Divadelní noviny Aktuální vydání 1/2020

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

1/2020

ročník 28
7.–20. 1. 2020
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Dnes má svátek Tanec!

   

  Mezinárodní den tance je od roku 1982 stanoven na 29. duben – jako připomínka narození velkého tanečního reformátora Jeana-Georgese Noverrea. Francouzský tanečník a choreograf Noverre se narodil 29. dubna 1727 v Paříži. Jeho inovativní přístup k dramaturgii zvaný balet d´action, nebo-li balet s příběhem, přinesl významné reformy v baletní inscenaci. V roce 1776 se Noverre stal baletním mistrem pařížské Opery.

  Záměrem Mezinárodního dne tance je spojit různé podoby a projevy tance, oslavit jeho universalitu, jež ruší veškeré politické, kulturní a etnické bariéry a svést lidi společným jazykem – tancem. Každý rok je vyzvána známá taneční osobnost a její Poselství k Mezinárodnímu dni divadla je pak šířeno po celém světě. Autorem letošního Poselství je belgický choreograf a tanečník Sidi Larbi Cherkaoui.

  Sidi Larbi Cherkaoui FOTO ARCHIV

   

  Oslavujme nekonečnou choreografii života

  V průběhu času, v průběhu věků to nejtrvalejší, co máme, je patrně umění. Dalo by se říci, že lidstvo zanechává svým dědicům jedině umění – stavby, knihy, obrazy či hudbu. Nebo také pohyb či tanec.  Proto je pro mne tanec tou nejsoučasnější, tou  nejaktuálnější historickou lekcí – tanec je totiž neustále ve styku s bezprostřední minulostí a probíhá výlučně v přítomnosti.

  Navíc kupodivu tanec nezná, na rozdíl od tak mnoha uměleckých žánrů, hranice. I když se některé slohy pokoušejí vymezit svůj rámec nebo v nějakém rámci pracovat, pohyb života, jeho choreografie a jeho potřeba neustálé změny rychle nabývají vrchu a umožňují prolínání nejrůznějších stylů.  Vše se samozřejmě propojuje se vším a tanec se zabydluje pouze v prostoru, do něhož patří – v  neustále se měnící přítomnosti.

  Domnívám se, že tanec je jednou z nejupřímnějších výrazových forem, kterou bychom měli láskyplně chránit. Když totiž lidé tančí, ať už v baletním představení, při zápolení hip-hopu, na nějakém současném undergroundovém představení nebo prostě na diskotéce, uvolňují se a jenom zřídka se tam projevují nějaké lži, jen vzácně si tam lidé nasazují masky. Lidé o sobě neustále uvažují, ale když tančí,  jejich reflexe se patrně  týká bezprostřední upřímnosti.

  Když se pohybujeme jako všichni ostatní, když se pohybujeme s ostatními a když se díváme, jak se ostatní pohybují, můžeme nejlépe pochopit jejich emoce, vžít se do jejich myšlenek a propojit se s jejich energií. Možná právě v takové situaci je nejzřetelněji poznáme a pochopíme.

  Představuji si taneční představení jako oslavu koexistence, kdy poskytujeme a vytváříme prostor a čas jeden pro druhého.  Na to až příliš často zapomínáme, leč základní krása představení spočívá v konvergenci mnoha lidí, kteří sedí vedle sebe a všichni prožívají týž okamžik. Není v tom nic soukromého: představení je kromobyčejně společenská zkušenost. Všichni se shromažďujeme  kvůli tomu rituálu – to je naše pouto spojující nás s představením, pouto spojující nás se stejnou přítomností.

  Proto v roce 2012 přeji všem mnoho tance. Ne snad aby zapomněli na problémy z roku 2011, naopak, aby se pokusili s nimi tvůrčím způsobem vypořádat, aby se pokusili kolem nich tančit. Aby přišli na způsob, jak se vzájemně a zároveň se světem propojit, abychom se propojili s životem jako s částí jeho nekonečné choreografie. Tančeme, abychom našli upřímnost, abychom ji předali dál, abychom ji reflektovali, abychom ji oslavovali.

  Sidi Larbi Cherkaoui

  (překlad Dagmar Steinová)

   

   

  Autoři Poselství k Mezinárodnímu dni tance:

  1982: Henrik NEUBAUER

  1983: anonymní

  1984: Yuri GRIGOROVITCH

  1985: Robert JOFFREY

  1986: Chetna JALAN

  1987: Dance Committee Board /Výbor Tanečního komitétu ITI

  1988: Robin HOWARD

  1989: Doris LAINE

  1990: Merce CUNNINGHAM

  1991: Hans VAN MANEN

  1992: Germaine ACOGNY

  1993: Maguy MARIN

  1994: Dai AILIAN

  1995: Murray LOUIS

  1996: Maia PLISSETSKAIA

  1997: Maurice BÉJART

  1998: Kazuo OHNO

  1999: Mahmoud REDA

  2000: Alicia ALONSO, Jiri KYLIAN, Cyrielle LESUEUR

  2001: William FORSYTHE

  2002: Katherine DUNHAM

  2003: Mats EK

  2004: Stephen PAGE

  2005: Miyako YOSHIDA

  2006: His Majesty Norodom SIHAMONI, King of Cambodia

  2007: Sasha WALTZ

  2008: Gladys Faith AGULHAS

  2009: Akram KHAN

  2010: Julio BOCCA

  2011: Anne Teresa De KEERSMAEKER

  2012: Sidi Larbi CHERKAOUI

  • Autor:
  • Publikováno: 29. dubna 2012

  Komentáře k článku: Dnes má svátek Tanec!

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,