Divadelní noviny Aktuální vydání 11/2020

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

11/2020

ročník 29
26. 5.–8. 6. 2020
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Dnes naposled…? (No. 3)

  Vážená paní ministryně kultury ČR

  Mgr. Alena Hanáková, MKČR

  Maltézské nám. 1

  118 11 Praha 1

  ///

  Věc: Záchrana odborného čtrnáctideníku výtvarného umění Ateliér

  V Praze, dne 10. 10. 2012

   

  Vážená paní ministryně,

  jménem odborného kolegia výtvarné obce, složeného z pracovníků neziskových organizací, jež se po řadu let zabývá sledováním kulturní politiky státu a veřejných samospráv, se obracíme na Vás s naléhavou záležitostí, týkající se záchrany časopisu Ateliér.

  Ve svém prohlášení na webovém portálu MK ČR uvádíte, že chcete podat ruku živému umění, které je dlouhodobě podfinancováno a nedostatečně podporováno státem, zejména v oboru výtvarného umění. V rozporu s tím jste nevyhověla žádosti občanského sdružení odborného čtrnáctideníku Ateliér, které Vás dopisem ze dne 19. 7. 2012 požádalo o záchranu časopisu přidělením mimořádné dotace z ministerských rezerv. Zatímco bylo vyhověno žádostem Divadelních novin i časopisu A2 navýšením jejich podpory na více než dvou a půlmilionovou částku, časopisu Ateliér byl ponechán pouze počáteční grant ve výši 560 000 Kč. Tato částka činí 9% z jeho ročních nákladů. To je nápadná a nespravedlivá disproporce, která citelně poškodí další vývoj současného výtvarného umění, které již tak strádá výrazným podfinancováním, jak jste sama konstatovala.

  Rozhodování o rozdělení peněz z veřejných prostředků prostřednictvím odborné komise je nepochybně tím nejlepším řešením, jaké je pro tento účel k dispozici, ale to neznamená, že ta která komise si musí vždy uvědomit všechny důsledky svého rozhodnutí. Členové komise rozhodující o příspěvku pro Ateliér nepochybně reflektovali kolísavou úroveň kritických textů, ale neuvědomili si, že redakce, která již léta bojuje s katastrofálním nedostatkem peněz, nemá možnost přísného výběru textů a vytvoření kvalitního štábu kmenových autorů, a chce-li pokrývat celou uměleckou scénu, mimochodem vzdor velmi skromné finanční podpoře dosti živou, musí často vzít za vděk i méně kvalitním či jednostranným názorem méně zkušeného autora. Přes své nedostatky je Ateliér jediným periodikem, zaznamenává reakce na všechny důležité výstavy českého umění doma i v zahraničí a tímto způsobem významně přispívá k soudržnosti české umělecké obce, která je již dlouho ohroženým druhem. Tato funkce Ateliéru nemůže být nahrazena žádným periodikem, které má referát o umělecké aktivitě jen jako součást svého širokého kulturního zájmu.

  Vážená paní ministryně, dovolujeme si Vás požádat, abyste poskytnutím podpory časopisu Ateliér v přiměřené výši zabránila zániku tohoto časopisu. Jistě víte, že vybudování nového časopisu je mnohem dražší, než zachování stávajícího. Profesionální solidarita a odpovědnost nás nutí upozornit Vás na tento kritický stav, a požádat Vás o toto nouzové řešení.

  S pozdravem,

  Vlasta Čiháková Noshiro, předsedkyně Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků

  K podpisu se připojují:

  Hana Larvová, předsedkyně České sekce AICA

  Ludvík Hlaváček, ředitel Centra a Nadace současného umění

  Marta Smolíková, ředitelka Centra pro kulturu a umění ProCulture

  • Autor:
  • Publikováno: 11. října 2012

  Komentáře k článku: Dnes naposled…? (No. 3)

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,