Divadelní noviny Aktuální vydání 7/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

7/2024

ročník 33
2. 4. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Rozhovor

  Daniel Přibyl o pražských grantech

  Rozhodnutí grantové komise (GK), jejímž jste byl členem, vzbudilo mezi divadelníky i divadelními publicisty poměrně silnou reakci. Rozumíte jejich pohoršení?

  Vzpomínám si na loňskou vzrušenou debatu s mnoha ostrými mediálními výpady k rozhodnutí GK neudělit víceleté granty Divadlu Na Fidlovačce či spolku Divadlo Company.cz, v předchozích letech se také bouřlivě debatovalo o adekvátnosti přiznaných částek, vzpomeňme Palác Akropolis, Divadlo Archa, Semafor… Rozdělování tak velkého objemu peněz, jaký Praha do grantového systému vkládá, tedy bezmála tří set milionů korun, musí nutně vyvolávat širokou debatu včetně radikálních reakcí. Myslet si, že se ne­úspěšní žadatelé dotčeně neohradí, by bylo naivní. Letos obdržela GK rekordní počet žádostí (mj. i proto, že poprvé bylo možné žádat i o příspěvek na investiční náklady), jen v oblasti divadla jsme hodnotili sto šedesát sedm žádostí, přičemž k podpoře jsme jich doporučili sedmdesát tři.

  V minulých letech byla jména hodnotitelů veřejná. Proč tomu tak není letos?

  Jména expertních hodnotitelů zůstávají neveřejná, aby se co nejvíce zamezilo jejich ovlivňování ze strany žadatelů. Veřejná jsou jména všech členů GK, kteří v prvním kole koordinují vyhodnocování žádostí, ve druhém kole pak zdůvodňují a diskutují jednotlivé návrhy v rámci celé GK.

  Myslíte si, že je správné, aby lidé, kteří rozhodují o podpoře divadel a divadelních projektů byli anonymní? Není to proti smyslu grantového řízení?

  Má to své klady i zápory. To, že na experty není vyvíjen žádný tlak od žadatelů, je výhodou. Netransparentnost, kterou naznačujete, je ovšem relevantní námitkou. Domnívám se ostatně, že by experti se zveřejněním svých jmen po ukončení hodnocení souhlasili.

  Kolik bylo celkem hodnotitelů a kolik jich bodovalo jeden projekt?

  Expertní tým tvořilo deset odborníků. Každou žádost posuzovalo pět hodnotitelů: oba členové GK, tedy Vlastimil Ježek a já, každou pak spolu s námi prostudovali nezávisle na sobě tři experti. Všechny žádosti o víceletý grant a též všechny žádosti o grant jednoletý s požadavkem o příspěvek nad milion korun navíc hodnotil i ekonomický expert, u některých žádostí vznikly dokonce ekonomické expertní posudky dva.

  Jakým způsobem se odvozovala finanční podpora od počtu získaných bodů?

  V rámci práce expertní skupiny pro oblast divadla probíhalo hodnocení ve dvou krocích. Nejprve se vedla detailní debata o každé jednotlivé žádosti. Poté se expertní tým vrátil k těm žádostem, které uspěly v hodnocení (tj. průměr bodového ohodnocení přesáhl pětašedesát u jednoletých a pětasedmdesát u víceletých grantů), a znovu diskutoval o výši navrhované podpory. Počet bodů byl orientačním vodítkem při stanovení výše grantového příspěvku. Tento návrh pak znovu posoudila celá GK, tedy dalších čtrnáct odborníků.

  Kdo vybíral hodnotitele? Měli jste s panem Ježkem při jejich oslovování zcela volnou ruku?

  Expertní hodnotitele jsme navrhli společně. Na prvním zasedání GK jsme museli jednotlivé personální návrhy představit a zdůvodnit před celou komisí, která pak seznam expertů odhlasovala. Nezaznamenal jsem v tomto ohledu žádná omezení či námitky. Snažili jsme se oslovit profesně respektované osobnosti a přitom eliminovat co nejvíce střety zájmů u hodnocených žádostí. Zastoupeni jsou divadelní publicisté, dramaturgové, odborníci na divadlo pro děti, loutky, hudební žánry, kulturní management. Expertní tým pro oblast divadla se letos zásadně obměnil, z předchozích expertů pokračují jen dva, a vznikl tedy zcela nový průnik dvanácti názorů – který se může odrazit i ve změně postoje k některým dlouhodobým problémům pražské divadelní mapy.


  Komentáře k článku: Daniel Přibyl o pražských grantech

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,