Divadelní noviny Aktuální vydání 10/2024

Kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky

Vychází za finanční podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literárního fondu

10/2024

ročník 33
14. 5. 2024
 • Zprávy
 • Kritika
 • Blogy
 • Zahraničí
 • Rozhovory
 • Ostatní
 • KritikLab
 • Hledat
 • Můj profil

  Divadelní noviny > Kontext Zprávy

  2,44 miliard EUR na podporu kultury

  Program na podporu kultury a kreativních odvětví Kreativní Evropa získá pro léta 2021-2027 rozpočet ve výši 2,44 miliard eur, tedy asi 62 miliard korun. Oproti prvnímu programovému období v letech 2014-2020 bude rozpočet programu Evropské unie navýšen o více než 65 % z původních 1,46 miliard eur. Projekty s českou účastí získaly v minulém období podporu ve výši 25 milionů eur, tedy asi 640 milionů korun. Hlavními prioritami nového sedmiletého období budou témata ekologické udržitelnosti a rovnosti pohlaví.

  Foto: archiv projektu

  Program Kreativní Evropa pokračuje od roku 2021 novým sedmiletým obdobím. K navýšení jeho rozpočtu přispělo i to, že je program v rámci Evropské unie hodnocen jako velmi úspěšný. Nejen, že se daří žadatelům vyčerpat všechny prostředky – kvalitních projektů bylo dokonce o 30 % více, než jaká byla kapacita rozpočtu programu. Nyní tak čeští i evropští umělci a kreativci budou mít šanci získat pro svoje aktivity ještě více prostředků než v minulém období. Celkem 58 % prostředků z rozpočtu míří na podporu kinematografie a audiovizuální tvorby skrze část Kreativní Evropa MEDIA. Na část programu Kultura je vyhrazeno 33 %, na mezioborovou část míří 9 % rozpočtu.

  V uplynulém období 2014-2020 získaly české organizace a projekty s českou účastí celkovou podporu ve výši 25 milionů eur, tedy skoro 640 milionů korun. Přes 16 milionů eur (410 milionů Kč) získala česká kinematografie a audiovizuální tvorba. Do ostatních kulturních a kreativních odvětví bylo rozděleno téměř 9 milionů eur, tedy 230 milionů korun. Za posledních sedm let se do programu zapojilo nespočet zajímavých organizací a projektů. Díky tomu dostal program pro dalších sedm let vyšší rozpočet, což znamená větší podporu i pro projekty s českým zapojením. Jde zároveň o jasné znamení ze strany Evropské komise, že kultura má v této nelehké době svoji pevnou roli a může se stát hnacím motorem evropské ekonomiky. Věříme, že i s naší pomocí česká kultura svoji roli zvládne, popisuje Daniela Staníková, vedoucí Kanceláře Kreativní Evropa MEDIA.

  Hlavními prioritami pro příští období bude ekologická udržitelnost v kultuře a téma rovnosti mezi pohlavími. Program bude kromě toho podporovat i větší zapojení osob se zdravotním postižením a sociálně marginalizovaných skupin do kulturního dění – a to jak v roli tvůrců, tak i jako diváků. Mezi priority pak bude patřit i větší zapojení nových technologií v uměleckých odvětvích ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti v prostředí ovlivněném pandemií Covid-19.

  Kultura je zrcadlo společnosti. Proto věříme, že česká kultura vyjde z tohoto těžkého období silnější než kdy dříve a dokáže i nadále čelit všem výzvám, které ji čekají. Ať už jde o klimatickou krizi, jejíž dopady pociťujeme čím dál tím silněji, nebo třeba o větší podporu umělců z řad sociálních menšin či lepší přístup k umění osobám se zdravotním postižením. Doufáme, že i díky naší finanční pomoci dojde v těchto oblastech v příštích sedmi letech k velkým posunům, dodává Magdalena Müllerová, vedoucí Kanceláře Kreativní Evropa Kultura.

