Divadelní noviny Aktuální vydání 13/2020

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

13/2020

ročník 29
23. 6.–1. 9. 2020
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Danění hereckých příjmů

  V uplynulých týdnech se rozvířila urputná debata nad výkladem zdanění příjmů herců mimo pracovněprávní vztahy tzv. zvláštní sazbou daně ve výši 15 % podle Zákona o daních z příjmů, kteří si u jednoho zadavatele (televizní nebo dabingové studio, filmová či rozhlasová produkce, aj.) nevydělají více než 10 000 Kč za měsíc.

  Herecká asociace (společně s mnohými produkcemi, řediteli divadel a studií) se obrátila na všechny kompetentní úřady s žádostí o přesné instrukce v duchu nového znění zákona. Přes rozporuplné reakce mnohých „odborníků“ jsme nakonec dospěli k zásadnímu vyjádření od Generálního finančního ředitelství.

  GFŘ potvrdilo, zjednodušeně řečeno, že toto pravidlo se nevztahuje na příjmy za umělecké výkony výkonných umělců uvedených v Hlavě II autorského zákona, ale rozhodně to platí v případě příjmů plynoucích autorům ve smyslu Hlavy I autorského zákona (tedy i v případě spoluautorství herce např. na scénáři).

  Cituji z vyjádření GFŘ:

  Pokud je v jiných ustanoveních zákona o daních z příjmů použit pojem „autor“ (konkrétně v § 7 odst. 6 a v § 36 odst. 2 písmeno t) zákona o daních z příjmů), nelze takové ustanovení bez dalšího vztahovat i na výkonné umělce, popř. jiné nositele práv chráněných autorským zákonem. V případě § 7 odst. 6 se s ohledem na jeho znění, „příjmy autorů uvedené v odstavci 2 písmeno a)“, vyčleňují z celkové množiny práv upravených autorským zákonem práva autorů. S ohledem na dřívější formulace tohoto ustanovení, omezující jeho aplikaci pouze na „příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize“, bylo úmyslem zákonodárce vztáhnout toto ustanovení pouze na autory, nikoli i na výkonné umělce (např. herce, zpěváky, hudebníky, tanečníky).

  V našem případě se tedy jedná vždy souhrnně o příjmy za výkon – nedaní se patnácti procenty. Tyto příjmy pak herec zahrne do řádného ročního daňového přiznání. Herec není autor, pouze participuje na vytvoření autorského díla.

  Jiří Hromada, prezident HA


  Komentáře k článku: Danění hereckých příjmů

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,