrově je méně vyhraněný. Zajímá jej jak současný tanec, tak balet nebo pantomima. Záběr se stále více rozšiřuje i do českých a moravských regionů.

  Byť redaktoři o svůj časopis pečují, texty redigují a dodržují jakousi základní „hygienu“ při internetovém publikování, uvědomují si zároveň problematičnost dlouhodobého uchovávání textů ve virtuálním světě internetové sítě. Proto letos už počtvrté vydali sborník zásadních článků za uplynulou sezonu také v tištěné podobě. Oproti loňskému číslu je to aktuální opět o něco obsažnější a v jednoduché grafické úpravě přehlednější. Více akcentuje fotografie, které už nemají jen formu skromného doprovodného dokumentu.

  Taneční aktuality.cz – Výběr z publikovaných textů v sezóně 2010/2011 dává na 163 stranách reprezentativní přehled o českém profesionálním tanci ve vytyčeném období. První dvě třetiny sborníku jsou věnovány premiérám a příležitostným programům, které jsou přehledně členěny podle měst. Zatímco u Prahy převažuje reflexe inscenací a programů z oblasti nezávislé scény, tedy převážně z oblasti současného tance, v regionech jde takřka výhradně o zachycení důležitých baletních inscenací. Už to ukazuje, jak je česká a moravská mapa současného tance centralizovaná. Poslední třetina sborníku se věnuje významným tanečním festivalům.

  Taneční aktuality.cz připravily pro své příznivce výjimečnou vánoční nabídku – sadu všech čtyř vydaných Ročenek TA za cenu 250.- Kč. Repro archiv TA.cz

  Taneční aktuality vznikly před pěti lety a okruh redaktorů a spolupracovníků se rekrutoval především ze studentů Katedry tance HAMU. Od té doby zaznamenal časopis kvalitativní vzestup nejen co do úrovně publikovaných textů, ale i ve vlastním zázemí, které autorsky sílilo. Šéfredaktorkou je dnes Lucie Burešová a redakční kruh tvoří především generačně spřízněné taneční kritičky. Mezi spolupracovníky najdeme ale i řadu etablovaných publicistů a kritiků, například Lucii Dercsényiovou nebo Marcelu Benoniovou.

  Jednotlivým inscenacím je zpravidla věnován dostatečný prostor, obvykle tři normostrany nebo více, úroveň textů je většinou dobrá, byť někdy mi chybí přísnější měřítka. Zdá se, že má redakce i stálé spolupracovníky pro některé regiony. O ústeckém a ostravském baletu podrobně a kvalitně referuje Tomáš Valníček, naopak zřejmě menší publicistická zkušenost je patrná z českobudějovických příspěvků Elišky Štindlové. Vedle recenzí stojí za pozornost několik větších rozhovorů (např. s Pavlem Knollem – vedoucím Laterny magiky, Bernicou Coppietersovou ze souboru Les Ballets de Monte-Carlo, výrazným představitelem současného tance Jarkem Cemerkem nebo osobností souboru La La La Human Steps Louise Lecavalierovou), ale i krátký vhled Marcely Benoniové do tanečního dění ve Francii.

  Zkrátka, Výběr z textů Tanečních aktualit.cz je obšírným souhrnem českého tanečního a baletního dění za uplynulou sezonu a v knihovně tanečního nadšence by neměl chybět.


  Komentáře k článku: Jak se u nás píše o tanci

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,