  Pro samotné žadatele je pak důležitou zprávou i zjednodušení systému podávání žádostí o finanční podporu v rámci programu. V novém systému se budou všechny žádosti podávat bezpapírově skrze nový portál eGrants, který celý proces zjednoduší a urychlí. Od roku 2022 se pak budou moci umělci zapojit také do nového programu i-Portunus, který podporuje krátkodobou mobilitu umělců a profesionálů v kultuře. O podporu se mohou ucházet jak individuální žadatelé o výjezd do zahraniční, tak i organizace, které chtějí plnit funkci hostitele. V rámci několika pilotních výzev již podporu získalo 12 umělců z České republiky. Novinky čekají i mezioborovou část programu Kreativní Evropa, která bude nově podporovat kvalitní a nezávislou žurnalistiku. Díky projektu Creative Innovation Lab dosáhnou na podporu také inovativní technologické projekty.

  V rámci programu Kreativní Evropa MEDIA bylo rozděleno na 410 milionů korun. Díky této částce je program druhým nejdůležitějším zdrojem financování české kinematografie. Mezi podpořené snímky patří třeba oceňovaný snímek Nabarvené ptáče Václava Marhoula nebo animované Mlsné medvědí příběhy. Pro český film bylo uplynulé období velmi důležité – a zvláště uplynulý rok byl kvůli pandemii nesmírně náročný. Bez podpory od programu Kreativní Evropa by u nás nemohly vznikat kvalitní snímky a diváci by nemohli do kin chodit ani na kvalitní zahraniční filmy. Kina, distributoři i filmaři teď mají před sebou ještě spoustu těžké práce, a já jsem rád, že Kreativní Evropa jim bude i nadále poskytovat pomoc, komentuje Petr Oukropec, producent společnosti Negativ a režisér. Jako producent se dále podílel třeba na snímcích Budiž světlo, Služebníci nebo Bába z ledu.

  Téměř 90 milionů korun šlo z programu na podporu filmové distribuce – k divákům se díky tomu dostal třeba dánský snímek Chlast, vítěz Evropské filmové ceny. Kreativní Evropa MEDIA kromě toho každý rok podporuje okolo 3-6 filmových festivalů a podílí se třeba i na financování vývoje videoher.

  Program Kreativní Evropa Kultura podpořil v letech 2014-2020 celkem 64 organizací a 76 projektů s českou účastí. Díky podpoře ve výši skoro 230 milionů korun spolupracovali čeští zástupci s více než 600 organizacemi z téměř 40 zemí. Poslední rok ukázal, že kultura je pro společnost nesmírně důležitá. Odhalilo se i to, že kultura je sice křehké odvětví, ale čeští umělci si dokáží vždy poradit. Díky podpoře z programu Kreativní Evropa se proto budou moci i nadále zapojovat do evropského kulturního dění, říká Michal Lang, ředitel Divadla pod Palmovkou.

  Scénická umění dostala z programu 41 milionů korun, 10 milionů korun získala literatura, především pak její překlady do evropských jazyků. Díky podpoře Kreativní Evropy tak vzniklo 37 českých překladů literárních děl a zahraniční nakladatelé naopak uvedli 81 českých titulů do 19 evropských jazyků. Výtvarné či architektonické projekty získaly 24 milionů korun, na rozvoj multimediálních či mezioborových projektů bylo určeno přes 43 milionů korun.

  Vůbec nejvíce peněz rozdělil program Kreativní Evropa Kultura na podporu hudby, a to přes 100 milionů korun. A to zejména díky platformě pro inovativní hudbu a audiovizuální umění SHAPE, kterou vede pražská MeetFactory a která zprostředkovala příspěvky za 3,5 milionu eur, tedy 88 milionů korun. Do dalších platforem se jako členové zapojují například i Palác Akropolis, Prague Biennale, Česká filharmonie nebo Tanec Praha.

  Kreativní Evropa je program Evropské komise na podporu kulturních a kreativních odvětví. Cílem programu Kreativní Evropa je vytvořit jednotný rámec pro financování projektů v oblasti scénických umění, výtvarného umění, nakladatelství a literatury, filmu, televize, hudby, mezioborového umění, kulturního dědictví a videoher, maximálně využít synergii mezi různými sektory a zvýšit tak účinnost poskytované podpory.

  ///

  Program Kreativní Evropa se skládá ze dvou dílčích programů (MEDIA a Kultura) a mezioborové části. Informace o novém programu Kreativní Evropa pro období 2021–2027 najdete zde.

  • Autor:
  • Publikováno: 11. června 2021

  Komentáře k článku: 2,44 miliard EUR na podporu kultury

  Přidat komentář

  (Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)

  Přidání komentáře

  *

  *

  *  Obsah,