Divadelní noviny Aktuální vydání 10/2020

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

10/2020

ročník 29
12. 5.–25. 5. 2020
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • Hledat
 • Facebook Divadelních novin

  Cesta k divadlu

  Prvotní ambicí projektu, na který se konsorciu Národního muzea, Institutu umění – Divadelního ústavu a Moravského zemského muzea podařilo získat pětiletý grant ministerstva kultury v rámci programu NAKI II, byla záchrana unikátního fondu historických divadelních cedulí Národního muzea a Moravského zemského muzea – prošly rukama generací badatelů, a jejich stav je proto v mnoha případech alarmující. Podstatná část sbírek bude na profesionálním knižním skeneru zdigitalizována, nejohroženější předměty před tím odborně zrestaurovány. Celý název projektu Cesta k divadlu. Vývoj metodiky a specifických nástrojů pro uchování, exploataci a zpřístupnění historických divadelních cedulí se zvláštním zřetelem ke sbírkovým fondům Národního muzea v Praze a Moravského zemského muzea v Brně však napovídá, že jeho náplň je mnohem širší.

  1825-03-20-c_fmt

  Divadelní cedule, zvláště pak dochované v souvislých řadách (Národní muzeum spravuje denní cedule první pražské scény od roku 1824 do současnosti), jsou jedním z nejcennějších materiálů pro studium divadelní historie. Záznamy na nich informují do nejmenších podrobností o jednotlivých představeních. Jedině na jejich základě lze zpětně sestavit soupisy repertoárů divadel, přehledy inscenací, autorů, inscenátorů či rolí herců. Dalším cílem projektu bude proto vývoj specializované databáze, Elektronického divadelního archivu (EDA), jehož pomocí budou data z cedulí zpřístupněna. Jejich verifikace a doplnění na základě studia dalších pramenů a literatury budou úkolem týmu Kabinetu pro studium českého divadla Institutu umění – Divadelního ústavu. V další rovině bude realizován pilotní divadelněhistorický výzkum čerpající ze shromážděných údajů a zacílený na nezpracovaná období dějin divadla na českém území. Všechny etapy práce budou podrobně popsány a publikovány ve veřejně přístupné metodice, která umožní dalším institucím využít vyzkoušené postupy a zapojit se do projektu celonárodní databáze. Součástí grantového projektu je i vytvoření mapy českých a moravských muzeí, archivů, knihoven, popřípadě soukromých sbírek, uchovávajících fondy divadelních cedulí. V roce 2019 bude dosavadní výzkum prezentován na výstavě Račte vstoupit do divadla. Stejnojmenná odborná kniha o fenoménu divadelní cedule bude zároveň katalogem výstavy.

  MARKÉTA TRÁVNÍČKOVÁ

  • Autor:
  • Publikováno: 22. září 2016

  Komentáře k článku: Cesta k divadlu

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,