Divadelní noviny Aktuální vydání 11/2020

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

11/2020

ročník 29
26. 5.–8. 6. 2020
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Den, který otřásl Národním divadlem

  Říká se, že Národní divadlo je v krizi od té doby, co ho začali stavět. Není pro toto tvrzení a jeho osudy nic symboličtějšího, než požár 12. srpna 1881. Jako by v samých základech Národního divadla sídlila temná energie, která čas od času vyhřezne na povrch a způsobí katastrofu.

  Naposledy se tak stalo uprostřed léta tohoto roku, kdy nový ministr Jiří Balvín odvolal a pak opět do funkce povolal ředitele Jana Buriana. Lavina, která se strhla, nemá v historii ND obdoby a zdaleka ještě není zastavena. Jelikož o celé kauze bylo napsáno v denících a řečeno v médiích dost a dost (a jistě ještě bude) a jelikož samotné dění bylo krkolomné a nepřehledné, přinášíme přehled hlavních událostí, jak šly jedna za druhou. Základní prohlášení a dokumenty přinášíme v plném – či aspoň podstatném – znění.

  1. srpen

  Ministr kultury Jiří Balvín dopoledne nečekaně odvolal ředitele Národního divadla v Praze Jana Buriana, který se právě ten den ujal funkce. Národní divadlo od loňského podzimu do 31. července vedl Václav Pelouch, který byl dočasně jmenován po stejně náhlém odvolání Ondřeje Černého loni v září.

  Otevřený dopis vedení opery ND

  Nově jmenované vedení opery Národního divadla a Státní opery vyjadřuje krajní rozhořčení nad odvoláním ředitele Národního divadla doc. Jana Buriana. Odvolání ředitele Národního divadla po jednom dni ve funkci, do níž byl jmenován odborníky na základě uzavřeného výběrového řízení, je projevem nekulturnosti, destabilizuje chod Národního divadla a prohloubí vleklou krizi operního souboru. Protože jsme součástí koncepce personálního a provozního zabezpečení opery Národního divadla a Státní opery, spojených s odvolaným ředitelem doc. Janem Burianem, vyjadřujeme mu tímto plnou podporu, odmítáme kroky ministerstva kultury a na své funkce rezignujeme.

  Silvia Hroncová, Petr Kofroň, Robert Jindra, Martin Leginus

  Vyjádření členů expertní komise

  My, členové expertní komise, která Jana Buriana doporučila jako nejlepšího kandidáta na funkci ředitele Národního divadla, protestujeme jak proti samotnému odvolání, které nemá svou neomaleností v dějinách světového divadla obdoby a stejně tak se ohrazujeme i proti důvodům, kterými stávající ministr kultury své rozhodnutí zdůvodnil.

  Expertní komise, která navrhla docenta Jana Buriana za ředitele Národního divadla, prohlašuje, že forma i průběh tohoto výběru byl zcela legitimní a odpovídá standardům výběru ředitelů do velkých divadelních institucí v Evropské unii. Pro výkon funkce ředitele Národního divadla jsme měli možnost vybrat kohokoliv (!) a po dlouhých diskusích a konzultacích jsme Ministerstvu kultury ČR navrhli ke jmenování dle našeho soudu toho nejlepšího kandidáta. Zpochybňování této formy výběru svědčí o zásadní neznalosti a neodborné vybavenosti stávajícího ministra kultury. Jiří Balvín se k onomu absurdnímu kroku rozhodl po jednostranném jednání s odboráři opery Národního divadla a bez snahy jednat s odbornou veřejností znalou divadelního managementu, či přímo s expertní komisí MK, složenou z renomovaných divadelních odborníků.

  Odvoláním nového ředitele Národního divadla, docenta Jana Buriana převzal ministr kultury Jiří Balvín osobní zodpovědnost za prohloubení krize Národního divadla i celé české kultury. Je to o to smutnější, že tento reprezentant tzv. vlády odborníků nedbal na názor odborníků a podlehl naprostému amatérismu a partikulárním zájmům místo toho, aby dbal na profesionální aspekty fungování Národního divadla. Tím se nesmazatelně připojil k řadě svých neblaze proslulých předchůdců.

  Vyzýváme kulturní veřejnost České republiky k připojení se k tomuto protestu.

