Divadelní noviny Aktuální vydání 11/2020

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

11/2020

ročník 29
26. 5.–8. 6. 2020
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Dnes naposled…? (No. 4)

  Stanovisko Ministerstva kultury k situaci kolem časopisu Ateliér

  11. 10. 2012

  Ministerstvo kultury ČR dnes obdrželo dopis, v němž se redaktoři časopisu Ateliér a jejich sympatizanti dožadují navýšení dotace na svou činnost a upozorňují, že finanční částka, která jim byla v grantovém řízení přidělena, je nedostatečná a pro časopis likvidační.

  Signatáři dopisu žádají okamžitou nápravu a přidělení další částky na provoz z „rezervního“ fondu ministerstva, v opačném případě chystají protestní akce.

  Ministerstvo kultury je nuceno takovouto formu nátlaku důrazně odmítnout, neboť na příspěvky z grantových řízení si nelze automaticky činit nárok. Ministerstvo kultury navíc není vydavatelem časopisu Ateliér a nikdy se žádnou formou nezavázalo k tomu, že bude jeho provoz plně financovat. Časopis Ateliér přitom ministerstvo kultury dlouhodobě podporuje (viz přiložená tabulka) a podpořilo jej i letos: odborná komise pro profesionální výtvarné umění (publikace) navrhla čtrnáctideníku Ateliér přispět částkou 560 tis. Kč. Výše dotace se odvíjela od rozpočtových možností ministerstva kultury a od bodového výsledku z prvního kola. Zmíněné periodikum získalo 3,3 z 5 (nejvýše ohodnocený projekt obdržel 4,78 bodu) a umístilo se na dvanáctém místě z devatenácti projektů zařazených do okruhu periodických publikací (finančně bylo podpořeno čtrnáct).

  V této souvislosti je nezbytné dodat, že částka, kterou Společnost časopisu Ateliér, o.s. požadovala, byla 2 miliony 950 tis. Kč, což představovalo při rozpočtu 7 milionů 500 tis. Kč 38,88 %. Ministerstvo kultury upozorňuje, že není možné podporovat pouze několik málo projektů s nejvyššími požadavky, a to na úkor ostatních, zvláště za situace, kdy celou řadu projektů komise ohodnotila vyššími body.

  Znění stanoviska naleznete zde: http://www.mkcr.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/stanovisko-ministerstva-kultury-k-situaci-kolem-casopisu-atelier-152362/tmplid-228

  ///

  K reakci se časopis Atelier uchýlil, jelikož Stanovisko MKČR obsahuje jasně prokazatelné nepravdy:

  1) Časopis Atelier nevyvíjí na MKČR v žádném případě nátlak – postupuje legálně, na základě oficiálních pokynů a především v souladu s předchozím postupem Divadelních novin, které dotaci z rezervního fondu MKČR získaly.

  2) Časopis Atelier NIKDY nepožadoval po MKČR kompletní financování svého provozu a nikdy jej ani nepotřeboval. Jak uvidíte v přiloženém dokumentu, dotace od MKČR nikdy nepřekročila 40 % z celkového financování časopisu Atelier. Navíc, jak dokazuje přiložená infografika, od roku 2008, kdy se začaly výrazně krátit prostředky MKČR, se dařilo Atelieru každoročně zvyšovat podíl na financování z ostatních zdrojů. Navíc učinil řadu kroků, aby zefektivnil své hospodaření:

  • změnil sídlo redakce, aby ušetřil na pronájmu prostor
  • za poslední 4 roky nezvýšil platy svým zaměstnancům
  • nevyplácí honoráře svým externím přispěvatelům
  • získal výhodnější ceny u poskytovatele tiskových služeb
  • provedl interní audit, který prokázal, že nakládá se svěřenými prostředky hospodárně

  3) V poslední žádosti odeslané časopisem Atelier MKČR formuluje šéfredaktorka Atelieru Blanka Jiráčková žádost jako „jakoukoliv částku“ na podporu vydávání Atelieru do konce roku 2012. Následně byla žádost přijata a pan Milan Němeček, vedoucí odboru umění, ji předložil ve výši 400 000,- ekonomickému náměstku MKČR Martinu Sankotovi. Částka, kterou by podle původního rozpočtu pro rok 2012 časopis Atelier potřeboval je 1 335 000,-. od začátku jednání ale zdůrazňuje ochotu a schopnost dělat další ústupky.

  4) MKČR argumentuje nižším počtem bodů udělených grantovou komisí. Tento argument považujeme za neprůkazný vzhledem k důvodnému podezření z neobjektivnosti komise, které popisujeme níže:V reakci na neudělení dotace a jako výzvu k jednání uspořádá časopis Atelier v pátek 19.10. happening DESTRUKCE. Uskuteční se před budovou Ministerstva kultury ČR na Maltézském náměstí od 8:00 do 13:00, účast na něm již přislíbili osobnosti jako Jiří David, Kurt Gebauer, Petr Motyčka či Darina Alster.

  • Předsedou komise byl pan PhDr. Tomáš Winter, PhD., který je zaměstnancem Ústavu dějin a umění ČAV. Na prvním místě hodnocení komise dotačním okruhu periodických publikací skončil časopis Umění, jehož je je pan PhDr. Tomáš Winter, PhD. redaktorem a který vydává právě Ústav dějin a umění ČAV.
  • První místo v okruhu neperiodických publikací vyhrál projekt monografie Miloše Jiránka, na kterém se rovněž podílí předseda grantové komise pan PhDr. Tomáš Winter, PhD.

  V reakci na neudělení dotace a jako výzvu k jednání uspořádá časopis Atelier v pátek 19.10. happening DESTRUKCE. Uskuteční se před budovou Ministerstva kultury ČR na Maltézském náměstí od 8:00 do 13:00, účast na něm již přislíbili osobnosti jako Jiří David, Kurt Gebauer, Petr Motyčka či Darina Alster.

  • Autor:
  • Publikováno: 12. října 2012

  Komentáře k článku: Dnes naposled…? (No. 4)

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,