Divadelní noviny Aktuální vydání 10/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

10/2024

ročník 33
14. 5. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Zprávy

  Divadlo pod Palmovkou cestuje

  Divadlo pod Palmovkou čeká v sezoně 2013/2014 rekonstrukce kvůli následkům červnových povodní, která bude probíhat pod vedením odboru městského investora. Z tohoto důvodu bude Divadlo pod Palmovkou hostovat v jiných pražských divadlech a více představení odehraje i na zájezdech.

  DpP

  První premiérou sezony je dnes Krvavá svatba Federica Garcíi Lorcy v režii nového ředitele a uměleckého šéfa Michala Langa. V této inscenaci se představí i několik nových hereckých tváří, které by se do budoucna měly stát členy nově vznikajícího  souboru divadla. Co se týká dramaturgického plánu, jeho koncepce zůstala nezměněna,  jen  některé plánované  tituly musely být odloženy na dobu po rekonstrukci.

  REKONSTRUKCE / CO SE UDÁLO A CO SE PLÁNUJE

  FOTO HYNEK GLOS

  FOTO HYNEK GLOS

  •    V srpnu byly dokončeny základní sanační práce ve sklepních prostorách, byla osekána omítka a prostory byly vysušeny.

  •    V září jsme zahájili jednání s radním pro kulturu ing. Václavem Novotným a s Odborem městského investora.

  •    Začátkem října byly započaty geodetické práce a paralelně je jednáno s projektanty.

  •    Připravujeme budovu na zimní období – musí dojít k demontáži některých zařízení (zejména světelný park), které by mohly být zimou poškozeny. V současné době hledáme prostory k uskladnění.

  •    O vhodných prostorách pro úschovu drahých zařízení jednáme též s Městskou částí Prahy 8.

  •    V současné době je prostor jeviště pro zkoušení připravované premiéry Krvavé svatby zateplován, ale od listopadu již v divadelním sále nebude možno zkoušet. Hledáme prostory jak pro zkoušení, tak i pro následné uvádění chystané komedie.

  •    V nejbližší době bude muset být vypuštěna voda ze všech topných zařízení, připravujeme tedy i nouzový plán provozu pro administrativu a pokladnu divadla.

  KDE A JAK HRAJEME / STRUČNÁ STATISTIKA

  dpp-logo

  Vzhledem k povodním divadlo v září v Praze nehrálo, ale uskutečnily se tři zájezdy, z nichž jeden byl do Plzně na Mezinárodní festival DIVADLO, kde jsme uvedli hru Králova řeč.

  Na listopad plánujeme osm představení v Praze ve Švandově divadle, v Divadle Komedie a na Nové scéně ND, kde má 11. listopadu premiéru koprodukční projekt Tomáše Svobody, Nové scény a Divadla pod Palmovkou Miloš Ubu aneb … málem králem.

  V prosinci jsme pro naše pražská představení dostali pouze tři termíny v Divadle Komedie. Na Nové scéně NDproběhne první  repríza představení Miloš Ubu aneb … málem králem.  Na zájezdech odehrajeme šest představení.

  Zároveň počítáme, že ještě v polovině listopadu, po premiéře Miloš Ubu aneb … málem králem, začneme zkoušet novou komedii. Vzhledem k tomu, že divadelní sál, kde by bylo možné zkoušet i hrát je v tuto chvíli v jednání, zveřejníme vybraný titul až koncem října.

  Divadlo pod Palmovou. FOTO archiv

  Divadlo pod Palmovou, Zenklova 34, Praha 8. FOTO archiv

  Dramaturgický plán Divadla pod Palmovkou

  Dramaturgický plán, s nímž nový ředitel a jeho umělecký tým plánoval vstoupit do Divadla pod Palmovkou, vznikal od června do srpna 2013 a čítal osm zajímavých a ambiciózních titulů (včetně několika off-programových projektů). Po červnových povodních se však divadlo ocitlo v obtížné situaci, a přestože se vedení divadla nevzdalo všech původních plánů, k určité úpravě přeci jen muselo dojít.

  Vzhledem k vážnému poškození části dekorací i rekvizit a technické obtížnosti některých titulů při uvádění v jiných divadelních sálech jsme byli nuceni zredukovat současný repertoár na osm titulů (Králova řeč, Kdyby tisíc klarinetů, Tramvaj do stanice Touha, Sex noci svatojánské, Past na myši, Mefisto, Nájemníci pana Swana, Edith a Marlene).

  Nové inscenace budou vznikat ve třech vzájemně se prostupujících a rozvíjejících se programových liniích. První (a v jistém zastřešující) linií je dramatické divadlo postavené na silném lidském příběhu, klasických i zcela nových divadelních textech, na současných i „nadčasových“ tématech a na vynikajících hereckých výkonech. Tato programová linie bude novým způsobem navazovat na tradiční silnou stránku libeňského divadla.

  Druhou dramaturgickou linií je divadlo vycházející ze současné pop-kultury, jehož důležitou součástí bude politický kabaret a inscenace vycházející z tzv. nepravidelné dramaturgie.

  Třetí linií pak je divadlo experimentální, zahrnující mj. také site-specific projekty zastřešené názvem PalmOFFka.

  Široce rozkročené programové zacílení Divadla pod Palmovkou bude na jedné straně pevně vycházet z dlouhé a úspěšné tradice libeňského divadla, na druhé straně má však ambice směrem k divadlu současnému – chce objevovat nová témata, jevištní postupy i cesty k divákovi.

