Divadelní noviny Aktuální vydání 13/2020

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

13/2020

ročník 29
23. 6.–1. 9. 2020
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Došlo do redakce

  Awangarda teatralna w Europie środkowo-wschodniej. Wybór tekstów źródłowych

  Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszeskiego, Warszawa, 435 str. + barevná příloha.

  Obsáhlá monografie Divadelní avantgarda ve středně-východní Evropě. Výběr pramenných textů nabízí přehled vybraných osobností meziválečného avantgardního divadla zemí střední a východní Evropy, konkrétně Bulharska, Chorvatska, Česka, Litvy, Lotyšska, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Ukrajiny a Maďarska, tedy vyjma Rumunska a Estonska v podstatě všech východoevropských států bývalého sovětského bloku. Zabývá se ovšem obdobím ještě před druhou světovou válkou, kdy tyto státy měly každý svou historii, často také podobnou, neb vznikly či byly silně ovlivněny výsledky první světové války. Tato podobnost tkví – jak je z textů patrné – nejen v obdobných politických situacích, ale i uměleckých. V každém státu našli editoři osobnost, jež se napojovala na proudy avantgardního umění, jak se tehdy formovaly především ve Francii a v revolučním Rusku. Česko tak reprezentuje E. F. Burian. Krátkou studii o něm napsali společně Martin Bernátek, Anna Hejmová, Jan Jiřík, z jeho textů vybrali dva z publikací Divadlo práce: studie divadelního prostoru, 1938 a Dejte nám divadlo: Knížky dokumentů, 1939 (obě vydal s Miroslavem Kouřilem). O „nepřejícnosti“ meziválečné avantgardě na Slovensku píše Martina Mašlárová a jako pramenné texty nabízí Soukromé listy Ľudovíta Fully a Mikuláše Galandy z roku 1930 a kritické vymezení tehdejšího uměleckého šéfa Slovenského národního divadla (původem Čecha) Viktora Šulce vůči reflexím jeho inscenace Snu noci svatojánské z roku 1935. Obdobně jsou reprezentovány i ostatní státy. Inspirativní čtení pro zájemce o meziválečnou avantgardu a divadelní historii, které dává do kontextu různé regiony. Kniha je navíc doprovázena poměrně bohatou obrazovou dokumentací včetně barevné přílohy, čímž je atraktivní i širší čtenářské obci. Nahradit hlubší analýzy o avantgardních proudech a osobnostech v jednotlivých zemích ovšem nemůže a ani si to za cíl nekladla. Cenná je v tom, že se čtenář informativně, výběrově seznámí s děním v oblasti moderního divadla v zemích, odkud dosud příliš informací neměl, a může je zařadit do širších divadelních kontextů. Publikace byla slavnostně uvedena na pražském Palm Off Festu. hul

  • Autor:
  • Publikováno: 12. listopadu 2018

  Komentáře k článku: Došlo do redakce

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,