Divadelní noviny Aktuální vydání 13/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

13/2024

ročník 33
25. 6. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Burza

  Bylo & bude 8/2015

  Bylo

  SMYSL ŠÉFA Série blokových setkání „KNOW-HOW“ DISKUSE začala panelem s šéfredaktory vybraných kulturních periodik. Iniciuje je redakce internetového časopisu Musicologica při Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Dvojice moderátorek – šéfredaktorka Musicologicy Eva Mikulášková a Magdaléna Baumannová (spojená třeba s internetovým portálem RozRazil online) – přivítala při setkání zástupkyni šéfredaktora časopisu Harmonie Michaelu Vostřelovou, někdejšího vedoucího časopisu Opus Musicum Martina Flašara, dále šéfredaktory periodik Host, Divadelní noviny a Pulsy – Miroslava Balaštíka, Josefa Hermana a Zdeňka Ježka.

  kulturni casopisy_7761_fmt

  Přítomní, byť se orientují různorodě (tedy na hudbu, literaturu a divadlo), zjistili, že je potkávají veskrze podobné problémy. Debata se soustředila kolem triády „finance-kvalita-cílový čtenář“, a jak se jednotlivé faktory ovlivňují. Polemika vyvrcholila konfrontací o podobě ideálního kritika. Diskutující se shodli na tom, že autorů, kteří by v sobě dokázali spojit erudici, schopnost precizní formulace a zároveň výrazný, osobitý styl, se mnoho neobjevuje. Spíše je jich nedostatek.

  Formát diskuse sice nepřinesl závratně inovativní zprávy o jednotlivých periodikách, natož o pozici jejich šéfredaktora, přesto vytvořil ideální prostor pro to, jak v budoucnu uvažovat nad podobnými setkáními. Propojování jednotlivých myšlenkových oblastí a proudů je možná klíčové pro další přežití kulturních časopisů a možná i institucí. Jednalo se však především o prezentaci pro studenty a navštívil ji také „jejich šéf“ – rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek. MARTIN MACHÁČEK

  STUDIO PAMĚŤ ZNOVU OTEVŘELO 27. března představení Cesta je cíl pražského divadelního souboru Ojebad. Členové tohoto uskupení zde budou do konce divadelní sezony pod patronátem Andreje Kroba a Divadla na tahu připravovat pravidelné kulturní akce. Studio Paměť v Soukenické ulici dříve sloužilo jako nezávislá galerie, později jako stálá scéna Divadla na tahu. Nová koncepce Studia se bude ubírat zejména hudebním a divadelním směrem. Středy budou patřit soulové a bluesové hudbě a na pódiu se objeví The Brownies nebo londýnský zpěvák Guy Bennett. Víkendové akce pak budou věnované autorskému divadlu a literatuře. V rámci dubnového programu vystoupí například Nejhodnější medvídci. Svému názvu Studio Paměť dostojí vždy poslední týden v měsíci, kdy se budou konat pravidelné vzpomínkové večery na významné umělce. V dubnu budou patřit americkému soulovému zpěváku Otisi Reddingovi a českému spisovateli Janu Balabánovi. Sklepní prostor Studia je uspořádán do stolečkové úpravy a v provozu bude ve večerních hodinách od dubna do června. MILAN DEDERA

  studio_fmt

  TOPOL: 80 Dramatik a básník Josef Topol se 1. dubna dožil osmdesáti let. ČT art odvysílala v tento den dokument Břetislava Rychlíka natočený v roce 2000. Dramatik se v něm zpovídá ze svého mladického obdivu k E. F. Burianovi a podává svědectví o své spolupráci s Krejčou a Krausem. Topolovu tvorbu – společně s ním – bilancují i jeho, mnozí dnes již nežijící, přátelé a spolupracovníci: Jiří Kuběna, Karel Kraus, Otomar Krejča a Václav Havel či synové Jáchym a Filip.