  Ze zkoušek Krvavé svatby. FOTO archiv DpP

  Ze zkoušek Krvavé svatby. FOTO archiv DpP

  První premiérou nové divadelní sezony je hra velkého španělského dramatika a básníka Federica Garcíi Lorcy Krvavá svatba v překladu Vladimíra Mikeše v režii a s hudbou Michala Langa. Drama „o ženě, kterou pohladil oheň“ je strhující hrou o mužském a ženském údělu a nemožnosti umlčet v sobě vášeň a milostné touhy, přestože hrozí katastrofou. Premiéra se uskuteční dnes, 25. 10. 2013, v Městském divadle v Děčíně, pražské premiéry pak 26. 10. 2013 v Divadle v Dlouhé a 29. 10. 2013 ve Švandově divadle na Smíchově.

  V září 2013 také začaly zkoušky na první ze zamýšlené série „nemilosrdných politických kabaretů“, které volně navazují na úspěšný a poněkud skandálně přijatý kabaret Blonďatá bestie. Site-specific projekt „divadla nehoráznosti“ režiséra a spoluautora scénáře Tomáše Svobody ve spolupráci s Divadlem pod Palmovkou vstupuje do nové fáze, když si za svůj inspirativní základ bere hru Alfreda Jarryho Král Ubu a originálně (i zdravě drze) ji volně adaptuje na současné politické a společenské poměry. Svobodův politický kabaret s názvem Miloš Ubu aneb … málem králem jistě nenechá diváky v klidu. Premiéra je plánována na 11. listopadu 2013 ve foyer Nové scény Národního divadla, které je zároveň jedním z partnerů tohoto ojedinělého projektu.

  V současné době Divadlo pod Palmovkou připravuje také mimořádnou „po-povodňovou“ programovou linii s názvem Palmovka na cestách. Ta v sobě zahrnuje inscenace určené především pro zájezdy mimo Prahu. Cílem je nastudovat představení v divácky přívětivé podobě. Divadlo pod Palmovkou se tak v jistém smyslu vrátí ke svým začátkům, kdy na konci čtyřicátých let dvacátého století, v prvních letech své existence, byla zájezdová činnost charakteristickým rysem libeňské scény.

  divadlopodpalmovkou-logo-zelene

  Na rok 2014 se připravuje třetí programová linie Divadla pod Palmovkou s názvem PalmOFFka, jež byla též součástí projektu pro výběrové řízení na ředitele. Během druhé poloviny sezony začne projekt Studentského divadla založený na spolupráci se středoškolskými studenty. Jeho cílem bude podnítit literární tvorbu mladé generace. Na základě studentských literárních děl, vzájemné výměně názorů, společné práce a dialogu budou všichni zúčastnění hledat možnosti divadla. Následně možná vznikne i divadelní text a divadelní představení – obojí však není cílem, ale pouze prostředkem, jak hovořit o snech, plánech i problémech… Projekt vzniká pod vedením Braňa Holička. V rámci projektu PalmOFFka však Divadlo pod Palmovkou připravuje také drobnější divadelní akce, které budou propukat v průběhu druhé poloviny divadelní sezony na nejrůznějších místech Prahy.

  V prvních měsících roku 2014 nabídne Divadlo pod Palmovkou v režii Michala Langa také českou premiéru pozoruhodné „tragikomedie o absolutně nemožné spolupráci“ Johna Hodge nazvanou Spolupracovníci. Hra scénáristy kultovních filmů Trainsporting, Mělký hrob a Pláž, je surrealisticky laděnou, zábavnou, divácky přitažlivou, nakažlivě ironickou a kafkovsky pojatou černou komedií pohrávající si s představou, že by mohl vytrvalý ironizátor a odpůrce bolševického režimu Michail Bulgakov přímo spolupracovat se Stalinem na vzniku divadelní hry. Co když byl autor Bílé gardy, Moliéra, Mistra a Markétky a dalších proslulých děl ke konci svého života donucen tajnou policií napsat ještě oslavnou hru ke Stalinovým narozeninám? Co všechno se může skrývat za historickými událostmi a jací vlastně ve skutečnosti byli (nebo mohli být) její aktéři? Je život sen nebo je to naopak? Tragikomedie Spolupracovníci vypráví divadelně mimořádně účinným způsobem o situaci člověka, který se i uprostřed všeobjímajícího teroru a ponížení snaží zachránit životy svých nejbližších. Hra má však i svůj přesah do současnosti – zobrazuje dobu, nikoliv nepodobnou té naší, kdy se i nemožné stává možným a nepravděpodobné téměř jistým. Kafkův zámek má zkrátka podzámčí zasahující kromě Prahy i do Moskvy a Londýna…

  Divácky lákavým titulem jistě bude také pražská premiéra generační černé komedie Marie Goose Fuk, která byla v režii Petra Zelenky před nedávnem s velkým úspěchem uvedena v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích. Libeňská premiéra komedie o hledání smyslu života a mužské krizi středního věku bude rovněž uvedena v režii Petra Zelenky ve druhé polovině divadelní sezony 2013 -2014.

  Na jaře 2014 bude mít premiéru také další představení vycházející z pop-kultury, tentokrát nejen ze současné, ale také tzv. normalizační. Představení v režii Tomáše Svobody, který je také autorem textu, bude rámcově sledovat poněkud bizardní osudy dvou mimořádně úspěšných reprezentantů v kolové, bratrů Jindřicha a Jana Pospíšilových, kteří byli zejména v osmdesátých letech minulého století vnímáni jako symboly úspěchů Československého (a socialistického) sportu. Příběh bratrů Pospíšilových přitom bude zároveň také příběhem konce socialismu a divadelním vyjádřením se k  životu v nesvobodné společnosti i k tématu zneužití talentů pro politické zájmy.

  Ladislav Stýblo, dramaturg Divadla pod Palmovkou


  Komentáře k článku: Divadlo pod Palmovkou cestuje

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,