  Za expertní komisi MK ČR: Doc. Jan Hančil, rektor AMU, předseda expertní komise, Jiří Šesták Ph.D., senátor PČR, ředitel Jihočeského divadla, místopředseda expertní komise, MgA. Stanislav Moša, ředitel Městského divadla Brno, Mgr. Bohumil Nekolný, profesor Václav Riedelbauch, profesor Milan Uhde, dramatik

  Vážený pane ministře,

  jste třetím ministrem kultury v řadě, který zcela nezdůvodněně odvolal ředitele Národního divadla. Jsme tím znechuceni. Tato vláda se prohlašuje za vládu odborníků. Vy jste svým krokem na veškerá odborná hlediska zcela rezignoval. Zdiskreditoval jste tak definitivně funkci ministra kultury.

  O situaci v Národním divadle jste mylně informován. Soubory Činohry, Baletu a Nové scény odvolaly stávkovou pohotovost ve chvíli, kdy odborná komise ředitele Národního divadla vybrala. Proti složení odborné komise, jejímiž členy byly nezpochybnitelné osobnosti kultury, těžko mohou být vznášeny jakékoliv námitky. Vybraný doc. Jan Burian rozumí provozu i tvorbě a svoji odbornost – manažerskou i uměleckou – dosvědčil mnohaletým působením v oboru.

  Váš nepochopitelný krok uvrhne divadlo na neodhadnutelnou dobu opět do krizového stavu. Dočasné vedení nemůže řešit závažné otázky aktuálního stavu, o to méně budoucího uměleckého směřování Národního divadla, protože je to vedení s omezenými kompetencemi, které bylo jmenováno na dobu přechodnou.

  Každý nový ředitel Národního divadla musí mít velkou osobní odvahu i umělecký kredit, aby vlekoucí se kritickou situaci v Národním divadle řešil. Doc. Jan Burian prošel regulérním výběrovým řízením praktikovaným obvykle v celém evropském regionu.

  Pane mistře, řízení kultury je soustavně podrýváno neuváženými a nekompetentními kroky ministrů kultury. Zvažte, jestli se Vaším rozhodnutím nevzdalujeme civilizované Evropě, do níž jsme se skoro před čtvrtstoletím chtěli vrátit.

  Na protest proti odvolání ředitele ND Jana Buriana rezignuji na svoji funkci šéfa činohry.

  Michal Dočekal

  Z Národního divadla dává současně výpověď i umělecký šéf baletu Petr Zuska a řada herců (na veřejnost vyplouvají jména Pavla Beretová, Jan Dolanský, Miroslav Donutil, Richard Krajčo, Ondřej Pavelka, Martin Pechlát, Václav Postránecký, David Prachař, Filip Rajmont, Saša Rašilov, Eva Salz­mannová, Alois Švehlík…). Situace přerůstá v chaos.

  2. srpen

  Premiér Jiří Rusnok nařídil ráno ministru kultury Jiřímu Balvínovi, aby vrátil do vedení Národního divadla ředitele Jana Buriana, kterého včera odvolal. Odvolaný ředitel Národního divadla Jan Burian podle premiéra nic nepokazil. Ať pracuje a ukáže, jak se mu bude dařit, uvedl.

  Jan Burian na tento vývoj reagoval slovy: ND je dnes ráno v jiném stavu, než bylo ND včera v 8:00. Nemá vedení Opery, Činohry a většinu hereckého souboru. Vážím si postoje pana premiéra. Musím se ovšem poradit s odstoupivším vedením ND, zda – a za jakých okolností – je ochotno v práci pokračovat. Poradím se také s garanční radou. Poté se k celé věci vyjádřím. Doufám, že ND přestane být do budoucna rukojmí politiků.

  Není co stahovat. Vyjádřili jsme se k situaci a nemůžeme reagovat tak rychle, jako jedná vláda. Vláda jedná z minuty na minutu, tak neuvažují a nejednají ani psychopaticky založení lidé. Je to jak zběsilé auto…, říká herec David Prachař.

  Doc. Jan Burian před polednem podmíněně převzal z rukou ministra kultury ČR Jiřího Balvína opětovně jmenovací dekret do funkce ředitele ND. Funkci přijal dočasně s následujícími podmínkami, které předložil ministerstvu.