  Jejich den-1_fmt

  Předtím – 29. března – nabídla stejná stanice televizní záznam inscenace jednoho z raných Topolových společensko-kritických dramat. Jejich den měl v Národním divadle premiéru 4. října 1959 v režii Otomara Krejči. Záznam pochází z roku 1962. Vystupuje v něm tehdejší herecká elita ND, od nejmladší generace (V. Brabec, L. Munzar, N. Gajerová, M. Tomášová, J. Tříska…) po nejstarší (M. Nedbal, L. Dostalová, O. Schein­pflugová, J. Marvan, B. Záhorský, J. Kronbauerová…). Dnes již zaváté generační a společenské problémy působí jako autentický vhled do doby (divadla) „pro pamětníky“. Režie je statická, soustředěná na téma generačních rozporů a vzpoury vůči konvencím, spoléhá na dlouhé dialogy a monology, jež starší postavy často vedou s cigaretou v ruce, coby symbolem zkostnatělosti. I tak cítíme občasné proměny atmosféry, na něž bylo zřejmě tehdejší obecenstvo citlivé a které vnášejí do děje lyrizující, mladický tón. Munzarův vojín Pavel je blízký tehdejším rebelům bez příčiny, Brabcův Vladimír zase odkazuje k šrámkovským mladíkům.

  Na největšího žijícího českého básníka nezapomínají ani nakladatelé: TORST po Topolových prozaických textech a rozhovorech O čem básník ví (reflektovali jsme v DN 4/2015) vydal jeho – v úplnosti dosud nepublikovanou – literární prvotinu, sbírku Jitřní flétna. Obsahuje básně, jež autor psal v letech 1951–1956. „Topolovští“ autoři silného společenského apelu, lyrického gesta a myšlenkové a jazykové vytříbenosti dnes české kultuře velice chybějí. Josefu Topolovi přejeme především zdraví a sílu psát.VLADIMÍR HULEC

  EVA MIKULKOVÁ BUDE ŘEDITELKOU KLICPEROVA DIVADLA Na Velký pátek 3. dubna zasedala v Klicperově divadle v Hradci Králové výběrová komise, která většinou hlasů doporučila jmenovat ředitelkou divadla dosavadní ekonomku pověřenou řízením divadla Evu Mikulkovou. Bezprostředně poté zasedala správní rada divadla, která návrh přijala a jmenovala Evu Mikulkovou ředitelkou hradeckého divadla na dobu šesti let.HER

  Viktor Ullmann: Svědek a oběť apokalypsy 1914–1944 Výstavu o pražském židovském skladateli otevřel 9. dubna v Clam-Gallasově paláci Archiv hlavního města Prahy spolu s agenturou NOEMI Arts&Media Magdaleny Živné. Potrvá do 31. května. Autorem expozice je rakouský režisér Herbert Gantschacher, znalec tzv. terezínských autorů, který v Praze poprvé uvedl se souborem ARBOS z Klagenfurtu Ullmannovu operu Císař Atlantidy (1993), posléze i další Ullmannova díla, a také soudobé opery. V rámci výstavy pořádá též ve dnech 14.–16. dubna třídenní Festival Ullman, v jehož rámci připomene první pražské uvedení Císaře Atlantidy filmovým dokumentem. Operu představí v současném nastudování pro loutky. V nové scénické podobě provede též Písně o životě a smrti korneta Kryštofa Rilka pro bas, herce a klavír. Na výstavu – ve snaze ukázat nepříliš známé okolnosti Ullmannova života – zapůjčil řadu exponátů z vlastních sbírek, včetně nově objevených archivních dokumentů i autentických vojensko-historických předmětů. Skladatel bojoval v první světové válce a zahynul v koncentračním táboře v Osvětimi coby oběť války druhé.HER

  JATKA78multifunkční kulturní prostor v pražské Holešovické tržnici otevřel Cirk La Putyka po zimní přestávce 14. dubna. Zkušební provoz byl ukončen v prosinci 2014. Během hrací pauzy probíhala rekonstrukce a zlepšování zázemí pro diváky i účinkující v halách 7 a 8. Na další vybavení prostor Jatek78 se pod heslem Nakopni Jatka v minulých týdnech vybíralo na crowdfundingovém portálu Hithit. Cílová částka dva miliony korun byla překročena o 420 tisíc.

  Střepy plakát_fmt

  Jatka78 znovu otevřela premiéra inscenace Střepy a chlebíčky rezidenčního souboru 11:55 v režii Jana Mikuláška, který je zároveň autorem hry. V programu se dále objeví retrospektiva čtyř představení režijní dvojice SKUTR jako oslava jedenácti let společné existence, jednorázový večer Mše za duše II v provedení Cirku La Putyka a zahraničních hostů a také všechna představení domácího souboru, která se dosud hrála v prostoru La Fabrika. Jatka78 se tak od 14. dubna stala jedinou domácí scénou Cirku La Putyka v Praze.LDS

