Divadelní noviny Aktuální vydání 8/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

8/2024

ročník 33
16. 4. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Burza

  Čtyři otázky ministru kultury Martinu Baxovi

  Směřují k projednávání zákona o veřejnoprávní instituci v kultuře (VKI), který schválila vláda České republiky 20. března 2024.

  ipomínkové řízení i schvalování zákona o VKI na vládě trvalo nezvykle dlouho. Proč?

  Jde o zcela novou právní úpravu. Sice se o veřejné kulturní instituci ve veřejném prostoru mluvilo mnoho let, ale teprve nyní zákon skutečně vznikl a započal cestu legislativním procesem. Jsem moc rád, že se to podařilo, byla to věc, po které kulturní obec dlouho volala, byla i součástí programového prohlášení vlády. A jako každá novinka vyžadovala velkou pozornost a diskusi se zainteresovanými partnery.

  Se kterými hlavními výhradami se musel návrh vypořádat?

  Připomínek k návrhu zákona byla celá řada, což je dáno tím, že se jedná o zcela novou právní úpravu, takže nejde o nic neobvyklého. Zásadní připomínky byly různého charakteru, od pochybností o samotném smyslu a potřebě navrhované právní normy až po podrobnosti týkající se například stravování zaměstnanců instituce. Obecně lze shrnout, že předmětem připomínek byl okruh zřizovatelů, respektive spoluzřizovatelů, ochrana majetku veřejné kulturní instituce a pracovněprávní vztahy. Připomínky mí kolegové pečlivě projednávali, ať už písemně, či ústně, mnohdy i opakovaně.

  Proměnil se návrh v podstatných věcech v průběhu připomínkového řízení a při projednávání na vládě?

  K podstatným změnám v průběhu připomínkového řízení a projednávání ve vládě nedošlo. Nejvýznamnějším posunem je to, že veřejná kulturní instituce bude novým typem právnické osoby, nikoli ústavem podle občanského zákoníku, a její zaměstnanci budou odměňováni platem stejně jako zaměstnanci příspěvkových organizací. VKI se budou zapisovat do rejstříku VKI, který povede Ministerstvo kultury. Byla doplněna ustanovení týkající se nakládání s majetkem včetně dalšího zvýšení ochrany tzv. chráněného majetku. Jednoznačně byla vymezena míra odpovědnosti jednotlivých orgánů VKI. Návrh zákona nyní výslovně neupravuje organizační složky VKI a již nepočítá se vznikem tzv. pobočných VKI.

  Kdy bude návrh podán do parlamentu a kdy odhadujete, že se na něj dostane?

  Návrh zákona vláda schválila dne 20. března 2024 a v nejbližších dnech bude postoupen Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k dalšímu projednávání. Program jednotlivých schůzí si určuje Poslanecká sněmovna sama. Nicméně stále počítáme s účinností od 1. ledna 2025. Jde opravdu o mimořádnou příležitost pro velké kulturní instituce, zejména v oblasti živého umění, tak doufám, že jí budou kolegové ve sněmovně nakloněni. Navíc, a to je potřeba zdůraznit, přechod na VKI není povinností příspěvkových organizací, zákon jim však tuto možnost dává.


  Komentáře k článku: Čtyři otázky ministru kultury Martinu Baxovi

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,