  Jan Burian se funkce ředitele ND ujme za předpokladu, že:

  1) získá opětovně kladné stanovisko expertní konkurzní komise

  2) získá kladný názor garanční rady ND (se kterou se sejde v úterý podvečer)

  3) rezignované umělecké vedení (Opera, Činohra, Balet) se opět ujme funkcí (podmíněno návratem umělců, kteří rovněž podali výpověď)

  4) ministerstvo kultury uzná legitimitu uzavřeného výběrového řízení, které samo vyhlásilo a řádně ukončilo

  5) ministerstvo kultury znovu potvrdí svoje rozhodnutí o ustanovení tzv. garanční rady ND, která bude (obdobně jako správní rady) zprostředkovávat komunikaci mezi ministerstvem a ND. Garanční rada bude s vedením ND projednávat strategická rozhodnutí. Ustavení garanční rady zaznamená MK do Zřizovací listiny – Statutu ND

  6) odborové organizace budou, v souladu s platnou legislativou ČR, jednat výhradně s ředitelem ND, případně následně se smírčím orgánem, či soudem. Nikoliv s ministrem kultury, který pro ně není ze zákona, jednajícím partnerem

  7) ministerstvo kultury nebude nad rámec zákonných povinností zřizovatele zasahovat do autonomie příspěvkové organizace ND a kompetencí ředitele ND.

  8) ministerstvo kultury připraví podmínky pro urychlenou transformaci ND ve vyhovující právní subjekt.

  9. srpen

  Na pracovním jednání ministra kultury Jiřího Balvína s ředitelem Národního divadla Janem Burianem, které proběhlo konstruktivně a s dobrou vůlí, byly projednány parametry další spolupráce.

  Ministr kultury akceptuje výběrové řízení, na základě kterého byl vybrán Jan Burian, jako legitimní a korektní, což ostatně potvrdilo i jeho opětovné jmenování do funkce. Ministerstvo kultury projedná návrh změny Zřizovací listiny Národního divadla, který potvrdí funkci Garanční rady.

  V ostatních bodech se ministr kultury a ředitel Národního divadla shodli, že budou postupovat důsledně v rámci svých kompetencí se vzájemným respektem. Dohodli se na pokračování pravidelných schůzek s cílem řešit obtížnou situaci Národního divadla. Shodli se také na tom, že otázka řešení budoucího fungování Národního divadla je úkolem pro příští vládu, která bude mít plný politický mandát.

  Odpoledne po setkání s ministrem kultury se Jan Burian poprvé sešel i s uměleckým vedením české první scény, které po jeho odvolání vesměs rezignovalo. Na základě souhlasu ministra Balvína s Burianovými požadavky své výpovědi stáhlo.

  16. srpen

  Šéf činohry Michal Dočekal se dohodl s naprostou většinou herců, kteří podali na protest proti způsobu odvolání ředitele české první scény Jana Buriana ministrem kultury Jiřím Balvínem začátkem srpna výpověď. Jednalo se o téměř polovinu souboru. Většina kolegů z hereckého ansámblu výpověď stáhla, protože ji vnímala jako protestní a uznala, že protest měl svůj výsledek. Nicméně se nepodařilo přesvědčit Miroslava Donutila a Richarda Krajča, řekl Dočekal. Sezona tak začne podle plánu, sdělil novinářům po jednání vedení ND mluvčí divadla Tomáš Staněk. Richard Krajčo ještě v září a říjnu odehraje plánované reprízy Richarda III. a inscenace Bláznivý den aneb Figarova svatba. Miroslav Donutil v úspěšných inscenacích Sluha dvou pánů, Věc Makropulos a Revizor však bude dále vystupovat jako externista.

  Drama psané ministry kultury – vždyť vše v podstatě odstartovala Alena Hanáková loňským odvoláním tehdejšího ředitele Ondřeje Černého či ještě spíš předchozí ministři nařízením sloučení ND a SOP – však ještě zdaleka není u konce. Budeme se mu průběžně věnovat jak v DN tak především na i-DN, kde většinu zde publikovaných dokumentů a událostí můžete nalézt v podrobnějších verzích.

  Zpracoval hul


  Komentáře k článku: Den, který otřásl Národním divadlem

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,