  Bude

  SETKÁNÍ/ENCOUNTER Mezinárodní festival divadelních škol proběhne od 14. do 18. dubna v Brně. Již 25. ročník festivalu, který organizují studenti Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění, představí tvorbu 13 divadelních škol z 11 zemí světa v divadle Husa na provázku, HaDivadle, Divadelním studiu Marta a Divadle na Orlí. Kromě domácí JAMU bude Českou republiku reprezentovat i pražská DAMU. Název festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER je dostatečně výmluvný. Rozmanitost, originalita a neopakovatelnost tvůrčích postupů vytváří unikátní příležitost k mimořádně důležitému a jistě inspirativnímu poodhalení tajů současného mladého divadla, uvedl Zbyněk Srba, děkan brněnské divadelní fakulty.

  setkani foto6_fmt

  Součástí festivalu je off-program: doprovodná představení, workshopy, diskuse, koncerty, pouliční divadlo a večírky.

  SETKÁNÍ/ENCOUNTER nemá soutěžní charakter, přesto jsou v závěru oceněny výjimečně inspirativní výkony. Rozhoduje o nich mezinárodní porota složená z divadelních profesionálů. Jednu cenu udělí mezinárodní studentská porota.RES

  NOC S IBSENEM připravují v Divadle v Dlouhé na 25. dubna. Ibsenovská koláž vznikla při příležitosti vydání českého překladu dramatikova životopisu Henrik Ibsen. Člověk a maska v nakladatelství Karolinum. Knihu představí osobně autor knihy Ivo de Figueiredo a její překladatelka Karolína Stehlíková. Zazní i úryvek z dramatikova životopisu, a to v norštině a češtině. Scénické dialogy Jana Vondráčka a Lucie Trmíkové připomenou inscenace Ibsenových her v režii Jana Nebeského – Divokou kachnu a Eyolfka. K dostání bude ibsenovská literatura za speciální ceny.RES

  MEZINÁRODNÍ DEN TANCE 2015 Bude se slavit 29. dubna ve více než patnácti českých a moravských městech, kde se připravuje speciální program pro veřejnost. Tančit se bude na veřejných prostranstvích, nádražích, v sálech, klubech a divadlech.

  ČT art připravuje přímý přenos oslav z Národních divadel v Praze, Brně a Ostravě, kde se uskuteční velkolepá akce – setkání stovek tanečníků na klasickém baletním tréninku pod širým nebem. V Praze na piazzetě Národního divadla, v Brně před Janáčkovým divadlem a v Ostravě v Trojhalí Karolína. Diváci u televizních obrazovek budou mít příležitost tančit společně s nimi na i-vysílání České televize a nechat se vést předními sólisty, hvězdami českého současného tance.

  V Praze se ten den bude tančit všude: na náměstí Míru, piazzetě Národního divadla, náplavce u Rašínova nábřeží a dalších místech. Půjde o taneční ukázky, otevřené hodiny, tančírny, taneční filmy, balet, contemporary, street dance, hip hop, balfolk, swing, tango…

  Tradici Mezinárodního dne tance založila v roce 1982 Rada pro tanec Mezinárodního divadelního institutu (Dance Committee of ITI). Má být oslavou tance a poukázat na univerzálnost této umělecké formy. Slaví se v den výročí narození baletního reformátora Jeana-Georgese Noverra.RES

  IDU PŘIPRAVUJE Léblovskou konferenci a knihu Petr Lébl 50 chystá Institut umění – Divadelní ústav k nedožitým padesátinám legendárního režiséra a scénografa. Obrazová publikace Petr Lébl 50, těží z fotografického archivu, včetně Léblovy pozůstalosti, jejíž část se v IDU nachází. ­Konference proběhne 28. května v Divadle v Celetné. Bude to poprvé, co se česká odborná veřejnost bude komplexněji zabývat hodnocením a souvislostmi Léblovy mnohotvárné divadelní práce.

  IDU v tomto roce vydá i další publikace: dlouho očekávaný dvojdílný lexikon Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti. Obsahuje na 500 hesel osobností, jež během 19. století utvářely novověké české divadlo. V edici Současná hra vyjde kniha Lars Norén: Tři hry a v edici Světové divadlo publikace Vsevolod Mejerchold: Výbor z díla – 1. díl.

  Připravuje se zahraniční uvedení výstavy jedinečných fotografií Viktora Kronbauera, která mapuje současnou českou činohru. „Premiéru“ bude mít na festivalu současné české dramatiky Csekkold! v Budapešti v květnu tohoto roku.

  • Autor:
  • Publikováno: 13. dubna 2015

  Komentáře k článku: Bylo & bude 8/2015

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,